Scopul acestui seminar este tocmai acela de a scoate în evidență pașii care trebuie urmați, atât de angajator cât și de salariat, în cazul în care se confruntă cu problemele pe care le ridică legislația muncii mai ales din perspectiva ultimelor modificări și, nu în ultimul rând, aspecte concrete pe care trebuie să le aibă în vedere avocatul în soluționarea unui astfel de litigiu, indiferent dacă reprezintă interesele uneia sau alteia dintre părți

Acest curs se adresează persoanelor care folosesc limba engleză în contexte specializate precum avocaţi, consultanţi, jurişti, manageri implicaţi în tranzacţii internaţionale, dar şi celor care au nevoie să asimileze sau să işi îmbunătăţească terminologia specifică pentru a participa la stagii de pregătire de specialitate peste hotare, pentru consultul literaturii de specialitate, pentru relaţionarea cu clienţi străini

⏹   Ultimele modificări aduse legislației muncii

⏹   Încheierea contractului individual de muncă - aspecte controversate

⏹   Răspunderea disciplinară a salariaților sau dreptul disciplinar

⏹   Procedura disciplinară - elemente speciale

⏹   Răspunderea patrimonială a angajatorului - elemente specifice

⏹   Răspunderea patrimonială a salariatului - elemente specifice

⏹   Aspecte practice din materia penală: 
      nerespectarea unui hotărâri judecătorești definitive privind plata salariului/reintegrarea în muncă

⏹   Jurisprudență internă - cazuri relevante

⏹   Jurisprudență europeană - Hotărâri CEDO în litigii de muncă

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wolterskluwer.ro

Click aici pentru înscriere

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Alina Alexe; 031.224.41.58
alina.alexe@wolterskluwer.com

SEMINAR 11 DECEMBRIE 2018

Astfel, legislația muncii a mers în direcția flexibilizării raporturilor de muncă în timp ce jurisprudența europeană în materie socială a condus la modificarea legislației naționale. Modificări legislative semnificative au vizat atât răspunderea disciplinară a salariaților cât și răspunderea patrimonială - ca formă specială de răspundere civilă contractuală.

INCLUSE ÎN PREȚ

   diplomă de participare;
   pauză de cafea;
   voucher de 100 lei pentru înscrierea la unul din atelierele practice viitoare Wolters Kluwer*;
   voucher sintact.ro (acces 15 zile);
   voucher de 450 lei discount pentru achiziția soluției juridice LexForce.

*  Voucher-ul de 100 lei oferit pentru evenimentele viitoare poate fi  folosit doar pentru seminariile și conferințele organizate strict de  Wolters Kluwer, nu și cele în parteneriat, un voucher per participant și  doar din costul întreg de participare (reducerile nu se cumulează). De  asemenea, acestea au o valabilitate de 3 luni din data evenimentului la  care îl primiți.

DESCRIEREA SEMINARULUI

Conf. univ. dr.
Radu Răzvan POPESCU

TEMATICA EVENIMENTULUI

DETALIILE EVENIMENTULUI

TRAINERUL EVENIMENTULUI

PREȚURI

Early Booking (pană la 30 octombrie 2018) 
350 LEI + TVA

Late Booking (din 31 octombrie 2018) 
450 LEI + TVA

Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de mail alina.alexe@wolterskluwer.com, cu minim 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului, suma achitată poate fi realocată, fără a se restitui, pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer Romania. Realocarea către alt eveniment este posibilă o singură dată, pe o perioadă de 3 luni.

CÂND ȘI UNDE

11 DECEMBRIE 2018
Orele 14:00 – 18:00

Sala de cursuri Wolters Kluwer România

Bd. Tudor Vladimirescu 22,  Clădirea Green Gate, etaj 6, sector 5, București

Răspunderea disciplinară și patrimonială a salariaților
  Aspecte controversate din legislație și jurisprudență

Este avocat şi cadru didactic în învăţământul juridic superior, cunoscut în calitate de specialist în domeniul dreptului muncii și securităţii sociale precum şi în dreptul penal al muncii. Este autorul a peste 40 de cărţi şi studii de specialitate.

Este doctor în Dreptul muncii şi conferenţiar universitar la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din Bucureşti precum și la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative.

De asemenea, este formator la Institutul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Institutul Notarial Român și Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Are experienţă practică şi didactică de peste 15 ani în domeniul dreptului.

Domeniile pe care s-a axat în cariera didactică și în activitatea de avocat sunt: dreptul muncii, dreptul securităţii sociale, drept social european și contencios administrativ.

În prezent, legislația muncii se află la o răscruce de drumuri, modificările survenite, atât la nivel național cât și la nivel european schimbând radical viziunea asupra raporturilor de muncă.

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare.

Factura poate fi emisă fie pe persoana fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

În prezent, legislația muncii se află la o răscruce de drumuri, modificările survenite, atât la nivel național cât și la nivel european schimbând radical viziunea asupra raporturilor de muncă.

⏹   Ultimele modificări aduse legislației muncii

⏹   Încheierea contractului individual de muncă 
      - aspecte controversate

⏹   Răspunderea disciplinară a salariaților sau 
      dreptul disciplinar

⏹   Procedura disciplinară - elemente speciale

⏹   Răspunderea patrimonială a angajatorului 
      - elemente specifice

⏹   Răspunderea patrimonială a salariatului 
      - elemente specifice

⏹   Aspecte practice din materia penală: 
      nerespectarea unui hotărâri judecătorești definitive 
      privind plata salariului/reintegrarea în muncă

⏹   Jurisprudență internă - cazuri relevante

⏹   Jurisprudență europeană 
      - Hotărâri CEDO în litigii de muncă

SUNĂ ACUM!