VREAU SĂ PARTICIP!

Utilizarea semnăturilor electronice în România. Aspecte practice

Prezentarea evenimentului

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL 
Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Malvina Udrea: 0737 733 444 
malvina.udrea@wolterskluwer.com

■  Intrarea în vigoare a Regulamentului eIDAS (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (Regulamentul eIDAS) a dat imbold utilizării la scară largă, în România, a semnăturilor electronice prin creșterea nivelului de certitudine juridică al acestora. Utilizarea semnăturilor electronice a crescut și în perioada pandemică, acestea facilitând semnificativ efectuarea activităților economice în România.

■  Cu toate acestea, utilizarea semnăturilor electronice nu este lipsită de anumite neclarități, datorate, de ex., suprapunerii Regulamentului eIDAS cu Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică (Legea nr. 455/2001) sau tehnicității crescute a reglementărilor aplicabile. Vom discuta, în webinarul propus, cadrul de reglementare aplicabil semnăturilor electronice în România, precum și aspecte de bază privind acestea, precum tipurile de semnături electronice, utilitatea fiecăruia, intersecția cu mijloacele de probă sau documentele care pot fi semnate electronic. Vom analiza, în acest context, practica instanțelor judecătorești din România cu privire la utilizarea semnăturilor electronice în România.

■  Vom aborda, ulterior, aspecte practice legate de implementarea și utilizarea semnăturilor electronice în situații specifice, precum raporturile de muncă, relațiile cu autoritățile publice, băncile și alte instituții financiare. Vom discuta, de asemenea, chestiuni practice privind alegerea și implementarea în companii a unor platforme de generare de semnături electronice, precum aspecte contractuale, de protecția datelor sau de securitate.

■  Pe parcursul discuției vom primi întrebările participanților în legătură cu aspectele prezentate, urmând să propunem răspunsuri în cursul webinarului sau ulterior acestuia. 

Agenda evenimentului
Trainerul evenimentului

 14:00 – 14:50
Evaziunea fiscală și spălarea banilor


⏹ 14:50 – 15:00 Pauză 


⏹ 15:00– 15:50
Infracțiuni în legătură cu insolvența. Infracțiuni din Legea societăților comerciale


⏹ 15:50 – 16:00 Pauză


⏹ 16:00 – 16:50
Alte infracțiuni economice

⏹ 16:50 – 17:00 Pauză

⏹ 17:00 – 18:00
Aspecte procedurale privind cercetarea și judecarea infracțiunilor economice

 14:00 – 14:50
Evaziunea fiscală și spălarea banilor


⏹ 14:50 – 15:00 Pauză 


⏹ 15:00– 15:50
Infracțiuni în legătură cu insolvența. Infracțiuni din Legea societăților comerciale


⏹ 15:50 – 16:00 Pauză


⏹ 16:00 – 16:50
Alte infracțiuni economice

⏹ 16:50 – 17:00 Pauză

⏹ 17:00 – 18:00 
Aspecte procedurale privind cercetarea și judecarea infracțiunilor economice

Costin SANDU

CÂND ȘI UNDE

14 IUNIE 2022; Orele 14:00 – 17:00

Webinar, prezență online

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.

 Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.

PREȚURI

400 lei + TVA

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.

PREȚURI

400 lei + TVA

VREAU SĂ PARTICIP!

INCLUSE ÎN PREȚ

 diplomă de participare, la cerere
voucher sintact.ro (acces 15 zile)

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

▪  Clarificări privind principalele tipuri de semnături electronice și efectele juridice ale acestora;
▪  Înțelegerea aspectelor de reglementare aplicabile utilizării semnăturilor electronice în România;
▪  Clarificări privind practica instanțelor judecătorești din România cu privire la utilizarea semnăturilor electronice;
▪  Identificarea unor aspecte practice privind utilizarea semnăturilor electronice în România etc. 

Beneficii participanți
▪  Clarificări privind principalele tipuri de semnături electronice și efectele juridice ale acestora;
▪  Înțelegerea aspectelor de reglementare aplicabile utilizării semnăturilor electronice în România;
▪  Clarificări privind practica instanțelor judecătorești din România cu privire la utilizarea semnăturilor electronice;
▪  Identificarea unor aspecte practice privind utilizarea semnăturilor electronice în România etc. 

VREAU SĂ PARTICIP!
Detaliile evenimentului
VREAU SĂ PARTICIP!VREAU SĂ PARTICIP!VREAU SĂ PARTICIP!

Economisește și rămâi informat cu Abonamentul la Webinariile WK

Vezi Oferta
VREAU SĂ PARTICIP!

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Malvina Udrea:  0737 733 444 
malvina.udrea@wolterskluwer.com

Utilizarea semnăturilor electronice în România. Aspecte practice

Costin Sandu este avocat în Baroul București, cu o experiență de peste 17 ani în avocatura de afaceri din România. Costin este specializat în dreptul tehnologiilor, protecția datelor și securitatea informației, având de asemenea experiență de lucru în proiecte de tranzacții de finanțări și de piață de capital, instrumente financiare derivate, consultanță privind aspecte de reglementare și de conformitate, în special în sectorul financiar, sau tranzacții M&A.  

Costin furnizează asistență juridică clienților săi în proiecte cu componentă de tehnologie, acoperind aspecte precum redactarea și negocierea contractelor, chestiuni de drept al societăților, identificarea și gestionarea aspectelor de protecția datelor și securitate a informației relevante, structurarea și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, aspecte de conformitate și de reglementare. 

Agenda

evenimentului

În cadrul webinarului vom aborda, între altele, următoarele aspecte: 

■  Discuție introductivă cu privire la utilizarea semnăturilor electronice în România, tipurile de semnături electronice disponibile, documentele care pot fi semnate electronic, persoanele care pot utiliza semnături electronice, cazuri practice de utilizare a semnăturilor electronice, mijloacele de probă etc.;
■  Analiza cadrului de reglementare aplicabil semnăturilor electronice în România (în special, Regulamentul eIDAS, Legea nr. 455/2001);
■  Discuție cu privire la regulile principale privind utilizarea semnăturilor electronice în România;
■  Analiza practicii instanțelor judecătorești din România în legătură cu semnăturile electronice;
■  Analiza unor aspecte practice legate de utilizarea de semnături electronice, precum:  
         ▪  Obținerea certificatelor calificate de semnătură electronică de către persoanele fizice sau juridice;  
         ▪  Discuție cu privire la utilizarea semnăturilor electronice în raporturile de muncă;
         ▪  Aspecte privind utilizarea semnăturilor electronice în relația cu autoritățile publice, băncile și alte instituții financiare;  
         ▪  Utilizarea semnăturilor electronice – ca servicii de încredere reglementate – pentru identificarea clienților, ca parte a măsurilor de cunoaștere a clientelei, sau pentru evaluarea riscurilor privind produsele și serviciile din perspectiva legislației de prevenire a spălării banilor;  
■  Discuție cu privire la unele aspecte practice legate de utilizarea semnăturilor electronice de către companii, în general, precum:
         ▪  Alegerea tipului de semnătură electronică potrivit;
         ▪  Aspecte contractuale în relația cu furnizorii de servicii cu privire la semnăturile electronice;
         ▪  Aspecte de protecția datelor și de securitate a informației la implementarea și utilizarea de semnături electronice;

■  Discutarea întrebărilor și cazurilor practice ale participanților la webinar.

Tematica

evenimentului

Webinarul va aborda teme precum: 

■  Aspecte de reglementare privind semnăturile electronice în România;
■  Practica instanțelor judecătorești din România cu privire la utilizarea semnăturilor electronice;
■  Protecția datelor și securitatea informației cu privire la utilizarea semnăturilor electronice;
■  Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

■  Membrii echipelor juridice, comerciale și operaționale din companiile românești, în general. Părți ale webinarului pot fi relevante și pentru personalul cu atribuții de resurse umane din companii
Participanți