Tematica evenimentului

Răspunderea disciplinară a salariaților

  Noțiunile din Codul muncii ce reglementează răspunderea disciplinară
     Regulamentul intern
  Obligațiile angajatorului și ale salariatului privind răspunderea disciplinară
     Abaterile disciplinare și sancțiunile ce se pot aplica salariaților
  Condițiile privind comunicarea și informarea salariatului privind 
     cercetarea disciplinară
  Redactarea și comunicarea deciziei de sancționare, termene

Răspunderea disciplinară 
a salariatului și 
răspunderea angajatorului

SEMINAR 13 NOIEMBRIE 2019 
BUCUREȘTI

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL;
    Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
    Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

VREAU SĂ PARTICIP!Sună acum!

Analizele și discuțiile se vor face din perspectiva legislației muncii, dar și a jurisprudenței în domeniu

Beneficiile participanților

  Cunoașterea obligațiilor ce pot antrena răspunderea angajatorului
  Soluții privind întocmirea corectă a regulamentului intern ori a fișei postului
  Cunoașterea obligațiilor ce pot antrena răspunderea salariaților
  Soluții privind corecta aplicare a dispozițiilor privind răspunderea disciplinară
  Întocmirea corectă a clauzelor contractului individual de muncă, modificarea legală a contractului individual de muncă
  Răspunsuri punctuale la problemele practice

Dna. Laura Georgescu are o vastă experiență ca formator şi speaker la cursuri, seminarii şi worshop-uri de specialitate în domeniul legislației muncii și al resurselor umane.

De peste 10 ani este Redactor șef și Referent de specialitate al Revistei Române de Dreptul Muncii. Este autor și coautor a mai multor articole, cursuri universitare, tratate și monografii privind legislația muncii.

Din 2007 este Vicepreședinte al Asociației Române de Dreptul Muncii. Deţine titlul de Membru de onoare al Uniunii Experților în Legislația Muncii şi este membru fondator al Asociației pentru Studiul Relațiilor de Muncă.

Laura Georgescu

Este avocat, conferențiar universitar doctor cu specializarea dreptul muncii şi al securităţii sociale şi expert în legislația muncii.

Trainerul evenimentului

CÂND ȘI UNDE

13 noiembrie 2019; Orele 14:00 – 18:00
Sala de cursuri Wolters Kluwer România
Bd. Tudor Vladimirescu 22, Clădirea Green Gate, 
etaj 6, sector 5, București

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial, atât telefonic cât și pe e-mail. Taxa de participare achitata se poate utiliza ca și compesare pentru un alt eveniment organizat exclusiv de Wolters Kluwer România sau poate fi returnată în termen de 10 zile lucrătoare, de la data emiterii facturii storno. 

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

INCLUSE ÎN PREȚ

  diplomă de participare
  pauză de cafea
  voucher de 100 lei pentru înscrierea la unul 
din evenimentele viitoare Wolters Kluwer*
  voucher sintact.ro (acces 15 zile)
  voucher de 450 lei discount pentru achiziția 
soluției juridice LexForce
⏹  un volum din literatura juridică de specialitate

* Voucher-ul de 100 lei oferit pentru evenimentele viitoare poate fi  folosit doar pentru seminariile și conferințele organizate strict de  Wolters Kluwer, nu și cele în parteneriat, un voucher per participant și  doar din costul întreg de participare (reducerile nu se cumulează). De  asemenea, acestea au o valabilitate de 3 luni din data evenimentului la  care îl primiți.

Wolters Kluwer Romania SRL nu este răspunzătoare pentru costurile suplimentare (transport, cazare etc.) angajate de participanţi. Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

PREȚURI

Early Booking (până la 31 octombrie 2019)

350 lei + TVA

Late Booking (din 1 noiembrie 2019)

450 lei + TVA

Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de email alina.alexe@wolterskluwer.com, cu minim 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului, suma achitată poate fi realocată, fără a se restitui, pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer Romania. Realocarea către alt eveniment este posibilă o singură dată, pe o perioadă de 3 luni.

VREAU SĂ PARTICIP!

Detaliile evenimentului

Avocat, conf. univ. dr. Laura Georgescu prezintă provocările legislației muncii în materiile răspunderii disciplinare a salariatului și a răspunderii angajatorului. Prelegerea va pune accent în mod deosebit pe aspectele practice generate de punerea în aplicare a legii, precum și pe noutățile legislative care au apărut în ultimul timp în aceste domenii. Analiza răspunderii celor două părți ale contractului individual de muncă va evidenția drepturile și obligațiile fiecăruia și instrumentele juridice pe care fiecare parte le are la îndemână pentru a asigura justa aplicare a legii și păstrarea echilibrului contractual.

Răspunderea angajatorului

  Noi dispoziții obligatorii în Regulamentul intern privind nediscriminarea și
     mobing-ul la locul de muncă
  Aplicarea principiului nediscriminării la locul de muncă, principiului 
     libertății muncii, al condițiilor de muncă
  Aplicarea  principiului respectării vieții private și dreptului la intimitate 
     în relațiile de muncă
  Fișa postului – drepturile și obligațiile angajatorului privind întocmirea ori 
     modificarea fișei postului
  Răspunderea angajatorului pentru daunele materiale provocate salariatului 
     ori pentru daunele morale provocate pentru nerespectarea principiului 
     nediscriminării, hărțuirii morale ori sexuale la locul de muncă

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!

Alina Alexe; 031.22.44.151

CONTACTAȚI-NE!