Sintact.ro cu Biblioteca Universului Juridic aduce la un loc prestigiul unei edituri care în cei aproape 20 ani de la înfiinţare a căpătat renumele de editură specializată în publicarea numelor reprezentative din domeniul juridic, majoritatea lucrărilor apărute fiind semnate de autori consacraţi și expertiza Wolters Kluwer România, unul dintre cei mai mari furnizori de tehnologie, informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.  

Modulul Universul Juridic Legal

Cuprinde titluri de un real interes pentru practicienii, cercetătorii și pasionații dreptului. 

Se regăsesc tratate de prestigiu, compendii de jurisprudență, dar și descrieri ale unor cauze celebre sau soluţii inedite.

Modulul Universul Juridic Business 

Aici regăsim conținut de interes pentru practicienii din companii, societăți comerciale și alte structuri comerciale, conținut care adresează atât aspecte generale legate de acte constitutive, tranzacții comerciale, contracte de muncă etc., dar și domenii ale dreptului ca proprietatea intelectuală, dreptul concurenței, gdpr sau dreptul IT-ului.

Modulul Universul Juridic Public 

Aici se regăsesc titluri de interes pentru instituţiile publice şi funcţionarii acestora. Regăsim aspecte care vizează statutul funcționarului public, conflictul de interese sau aspecte legate de domenii de interes ca sănătatea, învățământul public, achizițiile publice etc.

Modulul Universul Juridic Fiscal 

Cuprinde conținut de interes pentru profesioniștii din fiscalitate și contabilitate. Sunt tratate majoritatea subiectelor de interes și se insistă și pe aspecte de nișă ca prețurile de transfer sau fiscalitatea în contextul extinderii prerogativelor Uniunii Europene.

Wolters Kluwer România


cea mai vastă bibliotecă juridică românească disponibilă 
în format electronic:

Cele patru module sunt deplin integrate cu conținut din platforma profesională de documentare juridică Sintact.ro, permițând o navigare rapidă și o consultare facilă a informației la nivelul fiecărui articol de lege, unde regăsim normele de aplicare, jurisprudența relevantă, biblioteca juridică, diagrame grafice interactive, comentariile specialiștilor și articole din colecțiile complete a 8 reviste de drept.

Accesează acum în Sintact.ro cea mai vastă bibliotecă juridică românească disponibilă în format electronic: Biblioteca Universul Juridic.

Găsești informația organizată în patru module distincte:

  • Legal: avocați, magistrați, notari publici, executori judecătorești, practicieni în insolvență, mediatori
  • Business: avocați, consilieri juridici, practicieni în insolvență, mediatori
  • Fiscal: consilieri juridici, consultanți fiscali, contabili
  • Public: avocați, consilieri juridici

Contractul de donație
Lucia UȚĂ 

Obligația legală de întreținere
Ramona DUMINICĂ

Procedura arbitrală
Gabriel MIHAI

Cauze celebre și soluții inedite ale instanțelor în materie civilă
Andrei PAP

Dreptul familiei, Bunuri, Carte funciară, Obligații, Prescripția extinctivă, Fond funciar
Mihaela MOCANU (coord.)

Contractele de intermediere
Andreea STOICAN

Ghidul penal al omului de afaceri. Consecințe penale ale activității economice ilicite
Mihai-Adrian HOTCA

Regulamentul privind procedurile de insolvență în Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene
Marcela COMȘA

Ghid practic pentru înființarea și modificarea societăților cu răspundere limitată și a societăților pe acțiuni
Olga-Andreea URDA

Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți ale acestora Ana-Maria VLĂSCEANU

Clauzele abuzive și drepturile consumatorilor în legislația Uniunii Europene 
Andrei PAP

Contractul de credit bancar, Răspunderea contractuală, Răspunderea delictuală, Asociații 
Mihaela MOCANU(coord.)

Evaziunea fiscală
Daniela DEDIU


Drept fiscal.
 Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Adrian M. TRUICHICI, Luiza NEAGU

TVA – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene
Viorel TERZEA

Achizițiile publice – Jurisprudența Curtii de Justitie a Uniunii Europene
Viorel TERZEA

Cauze celebre și soluții inedite ale instanțelor de contencios administrativ și fiscal
Andrei PAP

Excepția de nelegalitate
Raluca Laura DORNEAN PĂUNESCU 

Constituționalizarea în dreptul penal român și francez

Andra IFTIMIEI

Teoria ciclurilor constituționale
Gheorghe IANCU

Dreptul de azil 
Gheorghe IANCU

Transportul aerian și drepturile pasagerilor în legislația Uniunii Europene 
Andrei Pap

Biblioteca Universul Juridic.

ACUM în Sintact.ro


 

Contractul de donație
Lucia UTA

Obligația legală de întreți

nere
Ramona DUMINICĂ

Procedura arbitrală
Gabriel MIHAI

Cauze celebre și soluții inedite ale instanțelor în materie civilă
Andrei PAP

Dreptul familiei, Bunuri, Carte funciară, Obligații, Prescripția extinctivă, Fond funciar
Mihaela MOCANU (coord.)

Contractele de intermediere
Andreea STOICAN

Modulul General

Judecata în cazul recunoașterii învinuirii
Magdalena IORDACHE

Urmărirea penală în noul Cod de procedură penală
Marian DRILEA

Citarea și comunicarea actelor de procedură civilă. Ediția a II-a
 Andreea TABACU

Medierea în contextul noului Cod de procedură civilă
Camelia GAGU

Arbitrajul international și efectele hotarârilor arbitrale străine
Gabriel MIHAI

Modulele se adresează profesioniștilor:

  • avocați, magistrați, notari publici, executori judecătorești, practicieni în insolvență, mediatori consilieri juridici, consultanți fiscali, contabili