© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL; 
    Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
    Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Alina Alexe: 0737 733 450;  
alina.alexe@wolterskluwer.com

SUNĂ ACUM!

Despre webinar


   Webinarul își propune să treacă în revistă aspecte privind conceptul de spălarea banilor și modul de reglementare a acestor infracțiuni la nivel international, precum și la nivelul specific al României. Se vor trece în revistă principalele organisme în lupta împotriva prevenirii și spălării banilor la nivel internațional, precum și principalele reglementări ale  UE în lupta împotriva prevenirii și combaterii spălării banilor. Atenția se concentrează apoi pe modul în care sunt transpuse directivele europene privind prevenirea și combaterea spălării banilor în lupta împotriva spălării banilor în țările membre UE. La nivelul României, se vor prezenta organismele administrative, polițienești și de control economic și financiar exercitat de stat, precum și cadrul de reglementare al spălării banilor, se vor descrie măsurile de cunoaștere a clentelei, de asemenea și principalele modificări aduse de Lege 129/2019 privind prevenirea și combaterea sălării banilor, măsurile de adoptat pe linia prevenirii și combaterii  spălării banilor, metode folosite pentru spălarea banilor, instrumente de măsurare, indicatori de risc în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, statistici spălarea banilor pe plan intern și internațional,
profilul fraudatorului în afaceri.

Prevenirea și combaterea 
spălării banilor

Aknowledgement: This work was supported by a grant of the Romanian Ministry of Education and Research, CNCS - UEFISCDI, project number PN-III-P4-ID-PCE-2020-2174, within PNCDI III.

Vreau să particip!

Agenda webinarului

1. Concept și reglementare

2. Organisme și REGLEMENTARE LA NIVEL                       INTERNAȚIONAL


•  Organisme la nivel internațional în lupta                  împotriva prevenirii și spălării banilor
•  Cadrul juridic al UE de combatere a spălării              banilor


3. Organisme și REGLEMENTARE LA NIVEL NAȚIONAL


•  Organisme administrative, polițienești și de              control economic și financiar exercitat de stat
•  Reglementare spălarea banilor. Măsuri de                cunoaștere a clientelei. Prezentarea principalelor    modificări aduse de Lege 129/2019 privind                prevenirea și combaterea spălării banilor


4. Măsuri de prevenire și combatere a spălării              banilor


5. Metode folosite pentru spălarea banilor
•  Etape
•  Reguli de bază în spălarea banilor
•  Tehnici în spălarea banilor


6. Instrumente de măsurare. Indicatori de risc în          domeniul spălării banilor și finanțării                      terorismului

7. Statistici spălarea banilor pe plan intern și              internațional

8. Profilul fraudatorului


Vreau să particip

Agenda webinarului

1. Concept și reglementare

2. Organisme și REGLEMENTARE LA NIVEL                           INTERNAȚIONAL


•  Organisme la nivel internațional în lupta                        împotriva prevenirii și spălării banilor
•  Cadrul juridic al UE de combatere a spălării                  banilor


3. Organisme și REGLEMENTARE LA NIVEL NAȚIONAL


•  Organisme administrative, polițienești și de                  control economic și financiar exercitat de stat
•  Reglementare spălarea banilor. Măsuri de                      cunoaștere a clientelei. Prezentarea principalelor          modificări aduse de Lege 129/2019 privind                      prevenirea și combaterea spălării banilor


4. Măsuri de prevenire și combatere a spălării                  banilor


5. Metode folosite pentru spălarea banilor
•  Etape
•  Reguli de bază în spălarea banilor
•  Tehnici în spălarea banilor


6. Instrumente de măsurare. Indicatori de risc în              domeniul spălării banilor și finanțării                            terorismului

7. Statistici spălarea banilor pe plan intern și                    internațional

8. Profilul fraudatorului

Detaliile evenimentului

CÂND ȘI UNDE

18 iunie; Orele 14:00 – 17:00
Fiind vorba despre un webinar, locul de unde vă conectați cu noi rămâne la alegerea dumneavoastră, din confortul locuinței sau al biroului unde lucrați. 


Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului.

PREȚ:

400 lei + TVA

Vreau să particip

Economisește și rămâi informat cu Abonamentul la Webinariile WK

Vezi Oferta

Trainerul
webinarului

Monica-Violeta Achim

Monica-Violeta Achim este profesor universitar doctor habilitat (prof. univ. dr. habil) la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Finanțe, Cluj-Napoca, România. A obținut doctoratul în domeniul contabilității în 2004. Din anul 2017, este conducător de doctorat în domeniul finanțelor în cadrul aceleiași instituții. Printre preocupările sale de cercetare, se regăsesc criminalitatea economică și financiară (corupția, economia subterană, evaziunea fiscală, spălarea banilor, fraude etc.), diagnosticul și analiza financiară a entității, analiza financiară în bănci, guvernanța corporativă, performanțele în afaceri, gestiunea financiară și finanțele publice. În februarie 2020, a obținut Premiul pentru excelență în cercetarea științifică la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Cluj-Napoca, România. Este membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) în mandatul 2020-2024.


În mediul de afaceri, dna Monica-Violeta Achim este expert contabil - membru al Corpului Experților Contabili și al Contabililor Autorizați (CECCAR), consultant fiscal - membru al Camerei Consultanților Fiscal (CCF), expert judiciar - membru al Grupului Experților Judiciari (GEJ), fiind angajată în numeroase activități de consultanță și expertiză contabilă și fiscală, inclusiv în cadrul dosarelor aparținând instanțelor judecătorești.


Cu peste 22 de ani de experiență în domeniul academic și de afaceri, a publicat 130 de articole de specialitate, 24 de cărți și a efectuat numeroase lucrări de expertiză contabilă/judiciară/fiscală. Cea mai recentă lucrare de cercetare a sa este cartea Criminalitate economică și financiară. Corupția, economia subterană și spălarea banilor publicată la editura Economica București (2019) (lb. română) și la editura internațională Springer (2020) (lb. engleză).

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia. 

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.


INCLUSE ÎN PREȚ

 diplomă de participare;
voucher sintact.ro (acces 15 zile);

Beneficii participanți


    Participanții la acest curs vor asimila concepte de bază privind definirea și modul de recunoaștere a infracțiunilor de spălare de bani. Totodată, paticipanții vor cunoaște principalele cerințe adoptate de România pe linia prevenirii și spălării banilor, precum și principalele sarcini și raportări care sunt solicitate de Legea 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor.

Webinar 18 iunie 2021

Public țintă


    Persoanele care își desfășoară activitatea în compartimentul economic/financiar al unei societăți;
    Persoanele din cadrul entităților raportoare care au responsabilități în aplicarea și respectarea                  prevederilor legale în materie (ofițeri de conformitate și persoane desemnate);
    Persoanele care au responsabilități în auditul intern al unei societăți;
    Auditori, consultanți sau alte persoane care dețin calități similare (profesionale).

Public țintă


    Persoanele care își desfășoară activitatea în              compartimentul economic/financiar al unei              societăți;
    Persoanele din cadrul entităților raportoare              care au responsabilități în aplicarea și                      respectarea prevederilor legale în materie                (ofițeri de conformitate și persoane                          desemnate);
    Persoanele care au responsabilități în auditul          intern al unei societăți;
    Auditori, consultanți sau alte persoane care              dețin calități similare (profesionale).