Acest curs se adresează persoanelor care folosesc limba engleză în contexte specializate precum avocaţi, consultanţi, jurişti, manageri implicaţi în tranzacţii internaţionale, dar şi celor care au nevoie să asimileze sau să işi îmbunătăţească terminologia specifică pentru a participa la stagii de pregătire de specialitate peste hotare, pentru consultul literaturii de specialitate, pentru relaţionarea cu clienţi străini

⏹  Știi care sunt competențele și limitele privind investigațiile autorităților de supraveghere
⏹  Cunoști cum se impun amenzile administrative privind  nerespectarea normelor GDPR
⏹  Afli cum să-ți gestionezi riscul privind încălcările reglementărilor GDPR
⏹  Dezbați exemple recente referitoare la aplicarea regimului sancționator în domeniul protecției datelor

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wolterskluwer.ro

În intervalul 2006 - 2016 a făcut parte în mod constant din conducerea Ministerului Afacerilor Interne, coordonând, pentru diverse perioade, activitatea în domeniul elaborării și susținerii, în cadrul procedurilor guvernamentale și parlamentare, a proiectelor de acte normative specifice, activitatea instituțiilor prefectului, a structurilor funcționale (juridic, achiziții publice, resurse umane, financiare și logistice), a structurii specializate în domeniul IT&C, precum și a structurii responsabilului cu protecția datelor.


Începând cu luna aprilie 2018 este titular al disciplinei „Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal. Competențe și regim sancționator”, în cadrul unui program de studii postuniversitare cu tema „Protecția juridică a datelor cu caracter personal”, organizat de Universitatea „Danubius” din Galați.


A participat, în calitate de lector, respectiv keynote speaker, la diverse cursuri de pregătire, conferințe și dezbateri privind noul Regulament General privind Protecția Datelor. Este autor al unor volume și articole de specialitate referitoare la protecția datelor cu caracter personal, achizițiile publice, adoptarea actelor normative, funcția publică şi funcționarul public. O parte dintre lucrările publicate sunt disponibile la adresa https://independent.academia.edu/IrinaAlexe, respectiv la adresa https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1899724.


Este coautor al recentelor lucrări “Protecția datelor cu caracter personal”, Ed. Universitară, 2017 și “Legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale”, Ed. Universitară, 2018, “Legislaţia privind protecţia datelor în România”, Ed. Rosetti, 2018. De asemenea, a mai publicat numeroase articole privind protecția datelor, printre care menționăm: Principalele noutăți privind responsabilul cu protecția datelor, incluse în GDPR, Revista Pandectele Române nr. 1/2018, p. 34-45, Responsabilul cu protecția datelor (DPO) - funcționar public sau personal contractual?, Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 2/2108, p. 53-65, Relația dintre operator și persoana împuternicită, în domeniul protecției datelor personale, Revista Pandectele Române, nr. 2/2018, p. 71-79 și Regimul sancționator prevăzut de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, Revista Curierul Judiciar nr. 1/2018.

Click aici pentru înscriere

SEMINAR 10 APRILIE 2019

Considerăm deosebit de important să cunoaștem și să analizăm incălcările ce pot fi sancționate, calificarea sancțiunilor și limitele acestora, caracterul deliberat al incălcărilor precum și principiul responsabilitătii, dar și garanțiile procedurale eficiente, în conformitate cu principiile generale ale dreptului Uniunii Europene și Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.


Trebuie să subliniem, de asemenea, competența statelor membre, precum și rolul autoritătilor naționale de supraveghere și noile competențe ale acestora, în ceea ce privește regimul sancționator prevăzut prin regulament, dar și rolul în această materie a unui nou organ al Uniunii Europene înființat prin regulament începând cu data de 25 mai 2018, Comitetul European pentru Protecția Datelor.


Acest regulament general instituie, în sarcina statelor membre, obligații de reglementare a anumitor componente ale regimului sancționator, respectiv necesare pentru punerea sa în aplicare. Deși au fost adoptate cu întârziere, după punerea în aplicare a regulamentului, Legile nr. 129/2018 și nr. 190/2018 instituie proceduri naționale și obligații diverse pentru autoritătile competente, dar mai ales pentru operatori, necesar a fi detaliate pentru o corectă aplicare. 


De asemenea, în luna iulie 2018, președintele ANSPDCP a emis câteva decizii menite a institui proceduri și formulare necesare pentru punerea în aplicare a regulamentului în România. Și, nu în ultimul rând, au fost aplicate deja primele sancțiuni de natura amenzilor, pentru incălcarea regulamentului.


Toate acestea trebuie dezbătute, analizate și cunoscute, pentru a orienta, ulterior, o corectă aplicare a regulamentului și a legislației naționale aferente, în scopul, evident, al conformării activitătii operatorilor cu cerințele noilor reglementări și pentru evitarea aplicării regimului sancționator foarte sever.  

Irina ALEXE

Irina Alexe este cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Este absolventă a Facultății de Drept a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și doctor în drept al Facultății de Drept a Universității București. După o experiență de aproape douăzeci de ani în administrația publică centrală, în prezent este ofițer în rezervă, iar ariile sale de interes vizează dreptul administrativ, dreptul constituțional și dreptul european.

Sună acum!

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Alina Alexe: 031.22.44.158; alina.alexe@wolterskluwer.com

Regimul sancționator 
instituit prin Regulamentul 

General privind Protecția Datelor

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Alina Alexe: 031.22.44.158; alina.alexe@wolterskluwer.com

Cunoscut mai ales prin prisma obligațiilor pentru conformare, ce incumbă în sarcina operatorilor publici sau privați, precum și a regimului sancționator pe care l-a instituit, calificat ca fiind unul dintre cele mai severe, regulamentul prevede limita maximă a unora dintre măsurile corective de natura amenzilor administrative de până la 20.000.000 EURO sau pană la 4% din cifra de afaceri.

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) a fost pus în aplicare în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018.

⏹ Noțiuni generale privind Regulamentul general privind protecția datelor
⏹ De ce a fost instituit regimul sancționator prin regulament?
⏹ Caracteristicile regimului sancționator 
⏹ Regim sancționator instituit prin regulament vs. competențe de reglementare în sarcina statelor membre
⏹ Calificarea sancțiunilor
⏹ Categorii de competențe ale autorităților de supraveghere
⏹ Competențele investigative și caracteristicile acestora
⏹ Competențele corective și caracteristicele acestora
⏹ Încălcările supuse sancțiunilor și caracterul acestora
⏹ Condițiile generale pentru impunerea amenzilor administrative
⏹ Garanții procedurale eficiente
⏹ Rolul autorităților de supraveghere și competența acestora de a iniția sau de a interveni în 

    procedurile judiciare
⏹ Dreptul la despăgubiri
⏹ Răspunderea
⏹ Caracteristicile reformei instituționale europene, referitoare la regimul sancționator. Rolul și competențele

    Comitetului European privind Protecția Datelor
⏹ Noutățile legislative din România (Legea nr.129/2018, Legea nr.190/2018, Deciziile nr. 128/2018 și 

    nr. 133/2018 ale ANSPDCP)
⏹ Exemple recente privind aplicarea regimului sancționator în România
⏹ Concluzii
⏹ Întrebări & răspunsuri

Detaliile evenimentului

INCLUSE ÎN PREȚ


⏹  diplomă de participare;
⏹  pauză de cafea;
⏹  voucher de 100 lei pentru înscrierea la unul din 
atelierele practice viitoare Wolters Kluwer*;
⏹  voucher sintact.ro (acces 15 zile);
⏹  voucher de 450 lei discount pentru achiziția 
soluției juridice LexForce.

*  Voucher-ul de 100 lei oferit pentru evenimentele viitoare poate fi  folosit doar pentru seminariile și conferințele organizate strict de  Wolters Kluwer, nu și cele în parteneriat, un voucher per participant și  doar din costul întreg de participare (reducerile nu se cumulează). De  asemenea, acestea au o valabilitate de 3 luni din data evenimentului la  care îl primiți.

PREȚURI


⏹ Early Booking (pană la 1 aprilie 2019) 350 LEI + TVA
⏹ Late Booking (din 2 aprilie 2019)        450 LEI + TVA

Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de email alina.alexe@wolterskluwer.com, cu minim 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului, suma achitată poate fi realocată, fără a se restitui, pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer Romania. Realocarea către alt eveniment este posibilă o singură dată, pe o perioadă de 3 luni.

CÂND ȘI UNDE10 APRILIE 2019; Orele 13:30 – 18:00

13:30 – 14:00: Înregistrarea participanților
14:00 – 15:50: Sesiunea 1
15:50 – 16:00: Pauză cafea
16:00 – 18:00: Sesiunea 2

Sala de cursuri Wolters Kluwer România

Bd. Tudor Vladimirescu 22,  Clădirea Green Gate,
etaj 6, sector 5, București

Tematica evenimentului

Descrierea seminarului

Beneficiile participanților

Trainerul evenimentului

⏹ Noțiuni generale privind Regulamentul general 
    privind protecția datelor
⏹ De ce a fost instituit regimul sancționator prin regulament?
⏹ Caracteristicile regimului sancționator 
⏹ Regim sancționator instituit prin regulament vs. competențe de 

    reglementare în sarcina statelor membre
⏹ Calificarea sancțiunilor
⏹ Categorii de competențe ale autorităților de supraveghere
⏹ Competențele investigative și caracteristicile acestora
⏹ Competențele corective și caracteristicele acestora
⏹ Încălcările supuse sancțiunilor și caracterul acestora
⏹ Condițiile generale pentru impunerea amenzilor administrative
⏹ Garanții procedurale eficiente
⏹ Rolul autorităților de supraveghere și competența acestora de a 

    iniția sau de a interveni în procedurile judiciare
⏹ Dreptul la despăgubiri
⏹ Răspunderea
⏹ Caracteristicile reformei instituționale europene, referitoare la

    regimul sancționator. Rolul și competențele Comitetului 
    European privind Protecția Datelor
⏹ Noutățile legislative din România (Legea nr.129/2018, 

    Legea nr.190/2018, Deciziile nr. 128/2018 și nr. 133/2018 ale 
    ANSPDCP)
⏹ Exemple recente privind aplicarea regimului sancționator

     în România
⏹ Concluzii
⏹ Întrebări & răspunsuri

⏹  Știi care sunt competențele și limitele privind 
     investigațiile autorităților de supraveghere
⏹  Cunoști cum se impun amenzile administrative privind  

     nerespectarea normelor GDPR
⏹  Afli cum să-ți gestionezi riscul privind încălcările 

     reglementărilor GDPR
⏹  Dezbați exemple recente referitoare la aplicarea 

     regimului sancționator în domeniul protecției datelor