BENEFICIILE PARTICIPANȚILOR

 Cunoașterea obligațiilor ce pot antrena răspunderea angajatorului
 Soluții pentru problemele de aplicare corectă a legii
 Soluții privind întocmirea corectă a regulamentului intern ori a fișei postului
 Soluții privind întocmirea corectă a clauzelor contractului individual de muncă, 

    modificarea legală a contractului individual de muncă
 Răspunsuri punctuale la problemele practice

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL 
Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

SEMINAR 11 SEPTEMBRIE 2019

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Anca Marghidanu: 031.22.44.158;

anca.marghidanu@wolterskluwer.com

Click aici pentru înscriere!

PREȚURI

⏹  Early Booking (până la 26 august 2019) 350 LEI + TVA
⏹  
Late Booking (din 27 august 2019) 450 LEI + TVA

Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de email anca.marghidanu@wolterskluwer.com, cu minim 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului, suma achitată poate fi realocată, fără a se restitui, pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer Romania. Realocarea către alt eveniment este posibilă o singură dată, pe o perioadă de 3 luni.

INCLUSE ÎN PREȚ

 diplomă de participare;
pauză de cafea;
voucher 100 lei pentru înscrierea la unul din evenimentele viitoare Wolters Kluwer*;
voucher sintact.ro (acces 15 zile);
voucher de 450 lei discount pentru 
achiziția soluției juridice LexForce.

* Voucher-ul de 100 lei oferit pentru evenimentele viitoare poate fi  folosit doar pentru seminariile și conferințele organizate strict de  Wolters Kluwer, nu și cele în parteneriat, un voucher per participant și  doar din costul întreg de participare (reducerile nu se cumulează). De  asemenea, acestea au o valabilitate de 3 luni din data evenimentului la  care îl primiți.

SUNĂ ACUM!

Răspunderea angajatorului 
în cazul nerespectării obligațiilor legale
în raporturile de muncă

TEMATICA EVENIMENTULUI

 Noi dispoziții obligatorii în Regulamentul intern privind nediscriminarea și mobbing-ul la locul de muncă
 Aplicarea principiului nediscriminării la locul de muncă, principiului libertății muncii, al condițiilor de muncă
 Aplicarea principiului respectării vieții private și dreptului la intimitate în relațiile de muncă
 Fișa postului – drepturile și obligațiile angajatorului privind întocmirea ori modificarea fișei postului
 Răspunderea angajatorului pentru daunele materiale provocate salariatului ori pentru daunele morale provocate pentru nerespectarea principiului nediscriminării, hărțuirii morale ori sexuale la locul de muncă

DETALIILE EVENIMENTULUI

TRAINERUL EVENIMENTULUI

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial, atât telefonic cât și pe e-mail. Taxa de participare achitata se poate utiliza ca și compesare pentru un alt eveniment organizat exclusiv de Wolters Kluwer România sau poate fi returnată în termen de 10 zile lucrătoare, de la data emiterii facturii storno.

Wolters Kluwer Romania SRL nu este răspunzătoare pentru costurile suplimentare (transport, cazare etc.) angajate de participanţi. Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului.

Laura Georgescu

Este avocat, conferențiar universitar doctor cu specializarea dreptul muncii şi al securităţii sociale şi expert în legislația muncii. Dna. Laura Georgescu are o vastă experienţă ca formator şi speaker la cursuri, seminarii şi worshop-uri de specialitate în domeniul legislației muncii și al resurselor umane.

De peste 10 ani este Redactor șef și Referent de specialitate al Revistei Române de Dreptul Muncii. Este autor și coautor a mai multor articole, cursuri universitare, tratate și monografii privind legislația muncii.

Din 2007 este Vicepreședinte al Asociației Române de Dreptul Muncii. Deţine titlul de Membru de onoare al Uniunii Experților în Legislația Muncii şi este membru fondator al Asociației pentru Studiul Relațiilor de Muncă.

Avocat, Conf. univ. dr. Laura Georgescu prezintă care sunt situațiile ce pot antrena răspunderea angajatorului și instrumentele pe care acesta le are la îndemână pentru a asigura legalitatea acțiunilor sale. Prelegerea pune accent pe noile obligații reglementate în sarcina angajatorului în legislația muncii din 2018-2019, pe consecințele nerespectării lor și pe măsurile practice care pot fi luate pentru a respecta reglementările legale

CÂND ȘI UNDE

 11 septembrie 2019Orele 14:00 – 18:00;
 Sala de cursuri Wolters Kluwer România;
 Bd. Tudor Vladimirescu 22, Clădirea Green Gate, etaj 6, sector 5, București.