REVISTA PANDECTELE ROMÂNE

Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus prin ţinuta ştiinţifică a conţinutului său, asigurată de numeroși autori de prestigiu. Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, revista păstrează și astăzi aceeași structură, la care se adaugă rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică. Pandectele Române se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări Juridice.

6 apariții anual, disponibilă și în format PDF, preț abonament 494 de lei.

REVISTA ROMÂNĂ DE DREPT EUROPEAN

Revista Română de Drept European, fondată în 2003, oferă juriștilor și publicului interesat de evoluția dreptului european informații esențiale despre instituțiile dreptului european, modul de aplicare al reglementărilor europene și influența acestora asupra legislației naționale. Autorii articolelor de doctrină sunt personalități ale lumii juridice academice şi profesionale românești şi europene. Secțiunea de jurisprudență urmărește îndeaproape hotărârile instanțelor Uniunii Europene.

4 apariții anual, disponibilă și în format PDF, preț abonament 252 de lei.

REVISTA ROMÂNĂ DE DREPT AL AFACERILOR

Revista Română de Drept al Afacerilor este singura de pe piața românească dedicată Dreptului Afacerilor, oferind informaţii la zi din toate domeniile specifice: drept societar, drept fiscal, obligații contractuale, insolvență, concurență, drept imobiliar, drept bancar, arbitraj. Pe lângă articole de doctrină, revista urmărește soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești naționale sau europene, oferind jurisprudență relevantă comentată de practicieni. Autorii articolelor sunt personalități ale lumii juridice din România.

6 apariții anual, disponibilă și în format PDF, preț abonament 494 de lei.

REVISTA ROMÂNĂ DE DREPTUL MUNCII

Revista Română de Dreptul Muncii este o tribună de dezbateri în dreptul muncii, dar şi o sursă esenţială de informaţie şi analiză care contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide şi sprijină crearea unui cadru legislativ modern. În paginile revistei sunt discutate noi dispoziţii legale, proiecte de acte normative, hotărâri judecătoreşti, decizii ale CCR. Cititorii sunt familiarizaţi cu normele dreptului european şi internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi cu jurisprudenţa străină.

6 apariții anual, disponibilă și în format PDF, preț abonament 494 de lei.

PR

RRDA

RRDE

RRDM

Revistele de Drept Wolters Kluwer 

Revistele de Drept 
Wolters Kluwer 

Autori de prestigiu. Design modern.
Subiecte practice și de actualitate.

Descoperi o gamă variată de reviste din toate domeniile juridice şi economice: drept fiscal, drept civil, drept penal, drept comercial, dreptul muncii, management sau contabilitate. 
Vreau abonament

REVISTA ROMÂNĂ DE ARBITRAJ

Dinamismul vieţii economice determină dinamismul soluţionării litigiilor comerciale interne şi internaţionale. În contextul provocărilor economice actuale, comercianţii devin din ce în ce mai conştienţi de avantajele ADR şi mulţi avocaţi includ arbitrajul comercial în aria lor de expertiză profesională.

Editată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, coordonată de Cristina Alexe, arbitru, avocat şi lector universitar, sub îndrumarea unui consiliu ştiinţific de înaltă calificare şi având corespondenţi din peste 20 de ţări, Revista Română de Arbitraj tratează problemele de actualitate ale arbitrajului român şi străin.

4 apariții anual, disponibilă și în format PDF, preț abonament 252 de lei.

RRA

*în cazul în care doriți să achiziționati doar o singură revistă în format PDF, prețul  este de 70 de lei/ buc. (RRDA, PR, RRDM), respectiv 55 de lei/ buc. (RRDE, RRA)

REVISTA DREPTUL

Acum, în Sintact.ro, poți accesa în format electronic prestigioasa revistă Dreptul, editată de Uniunea Juriștilor din România.

Toți utilizatorii Sintact.ro care au abonament activ la Modulul online Revistele Wolters Kluwer România vor benefecia, fără costuri suplimentare, de acces la toată arhiva revistei Dreptul, din anul 2009 până în prezent, precum și la aparițiile viitoare.

Revista Dreptul, publicație de doctrină și practică judiciară, este editată de Uniunea Juriștilor din România și are o apariție lunară. Director fondator al publicațiilor „Dreptul” este prof. univ. dr. Ovidiu Predescu, directorul publicațiilor „Dreptul” – prof. univ. dr. Bogdan Ciucă, iar redactor-șef – prof. univ. dr. Cristian Ionescu.

NOU! REVISTA PENALMENTE RELEVANT

În Sintact.ro, poți accesa acum gratuit revista Penalmente Relevant.

Utilizatorii Sintact.ro cu abonament activ la Modulul online Revistele Wolters Kluwer România beneficiază, fără alte costuri, de acces la arhiva revistei din anul 2016 până în 2021 precum și la edițiile viitoare.

Revista Penalmente Relevant, cu periodicitate bianuală, îi include în consiliul de redacţie, în calitate de director pe prof. univ. dr. Sergiu Bogdan, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai și, în calitate de redactor-șef, pe av. dr. George Zlati din Baroul Cluj.

REVISTA FORUMUL JUDECĂTORILOR

În Sintact.ro, poți accesa acum prestigioasa revistă Forumul Judecătorilor.

Utilizatorii Sintact.ro cu abonament activ la Modulul online Revistele Wolters Kluwer România beneficiază, fără alte costuri, de acces la arhiva revistei Forumul Judecătorilor, din anul 2009 până în prezent, precum și la edițiile viitoare.

Revista 
Forumul Judecătorilor, editată de Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, are drept scop promovarea valorilor legate de profesia de judecător, a ideilor şi opiniilor privind starea justiţiei şi reforma sistemului judiciar, a studiilor juridice bazate pe experienţa acumulată în activitatea desfăşurată. 

REVISTA STUDII ȘI CERCETĂRI JURIDICE

În Sintact.ro, poți accesa acum gratuit Revista Studii și Cercetări Juridice.

Utilizatorii Sintact.ro cu abonament activ la Modulul online Revistele Wolters Kluwer România beneficiază, fără alte costuri, de acces la arhiva RSCJ, din anul 2012 până în prezent, precum și la edițiile viitoare.

Revista Studii și Cercetări Juridice numără patru apariții pe an și îi include în colegiul de redacţie pe următorii: 


Redactor şef: prof. univ. dr. Mircea Duțu
Secretar de redacţie: dr. Ion Ifrim, cercetător ştiinţific gr. II
Membri: dr. Versavia Brutaru, cercetător ştiinţific gr. III ; Mihaela- Gabriela Berindei, cercetător ştiinţific gr. III; Iolanda Vasile, consilier juridic

REVISTA PENALMENTE RELEVANT

În Sintact.ro, poți accesa acum gratuit revista Penalmente Relevant.

Utilizatorii Sintact.ro cu abonament activ la Modulul online Revistele Wolters Kluwer România beneficiază, fără alte costuri, de acces la arhiva revistei din anul 2016 până în prezent, precum și la edițiile viitoare.

Revista 
Penalmente Relevant, cu periodicitate bianuală, îi include în consiliul de redacţie, în calitate de director, pe prof. univ. dr. Sergiu Bogdan, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai și, în calitate de redactor-șef, pe av. dr. George Zlati din Baroul Cluj.

REVISTA STUDII ȘI CERCETĂRI JURIDICE

În Sintact.ro, poți accesa acum gratuit Revista Studii și Cercetări Juridice.

Utilizatorii Sintact.ro cu abonament activ la Modulul online Revistele Wolters Kluwer România beneficiază, fără alte costuri, de acces la arhiva RSCJ, din anul 2012 până în 2021, precum și la edițiile viitoare.

Revista Studii și Cercetări Juridice (patru apariții pe an) îi include în colegiul de redacţie pe următorii: 


Redactor şef: prof. univ. dr. Mircea Duțu
Secretar de redacţie: dr. Ion Ifrim, cercetător ştiinţific gr. II
Membri: dr. Versavia Brutaru, cercetător ştiinţific gr. III; Mihaela- Gabriela Berindei, cercetător ştiinţific gr. III; Iolanda Vasile, consilier juridic.

NOU! REVISTA DREPTUL

Acum, în Sintact.ro, poți accesa în format electronic prestigioasa revistă Dreptul, editată de Uniunea Juriștilor din România.

Toți utilizatorii Sintact.ro care au abonament activ la Modulul online Revistele Wolters Kluwer România vor benefecia, fără costuri suplimentare, de acces la toată arhiva revistei Dreptul, din anul 2009 până în prezent, precum și la aparițiile viitoare.

Revista Dreptul, publicație de doctrină și practică judiciară, este editată de Uniunea Juriștilor din România și are o apariție lunară. Director fondator al publicațiilor „Dreptul” este prof. univ. dr. Ovidiu Predescu, directorul publicațiilor „Dreptul” – prof. univ. dr. Bogdan Ciucă, iar redactor-șef – prof. univ. dr. Cristian Ionescu.

REVISTA FORUMUL JUDECĂTORILOR

În Sintact.ro, poți accesa acum prestigioasa revistă Forumul Judecătorilor.

Utilizatorii Sintact.ro cu abonament activ la Modulul online Revistele Wolters Kluwer România beneficiază, fără alte costuri, de acces la arhiva revistei Forumul Judecătorilor, din anul 2009 până în prezent, precum și la edițiile viitoare.

Revista 
Forumul Judecătorilor, editată de Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, are drept scop promovarea valorilor legate de profesia de judecător, a ideilor şi opiniilor privind starea justiţiei şi reforma sistemului judiciar, a studiilor juridice bazate pe experienţa acumulată în activitatea desfăşurată. 

Află acum direct de la autori 
cele mai noi și mai complexe concepte juridice!

Citește online 
colecția de reviste Wolters Kluwer

Citește online 
colecția de reviste Wolters Kluwer

Află acum direct de la autori 
cele mai noi și mai complexe concepte juridice!

Urmărește Wolters Kluwer

© 2022 Wolters Kluwer România. Toate drepturile rezervate

Revistele online Wolters Kluwer au un conținut axat pe analiza noutăților legislative și a modalităților practice de implementare a acestora. Sunt concepute pentru a constitui o sursă importantă de informații juridice, oferind în același timp și plăcerea lecturii online.

Articolele sunt corelate cu legislația și jurisprudența 
(peste 15 milioane de hotărâri judecătorești), disponibile
în Sintact.ro.

Completează cu datele tale și te contactăm în cel mai scurt timp

Completează cu datele tale pentru demo gratuit

Vreau abonamentVreau abonament

ANALELE UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI SERIA DREPT

În Sintact.ro, poți accesa acum gratuit Analele Universităţii din Bucureşti – Seria Drept.

Utilizatorii Sintact.ro cu abonament activ la Modulul online Revistele Wolters Kluwer România beneficiază, fără alte costuri, de acces la arhiva AUB-Drept, din anul 2014 până în prezent, precum și la edițiile viitoare.

Revista Analele Universităţii din Bucureşti Seria Drept este editată de C.H. Beck și este indexată în BDI. 


Colegiul de redacţie| Director editorial: Conf. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir; Redactor: Asist. univ. dr. George-Alexandru Lazăr; Secretar de redacție: Drd. Valentina Dinu; Editor coordonator: dr. Andreea Stănciulescu

ANALELE UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI SERIA DREPT

În Sintact.ro, poți accesa acum gratuit Analele Universităţii din Bucureşti – Seria Drept.

Utilizatorii Sintact.ro cu abonament activ la Modulul online Revistele Wolters Kluwer România beneficiază, fără alte costuri, de acces la arhiva AUB-Drept, din anul 2014 până în prezent, precum și la edițiile viitoare.

Revista Analele Universităţii din Bucureşti Seria Drept este editată de C.H. Beck și este indexată în BDI


Colegiul de redacţie| Director editorial: Conf. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir; Redactor: Asist. univ. dr. George-Alexandru Lazăr; Secretar de redacție: Drd. Valentina Dinu; Editor coordonator: dr. Andreea Stănciulescu

REVISTA PENALMENTE RELEVANT

În Sintact.ro, poți accesa acum gratuit revista Penalmente Relevant.

Utilizatorii Sintact.ro cu abonament activ la Modulul online Revistele Wolters Kluwer România beneficiază, fără alte costuri, de acces la arhiva revistei din anul 2016 până în prezent, precum și la edițiile viitoare.

Revista 
Penalmente Relevant, cu periodicitate bianuală, îi include în consiliul de redacţie, în calitate de director, pe prof. univ. dr. Sergiu Bogdan, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai și, în calitate de redactor-șef, 
pe av. dr. George Zlati din Baroul Cluj.

sintact.ro@wolterskluwer.ro

sintact.ro@wolterskluwer.ro

Cumpără rapid și simplu din magazinul onlineCumpără rapid și simplu din magazinul online