Regulamentul intern al companiei aspecte teoretice și practice. Adaptări cauzate de pandemia COVID-19

Webinar 16 februarie 2022

Wolters Kluwer Romania SRL nu este răspunzătoare pentru costurile suplimentare (transport, cazare etc.) angajate de participanţi. Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL;
    Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
    Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Sună acum!

Radu Pătru

Cadru didactic universitar cu experiență de predare în domeniul Dreptului muncii (15 ani)

PREZENTAREA
WEBINARULUI

Webinarul are ca obiectiv explicarea regimului juridic al regulamentului intern, în calitatea sa de izvor specific al Dreptului muncii, atât sub aspect teoretic, cât și din perspectivă practică. 

Regulamentul intern este un act emis de angajator după consultarea prealabilă a salariaților cu o relevanță deosebită în domenii precum disciplina muncii, reguli privind respectarea principiului nediscriminării, soluționarea amiabilă a conflictelor individuale de muncă etc.

Conținutul regulamentului intern și rolul acestuia îi consacră utilitatea certă în cadrul relațiilor de muncă.

La webinar vor fi explicate aspectele teoretice care particularizează regulamentul intern în raport cu alte instituții de Drept al muncii, dar și exemple din practică, referitoare la situații controversate care privesc conținutul regulamentului intern.

PREZENTAREA
WEBINARULUI

Webinarul are ca obiectiv explicarea regimului juridic al regulamentului intern, în calitatea sa de izvor specific al Dreptului muncii, atât sub aspect teoretic, cât și din perspectivă practică. 

Regulamentul intern este un act emis de angajator după consultarea prealabilă a salariaților cu o relevanță deosebită în domenii precum disciplina muncii, reguli privind respectarea principiului nediscriminării, soluționarea amiabilă a conflictelor individuale de muncă etc.

Conținutul regulamentului intern și rolul acestuia îi consacră utilitatea certă în cadrul relațiilor de muncă.

La webinar vor fi explicate aspectele teoretice care particularizează regulamentul intern în raport cu alte instituții de Drept al muncii, dar și exemple din practică, referitoare la situații controversate care privesc conținutul regulamentului intern.

TRAINERUL 
WEBINARULUI

DETALIILE WEBINARULUI

VREAU SĂ PARTICIP!

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție
Malvina Udrea: 0737 733 444  
malvina.udrea@wolterskluwer.com

CÂND ȘI UNDE

16 februarie2022; Orele 13:00 – 16:00
Fiind vorba despre un webinar, locul de unde vă conectați cu noi rămâne la alegerea dumneavoastră, din confortul locuinței sau al biroului unde lucrați.

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.

* În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.

PREŢ: 400 lei + TVA

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

VREAU SĂ PARTICIP!

CÂND ȘI UNDE

16 februarie 2022; Orele 13:00 – 16:00
Fiind vorba despre un webinar, locul de unde vă conectați cu noi rămâne la alegerea dumneavoastră, din confortul locuinței sau al biroului unde lucrați.

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.

DETALIILE WEBINARULUI

Wolters Kluwer Romania SRL nu este răspunzătoare pentru costurile suplimentare (transport, cazare etc.) angajate de participanţi. Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

Radu Pătru

Cadru didactic universitar cu experiență de predare în domeniul Dreptului muncii (15 ani)

TRAINERUL 
WEBINARULUI

VREAU SĂ PARTICIP!

Radu Ștefan Pătru este doctor în drept, lector universitar la Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București, titular la disciplinele Dreptul muncii și Dreptul afacerilor.

Dl. Pătru are experiență în învățământul superior și în domeniul juridic, începând cu anul 2006, în paralel, desfășurând activitate în domeniul consultanței, activând și ca trainer în domeniul Dreptului muncii.


A absolvit Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu din București (2005), șef de promoție, urmând studii postuniversitare și de master, cu titlu de exemplu: Master la Universitatea din București, Facultatea de Filosofie, Specializarea Drept comunitar și Studii Europene (2007).


Este doctor în drept al Academiei de Studii Economice din București cu teza Contractele și acordurile colective de muncă, (2014), urmând și Studii Postdoctorale în domeniul Dreptului muncii la Școala postdoctorală Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București cu tema intitulată Exercițiul drepturilor colective ale lucrătorilor în dreptul românesc (2018 – 2021).

Webinar 16 februarie 2022

Economisește și rămâi informat cu Abonamentul la Webinariile WK

Vezi Oferta

BENEFICII
PARTICIPANȚI

Dintre beneficii putem enumera:
⏹  
Participanții la webinar vor avea o imagine clară, concretă asupra regimului juridic, modului de redactare și conținutului regulamentului intern.
Raportul dintre regulamentul intern și celelalte izvoare specifice ale Dreptului muncii, cum ar fi de exemplu, contractul colectiv de muncă va reprezenta un alt beneficiu al webinarului.


⏹  Din analiza situațiilor practice prezentate la webinar, participanții își vor însuși cele mai bune practici în materia redactării regulamentului intern, conținutului, aducerii la cunoștința salariaților etc.

* În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.

PREŢ: 400 lei + TVA

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

BENEFICII
PARTICIPANȚI

Dintre beneficii putem enumera:

⏹  Participanții la webinar vor avea o imagine clară, concretă asupra regimului juridic, modului de redactare și conținutului regulamentului intern.
Raportul dintre regulamentul intern și celelalte izvoare specifice ale Dreptului muncii, cum ar fi de exemplu, contractul colectiv de muncă va reprezenta un alt beneficiu al webinarului.

⏹  Din analiza situațiilor practice prezentate la webinar, participanții își vor însuși cele mai bune practici în materia redactării regulamentului intern, conținutului, aducerii la cunoștința salariaților etc.

PARTICIPANȚI

⏹  Reprezentanții angajatorilor, deoarece regulamentul intern este un act unilateral al angajatorului;
⏹  Salariați din cadrul departamentelor de resurse umane;
⏹  Experți în legislația muncii care doresc să își îmbunătățească activitatea;
⏹  Cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, avocați, magistrați și alți practicieni ai dreptului;
⏹  Salariații interesați în a afla mai multe despre acest izvor generator de obligații în cadrul raporturilor de muncă.

PARTICIPANȚI

⏹  Reprezentanții angajatorilor, deoarece regulamentul intern este un act unilateral al angajatorului;
⏹  Salariați din cadrul departamentelor de resurse umane;
⏹  Experți în legislația muncii care doresc să își îmbunătățească activitatea;
⏹  Cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, avocați, magistrați și alți practicieni ai dreptului;
⏹  Salariații interesați în a afla mai multe despre acest izvor generator de obligații în cadrul raporturilor de muncă
.

TEMATICA
WEBINARULUI

⏹  Regulamentul intern din perspectiva Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), dar și a Ordonanței de Urgență nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii);
⏹   Redactarea regulamentului intern;
⏹   Conținutul regulamentului intern;
⏹   Aducerea la cunoștința salariaților a conținutului regulamentului intern;
⏹   Aspecte practice controversate cu privire la conținutul regulamentului intern;

⏹   Utilitatea practică  a regulamentului intern.

TEMATICA
EVENIMENTULUI

⏹  Regulamentul intern din perspectiva Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), dar și a Ordonanței de Urgență nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii);
⏹   Redactarea regulamentului intern;
⏹   Conținutul regulamentului intern;
⏹   Aducerea la cunoștința salariaților a conținutului regulamentului intern;
⏹   Aspecte practice controversate cu privire la conținutul regulamentului intern;
⏹   Utilitatea practică  a regulamentului intern.

Dl. Radu Ștefan Pătru a publicat monografii, cursuri, enciclopedii, articole, lucrări în volume ale conferințelor naționale și internaționale, având și calitatea de keynote speaker în cadrul unor prestigioase conferințe științifice din țară și din străinătate.

Cu titlu de exemplu, monografii: Contractele și acordurile colective de muncă, Editura Hamangiu, 2014, Dreptul individual al muncii, Editura Universitară, 2018, cursuri: Dreptul afacerilor, Editura ASE 2018, Drept societar, Editura ASE, 2018, enciclopedii: Enciclopedia Juridică Română (Literele A-C), Editura Academiei Române și Editura Universul Juridic, 2018 – coautor la Secțiunea Dreptul muncii, articole în reviste precum Dreptul, Revista Română de Dreptul muncii, Tribuna Juridică etc.