Practici ale organelor 
de inspecție fiscală 
privind TVA, 

în contextul inspecțiilor fiscale 
de fond

SEMINAR 6 NOIEMBRIE 2019 
BUCUREȘTI

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL;
    Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
    Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

VREAU SĂ PARTICIP!

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Georgiana Avram 031.22.44.158; 
georgiana.avram@wolterskluwer.com

Sună acum!

TEMATICA SEMINARULUI

Scopul acestui seminar este identificarea unor soluții de minimizare a riscurilor fiscale și din perspectiva modului în care sunt abordate unele spețe/situații de fapt de către organele de inspecție fiscală

TRAINERUL EVENIMENTULUI

Roxana Arghiroiu este avocat specializat în domeniul fiscal, cu o experiență de peste 15 ani în această arie de practică. Începând cu anul 2003 și până în prezent a acordat consultanță juridică, în special în domeniul fiscal, participând activ la proiecte importante vizând achiziția de active și participații în companii din România. A asistat, atât în contextul derulării inspecțiilor fiscale, cât și în fața instanțelor de contencios administrativ și fiscal, companii mari din sectorul energiei și gazelor naturale, industriei tutunului, domeniului bancar, infrastructură, telecomunicații și IT.

Ca membră a grupurilor mixte de lucru (reprezentanți ai direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, respectiv ai consultanților), a participat la elaborarea și modificarea Codului fiscal, respectiv a Codului de procedură fiscală.

DETALIILE EVENIMENTULUI

Practica organelor fiscale este un reper în analiza riscurilor fiscale, precum și în implementarea unei proceduri interne, la nivelul agentului economic, de analiză a tranzacțiilor derulate/pe care intenționează a le derula atât din perspectiva taxei pe valoarea adăugată (TVA), cât și a impozitului pe profit

AGENDA EVENIMENTULUI

Subiectele pe care le punctează sunt:

⏹   Regimul deductibilității taxei pe valoarea adăugată raportat la regimul deductibilității unei cheltuieli la calculul rezultatului fiscal;

⏹   Aspecte procedurale ce trebuie avute în vedere pe parcursul unei inspecții fiscale de fond, dar și la finalizarea acesteia;

⏹   Studii de caz.

BENEFICIILE PARTICIPANȚILOR

Acest curs a fost structurat astfel încât să prezinte participanților aspecte întâlnite în derularea inspecțiilor fiscale prin raportare la cadrul legal aplicabil. Participarea la discuții interactive de grup, în contextul prezentării unor studii de caz.PUBLICUL ȚINTĂ

⏹  Personalului departamentului economic al 
agenților economici ce activează în toate domeniile  (director economic; director financiar; contabil), 
dar și al celui juridic. 

⏹  Consultanților independenți: consultanți fiscali, avocați,  auditori, experți contabili ș.a.

CÂND ȘI UNDE

6 noiembrie 2019; Orele 14:00 – 18:00
Sala de cursuri Wolters Kluwer România
Bd. Tudor Vladimirescu 22, Clădirea Green Gate, 

etaj 6, sector 5, București

INCLUSE ÎN PREȚ

 diplomă de participare;
pauză de cafea;
voucher de 100 lei pentru înscrierea la unul 

    din evenimentele viitoare Wolters Kluwer*;
voucher sintact.ro (acces 15 zile);
voucher de 450 lei discount pentru achiziția 

    soluției juridice LexForce;
⏹ un volum din literatura juridică de specialitate.

* Voucher-ul de 100 lei oferit pentru evenimentele viitoare poate fi  folosit doar pentru seminariile și conferințele organizate strict de  Wolters Kluwer, nu și cele în parteneriat, un voucher per participant și  doar din costul întreg de participare (reducerile nu se cumulează). De  asemenea, acestea au o valabilitate de 3 luni din data evenimentului la  care îl primiți.

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial, atât telefonic cât și pe e-mail. Taxa de participare achitata se poate utiliza ca și compesare pentru un alt eveniment organizat exclusiv de Wolters Kluwer România sau poate fi returnată în termen de 10 zile lucrătoare, de la data emiterii facturii storno. 

Wolters Kluwer Romania SRL nu este răspunzătoare pentru costurile suplimentare (transport, cazare etc.) angajate de participanţi. Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de email georgiana.avram@wolterskluwer.com, cu minim 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului, suma achitată poate fi realocată, fără a se restitui, pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer Romania. Realocarea către alt eveniment este posibilă o singură dată, pe o perioadă de 3 luni.

PREȚURI

Early Booking 
(până la 23 OCTOMBRIE 2019)

350 lei + TVA

Late Booking
(din 24 OCTOMBRIE 2019)

450 lei + TVA

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).