Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), a cărui aplicare s-a produs începând cu data de 25 mai 2018, recunoaște responsabilul cu protecția datelor (DPO) ca un actor-cheie în noul sistem de protecție a datelor cu caracter personal, atât prin prisma obligativității desemnării sale de către autoritățile sau organismele publice, ori de către anumiți operatori sau persoane împuternicite de aceștia, cât și prin prisma nivelului de experiență și al pregătirii profesionale, respectiv a locului și rolului său în arhitectura organizațională.

Acest curs se adresează persoanelor care folosesc limba engleză în contexte specializate precum avocaţi, consultanţi, jurişti, manageri implicaţi în tranzacţii internaţionale, dar şi celor care au nevoie să asimileze sau să işi îmbunătăţească terminologia specifică pentru a participa la stagii de pregătire de specialitate peste hotare, pentru consultul literaturii de specialitate, pentru relaţionarea cu clienţi străini

⏹   Noțiuni generale privind responsabilul cu protecția datelor
⏹   Desemnarea responsabilului cu protecția datelor
⏹   Funcția responsabilului cu protecția datelor
⏹   Sarcinile responsabilului cu protecția datelor
⏹   Responsabilul pentru protecția datelor angajat în baza unui contract de muncă
⏹   Responsabilul pentru protecția datelor angajat într-o funcție publică, pe baza unui raport de serviciu
⏹   Responsabilul pentru protecția datelor - parte a unui contract de servicii
⏹   Responsabilul pentru protecția datelor - reprezentant comun al unui grup de întreprinderi
⏹   Responsabilul pentru protecția datelor - unic pentru mai multe autorități sau organisme publice
⏹   Responsabilul pentru protecția datelor – conducător al unei structuri specializate
⏹   Consultant sau angajat care, fără a fi DPO, îndeplinește sarcinile acestuia
⏹   Concluzii/Întrebări  & răspunsuri

 Afli cine poate fi și cum desemnezi responsabilul cu protecția datelor
Știi care sunt atribuțiile ofițerului DPO
 Cunoști cum să eviți conflictele de interese ale responsabilului cu protecția datelor
 Te informezi despre rolul de punct de contact cu autoritatea națională de supraveghere

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wolterskluwer.ro

În intervalul 2006 - 2016 a făcut parte în mod constant din conducerea Ministerului Afacerilor Interne, coordonând, pentru diverse perioade, activitatea în domeniul elaborării și susținerii, în cadrul procedurilor guvernamentale și parlamentare, a proiectelor de acte normative specifice, activitatea instituțiilor prefectului, a structurilor funcționale (juridic, achiziții publice, resurse umane, financiare și logistice), a structurii specializate în domeniul IT&C, precum și a structurii responsabilului cu protecția datelor.

Începând cu luna aprilie 2018 este titular al disciplinei „Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal. Competențe și regim sancționator”, în cadrul unui program de studii postuniversitare cu tema „Protecția juridică a datelor cu caracter personal”, organizat de Universitatea „Danubius” din Galați.

A participat, în calitate de lector, respectiv keynote speaker, la diverse cursuri de pregătire, conferințe și dezbateri privind noul Regulament General privind Protecția Datelor.

Este autor al unor volume și articole de specialitate referitoare la protecția datelor cu caracter personal, achizițiile publice, adoptarea actelor normative, funcția publică şi funcționarul public. O parte dintre lucrările publicate sunt disponibile la adresa https://independent.academia.edu/IrinaAlexe, respectiv la adresa https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1899724Este coautor al recentelor lucrări “Protecția datelor cu caracter personal”, Ed. Universitară, 2017 și “Legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale”, Ed. Universitară, 2018, și “Legislaţia privind protecţia datelor în România”, Ed. Rosetti, 2018.

Click aici pentru înscriere

Seminar BUCUREȘTI
5 martie 2019

Seminar BRAȘOV
20 martie 2019

Luând în considerare obligațiile pe care operatorii și persoanele împuternicite de aceștia le au, potrivit regulamentului, pentru a asigura conformarea activității proprii cu prevederile GDPR, rolul responsabilului cu protecția datelor este esențial inclusiv pentru evitarea aplicării noului regim sancționator, foarte sever, instituit de GDPR.

În luna noiembrie 2017 Clasificarea Ocupațiilor din România a fost completată cu o nouă ocupație, aceea de responsabil cu protecția datelor. Pentru aplicarea concretă se impune analizarea acestei instituții importante a GDPR și prin prisma acestui aspect, dar și a celorlalte aspecte ce vizează statutul aplicabil, desemnarea, locul, rolul, atribuțiile și răspunderea responsabilului cu protecția datelor, dar și evitarea conflictelor de interese ori asumarea rolului de punct de contact în legătură cu autoritatea națională de supraveghere.

INCLUSE ÎN PREȚ

 diplomă de participare;
 pauză de cafea;
 voucher de 100 lei pentru înscrierea la unul din atelierele practice viitoare Wolters Kluwer*;
 voucher sintact.ro (acces 15 zile);
 voucher de 450 lei discount pentru achiziția soluției juridice LexForce.

*  Voucher-ul de 100 lei oferit pentru evenimentele viitoare poate fi  folosit doar pentru seminariile și conferințele organizate strict de  Wolters Kluwer, nu și cele în parteneriat, un voucher per participant și  doar din costul întreg de participare (reducerile nu se cumulează). De  asemenea, acestea au o valabilitate de 3 luni din data evenimentului la  care îl primiți.

DESCRIEREA SEMINARULUI

Irina ALEXE

TEMATICA EVENIMENTULUI

DETALIILE EVENIMENTULUI

BENEFICIILE PARTICIPANȚILOR

TRAINERUL EVENIMENTULUI

PREȚURI

 Early Booking (pană la 24 ianuarie 2019) 350 LEI + TVA
 Late Booking (din 25 ianuarie 2019) 450 LEI + TVA

Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de mail mihaela.stefanescu@wolterskluwer.com, cu minim 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului, suma achitată poate fi realocată, fără a se restitui, pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer Romania. Realocarea către alt eveniment este posibilă o singură dată, pe o perioadă de 3 luni.

CÂND ȘI UNDE

 5 MARTIE 2019; Orele 14:00 – 18:00
 Sala de cursuri Wolters Kluwer România
 Bd. Tudor Vladimirescu 22, Clădirea Green Gate, etaj 6, sector 5, București

DPO
RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

Desemnare ⏹ Atribuții ⏹ Răspundere juridică

Irina Alexe este cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Este absolventă a Facultății de Drept a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și doctor în drept al Facultății de Drept a Universității București. După o experiență de aproape douăzeci de ani în administrația publică centrală, în prezent este ofițer în rezervă, iar ariile sale de interes vizează dreptul administrativ, dreptul constituțional și dreptul european.

⏹   Noțiuni generale privind responsabilul cu protecția datelor

⏹   Desemnarea responsabilului cu protecția datelor

⏹   Funcția responsabilului cu protecția datelor

⏹   Sarcinile responsabilului cu protecția datelor

⏹   Responsabilul pentru protecția datelor angajat în baza 
      unui contract de muncă

⏹   Responsabilul pentru protecția datelor angajat într-o 
      funcție publică, pe baza unui raport de serviciu

⏹   Responsabilul pentru protecția datelor - parte a unui 
      contract de servicii

⏹   Responsabilul pentru protecția datelor - reprezentant 
      comun al unui grup de întreprinderi

⏹   Responsabilul pentru protecția datelor - unic pentru mai 
      multe autorități sau organisme publice

⏹   Responsabilul pentru protecția datelor – conducător al 
      unei structuri specializate

⏹   Consultant sau angajat care, fără a fi DPO, îndeplinește 
      sarcinile acestuia

⏹   Concluzii/Întrebări  & răspunsuri

Sună acum!

 Afli cine poate fi și cum desemnezi responsabilul 
    cu protecția datelor
Știi care sunt atribuțiile ofițerului DPO
 Cunoști cum să eviți conflictele de interese ale

    responsabilului cu protecția datelor
 Te informezi despre rolul de punct de contact cu

    autoritatea națională de supraveghere

NOU!

PREȚURI

 Early Booking (pană la 06 martie 2019) 350 LEI + TVA
 Late Booking (din 07 martie 2019) 450 LEI + TVA

Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de mail anca.marghidanu@wolterskluwer.com, cu minim 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului, suma achitată poate fi realocată, fără a se restitui, pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer Romania. Realocarea către alt eveniment este posibilă o singură dată, pe o perioadă de 3 luni.

CÂND ȘI UNDE

 20 MARTIE 2019; Orele 14:00 – 18:00
 Sala de cursuri a hotelului Belfort
 Strada Constantin Dobrogeanu-Gherea, nr. 4, Brașov

SEMINAR BUCUREȘTISEMINAR BRAȘOVCONTACT

 Mihaela Stefanescu
 Telefon: 031.224.41.51  Email: mihaela.stefanescu@wolterskluwer.com

Moderator

Prof. univ. dr. Mihai Şandru, coordonatorul Centrului de Studii de Drept European din cadrul Institutului de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române