© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL; 
    Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
    Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

CÂND ȘI UNDE
29 martie  2021; Orele 14:00 – 17:00

Fiind vorba despre un webinar, locul de unde vă conectați cu noi rămâne la alegerea dumneavoastră, din confortul locuinței sau al biroului unde lucrați.

SUNĂ ACUM!

Spălarea banilor 
din fapte de corupție

Spălarea banilor -„epuizarea” infracţiunii, aşa-numitul „act final” al activităţilor plasate în sfera ilicitului penal (Bogdan, 2010) - generează, conform estimărilor Organizației Națiunilor Unite, pierderi anuale cifrate între 2 și 5% din produsul global brut, ajungând până la 5 trilioane de dolari anual. Conform Comunicării UE (2020) “GARANTIR QUE LE CRIME NE PAIE PAS”, pierderile generate de spălarea banilor provenind din activități de crimă organizată se cifrează la 110 miliarde EUR anual. Combaterea spălării banilor în procesul penal presupune, conform standardelor GRUPULUI DE ACȚIUNE FINANCIARĂ INTERNAȚIONALĂ, aplicarea unor pedepse disuasive, proporționate cu gravitatea faptei, dar și confiscarea in integrum a produsului infracțiunii.

Detaliile evenimentului

Trainerul
evenimentului

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Alina AlexeTelefon: 0737 733 450; E-mail: alina.alexe@wolterskluwer.com

Camelia Bogadn

Trainerul
evenimentului

INCLUSE ÎN PREȚ


     diplomă de participare;
     voucher sintact.ro (acces 15 zile);
     acces 5 zile pentru revizualizarea evenimentului


Webinar 29 martie 2021

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.

ÎNSCRIERE
Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

PREȚ: 400 lei + TVA

Vreau să particip!
Vreau să particip!

Economisește și rămâi informat cu Abonamentul la Webinariile WK

Vezi Oferta

     Dr. Camelia Bogdan este judecător la Curtea de Apel București și este expert în recuperarea activelor, în combaterea spălării banilor și în combaterea corupției transnaționale și a altor infracțiuni financiare. Are un doctorat în drept penal la Universitatea din București, a scris două monografii privind recuperarea activelor și spălarea banilor, câteva ghiduri practice de recuperare a activelor pentru practicienii de la nivel național și european și peste 130 de studii judiciare în reviste de drept. Este cercetător asociat la Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Humaines et Sociales de Bucarest (CEREFREA – Villa Noël) și contribuie în mod regulat la International Symposium on Financial Crimes (Simpozionul Internațional privind Criminalitatea Financiară) al Universității din Cambridge. În 2018, a fost bursieră Fulbright la Colegiul de Drept Levin de la Universitatea din Florida. În semn de recunoaștere a muncii sale, a primit Premiul pentru Democrație Ion Rațiu 2019 din partea Woodrow Wilson Center. În timpul bursei, ea intenționează să se bazeze pe propria experiență ca judecător în România în elaborarea unui set de recomandări pentru abordarea corupției și spălării banilor prin sistemul juridic național și internațional.

Începând cu 1 martie 2021, își continuă activitatea de cercetare în materia prevenirii faptelor de spălare a banilor provenind din activități de corupție transnațională în cadrul Universității din Indiana/Bloomington, fiind cercetător invitat al Hamilton Lugar School of Global and International Studies.

Beneficii
participanți

     Webinarul nostru își propune să clarifice, pornind de la standardele GAFI, răspunderea civilă, penală și disciplinară a gatekeeperilor în măsura în care eludează regimul internațional de prevenire a faptelor de spălare a banilor. Spațiu va fi alocat și prezentării apărărilor fundamentate pe spălarea banilor în procesele civile/de insolvență, cu trimitere și la jurisprudența internă a Judecătoriei sectorului 1 București, a Tribunalului București, dar și a Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și a instanțelor de arbitraj confruntate cu problema identificării indiciilor de suspiciune a spălării banilor și a reparării pagubelor generate investitorilor pentru asigurarea preeminenței statului de drept. Participanții vor beneficia de diseminarea unor exemple practice de către singurul judecător din România specializat în problematica combaterii spălarii banilor și recuperării produsului infracțiunii. 

La sfârșitul webinarului, participanții vor fi familiarizați și cu remediile civile de recupeare a pagubelor generate de spălarea banilor prin remedii de drept civil și vor putea să valorifice cu succes apărări fundamentate pe spălarea banilor în procesele civile/în fața tribunalelor arbitrale. Nu în ultimul rând, participanții care au atribuții în materia spălării banilor stabilite prin Recomandările Grupului de Acțiune Financiară internațională vor putea să-și reevalueze măsurile luate la nivel de corporație pentru evitarea sancțiunilor internaționale. Spațiu va fi alocat și discutării standardelor interne de respectare a secretului avocațial, dar și a confiscării emolumentului onorariilor încasate de gatekeeperi provenind din săvârșirea de infracțiuni.

 Webinarul își propune să clarifice nejunsurile recuperării pagubelor generate de spălarea banilor prin procesul penal, pornind de la prezentarea unor exemple practice privind spălarea banilor prin intermediul spălarii banilor prin sistemul bancar, prin procedura falimentului și prin securitizare.

Vor fi în acest sens prezentate noi remedii de recuperare a pierderilor financiare prin prezentarea exemplelor de bune practici fundamentate pe Convenția ONU împotriva corupției, dar și a standardelor probatorii ce trebuie atinse pentru utilizarea strategiilor de apărare bazate pe săvârșirea unei infracțiuni de corupție/spălare de bani în vederea recuperării pierderilor cauzate investitorilor.

Tematica
webinarului

Vreau să particip!

Beneficii
participanți

    Webinarul nostru își propune să clarifice, pornind de la standardele GAFI, răspunderea civilă, penală și disciplinară a gatekeeperilor în măsura în care eludează regimul internațional de prevenire a faptelor de spălare a banilor. Spațiu va fi alocat și prezentării apărărilor fundamentate pe spălarea banilor în procesele civile/de insolvență, cu trimitere și la jurisprudența internă a Judecătoriei sectorului 1 București, a Tribunalului București, dar și a Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și a instanțelor de arbitraj confruntate cu problema identificării indiciilor de suspiciune a spălării banilor și a reparării pagubelor generate investitorilor pentru asigurarea preeminenței statului de drept. Participanții vor beneficia de diseminarea unor exemple practice de către singurul judecător din România specializat în problematica combaterii spălarii banilor și recuperării produsului infracțiunii. 

La sfârșitul webinarului, participanții vor fi familiarizați și cu remediile civile de recupeare a pagubelor generate de spălarea banilor prin remedii de drept civil și vor putea să valorifice cu succes apărări fundamentate pe spălarea banilor în procesele civile/în fața tribunalelor arbitrale. 

Nu în ultimul rând, participanții care au atribuții în materia spălării banilor stabilite prin Recomandările Grupului de Acțiune Financiară internațională vor putea să-și reevalueze măsurile luate la nivel de corporație pentru evitarea sancțiunilor internaționale. Spațiu va fi alocat și discutării standardelor interne de respectare a secretului avocațial, dar și a confiscării emolumentului onorariilor încasate de gatekeeperi provenind din săvârșirea de infracțiuni.

Vreau să particip!

 Webinarul se adresează atât procurorilor și judecătorilor de drept penal cărora le incumbă obligația specializării în cauzele de corupție și spălare de bani, dar și reprezentanților mediului bancar/instituțiilor non-financiare/platformelor de schimb a monedelor virtuale/profesioniștilor cărora le incumbă obligația de prevenire a spălării banilor (avocați, notari etc.), judecătorilor de drept civil, arbitrilor ș.a.m.d., reprezentanților autorităților fiscale și de recuperare a produsului infracțiunii. Prin participarea la webinar, vor fi prezentate standardele internaționale ce impun crearea unui parteneriat public-privat pornind de la exemplele altor țări (Marea Britanie, Argentina, Australia) pentru evitarea expunerii riscului la spălarea banilor.

În egală măsură, webinarul se adresează partenerilor de afaceri străini care doresc să își desfășoare activiatea într-un climat de garantare a investițiilor, dar și membrilor instituțiilor diplomatice ce urmează a fi familiarizați cu problemele existente în materia prevenirii și combaterii spălării banilor.

Public țintă

Vreau să particip!

 Webinarul se adresează atât procurorilor și judecătorilor de drept penal cărora le incumbă obligația specializării în cauzele de corupție și spălare de bani, dar și reprezentanților mediului bancar/instituțiilor non-financiare/platformelor de schimb a monedelor virtuale/profesioniștilor cărora le incumbă obligația de prevenire a spălării banilor (avocați, notari etc.), judecătorilor de drept civil, arbitrilor ș.a.m.d., reprezentanților autorităților fiscale și de recuperare a produsului infracțiunii. Prin participarea la webinar, vor fi prezentate standardele internaționale ce impun crearea unui parteneriat public-privat pornind de la exemplele altor țări (Marea Britanie, Argentina, Australia) pentru evitarea expunerii riscului la spălarea banilor.

În egală măsură, webinarul se adresează partenerilor de afaceri străini care doresc să își desfășoare activiatea într-un climat de garantare a investițiilor, dar și membrilor instituțiilor diplomatice ce urmează a fi familiarizați cu problemele existente în materia prevenirii și combaterii spălării banilor.

Public țintă

Noul tsunami financiar generat de criza  COVID-19 face ca pierderile pentru sistemul finaciar generate de spălarea banilor prin shadow-banking (securitizare) să fie dificil de estimat. 


În România, stat afectat de flagelul corupției endemice, combaterea faptelor de spălare a banilor necesită o schimbare a paradigmei actuale bazate pe standardele GAFI, accentul urmând să fie pus pe indemnizarea victimelor infracțiunii. 


În acest sens, se impune, pornind de la recentele dezvoltări jurisprudențiale (e.g. decizia nr. 6B_1202 / 2019 a Tribunalului Federal elvețian), indemnizarea victimelor și pentru pierderile generate prin săvârșirea infracțiunilor predicat disimultate în procesul de spălare a banilor.

Agenda
webinarului     Prezentarea tipologiilor tradiționale de spălare a banilor prin metoda împrumutului nereturnat (back to back loan), shadow banking (securitizare) cu prezentarea situațiilor întâlnite în practica prin care se deturnează procedura insolvenței în scopul spălarii banilor, dar și a ultimelor tipogii de spălare a banilor prin achiziții publice generate de criza COVID-19; 


- prezentarea procesului de recuperare a pagubelor generate de spălarea banilor în procesul penal cu diseminarea bunelor practici din practica Curții de Apel București;


- discutarea unor cazuri practice în care a fost invocată cu succes apărarea bazată pe săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor în fața instanțelor civile în România;


- obligațiile judecătorilor de drept civil și a membrilor instanțelor de arbitraj în cauzele în care sunt valorificate apărări de spălare a banilor/arbitaj, dar și a obligației derivând din PIERCING THE CORPORATE VEIL în vederea refuzului recunoașterii unor decizii arbitrale derivând din fapte de spălare de bani/corupție;


- clarificarea conceptului de victimă a infracțiunii de spălare a banilor, a remediilor de recuperare a pagubelor cu evidențierea costurilor sociale, dar și a sancțiunilor internaționale existente;


- standardele internaționale de atragere a răspunderii civile, disciplinare și penale a gatekeeperilor pentru eludarea obligațiilor de prevenire a spălării banilor;


- transpunerea lacunară a Directivelor anti-spălare și a Directivei privind recuperarea produsului infracțiunii în procesul penal român;


- regimul de recuperare a pierderilor cauzate prin corupție - cauzele aflate pe rolul ICSID/BĂNCII MONDIALE.


Agenda
webinarului


     Prezentarea tipologiilor traditțonale de spălare a banilor prin metoda împrumutului nereturnat (back to back loan), shadow banking (securitizare) cu prezentarea situațiilor întâlnite în practica prin care se deturnează procedura insolvenței în scopul spălarii banilor, dar și a ultimelor tipogii de spălare a banilor prin achiziții publice generate de criza COVID-19; 


- prezentarea procesului de recuperare a pagubelor generate de spălarea banilor în procesul penal cu diseminarea bunelor practici din practica Curții de Apel Bucureăti;


- discutarea unor cazuri practice în care a fost invocată cu succes apărarea bazată pe săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor în fața instanțelor civile în România;


- obligațiile judecătorilor de drept civil și a membrilor instanțelor de arbitraj în cauzele în care sunt valorificate apărări de spălare a banilor/arbitaj, dar și a obligației derivând din PIERCING THE CORPORATE VEIL în vederea refuzului recunoașterii unor decizii arbitrale derivând din fapte de spălare de bani/corupție;


- clarificarea conceptului de victimă a infracțiunii de spălare a banilor, a remediilor de recuperare a pagubelor cu evidențierea costurilor sociale, dar și a sancțiunilor internaționale existente;


- standardele internaționale de atragere a răspunderii civile, disciplinare și penale a gatekeeperilor pentru eludarea obligațiilor de prevenire a spălării banilor;


- transpunerea lacunară a Directivelor anti-spălare și a Directivei privind recuperarea produsului infracțiunii în procesul penal român;


- regimul de recuperare a pierderilor cauzate prin corupție - cauzele aflate pe rolul ICSID/BĂNCII MONDIALE.

Vreau să particip!