VREAU SĂ PARTICIP!

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Malvina Udrea:  0737 733 444 
malvina.udrea@wolterskluwer.com

Participarea în proceduri de achiziții publice. TIPS & TRICKS

VREAU SĂ PARTICIP!

Participarea în proceduri de achiziții publice. 
TIPS & TRICKS

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Malvina Udrea: 0737 733 444 
malvina.udrea@wolterskluwer.com

22 Noiembrie 2022 

Prezentarea evenimentului
■  Webinarul își propune să treacă în revistă principalele etape ale unei proceduri de achiziții publice, cu identificarea drepturilor pe care ofertanții le au pe parcursul unei astfel de proceduri, a celor mai frecvente erori comise de ofertanți, precum și a modalității în care aceste erori pot fi evitate.
Tematica

evenimentului

■  Cum participăm în cadrul unei proceduri de achiziții publice?
■  Care sunt drepturile ofertanților și cum trebuie acestea exercitate?
■  Cum putem minimiza riscul ca autoritatea contractantă să respingă oferta depusă?

Webinarul își propune să ofere soluții la aceste probleme, pe baza legii și a experiențelor din practică, dar și alte informații utile ofertanților în proceduri de achiziții publice.

TUDOR NACEV

Avocat Senior Coordonator

Tudor are o experiență de peste 8 ani în prestarea de servicii de asistență juridică în cadrul unor proiecte complexe, pentru o paletă diversă de clienți care activează în diferite industrii. Tudor a coordonat multiple proiecte în domeniul achizițiilor publice / achizițiilor sectoriale, în industria farma și servicii medicale, drept societar, proprietate intelectuală.

Tudor a asistat cu succes clienți în cadrul procedurilor de contestație în fața CNSC / a instanțelor pentru jucători mari din domeniul farmaceutic și energie.


Tudor a asistat clienți în pregătirea ofertelor și a tuturor documentelor necesare participării clienților în proceduri de achiziții publice, precum și pe durata întregii proceduri, până la atribuirea și semnarea contractului.

CÂND ȘI UNDE

22 NOIEMBRIE 2022; Orele 13:00 – 16:00 

Webinar

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.

 Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.

PREȚURI

400 lei + TVA

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.

PREȚURI

400 lei + TVA

VREAU SĂ PARTICIP!
VREAU SĂ PARTICIP!

INCLUSE ÎN PREȚ

 diplomă de participare, la cerere
voucher sintact.ro (acces 15 zile)

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

VREAU SĂ PARTICIP!
Detaliile evenimentului
Lectorii evenimentului

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL 
Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Webinarul va oferi:

▪  o perspectivă asupra drepturilor ofertanților și a modalității în care aceste drepturi pot fi exercitate, atât în ceea ce privește formalitățile care trebuie realizate de ofertanți, cât și în ceea ce privește termenele în care aceste formalități trebuie realizate pentru exercitarea drepturilor;
▪  sfaturi practice în situații punctuale legate de pregătirea și depunerea ofertelor, în vederea evitării respingerii ca inadmisibile a ofertelor depuse, de către autoritățile contractante.
Beneficii participanți
Webinarul va oferi:

▪  o perspectivă asupra drepturilor ofertanților și a modalității în care aceste drepturi pot fi exercitate, atât în ceea ce privește formalitățile care trebuie realizate de ofertanți, cât și în ceea ce privește termenele în care aceste formalități trebuie realizate pentru exercitarea drepturilor;
▪  sfaturi practice în situații punctuale legate de pregătirea și depunerea ofertelor, în vederea evitării respingerii ca inadmisibile a ofertelor depuse, de către autoritățile contractante.
■  Operatorii economici care participă regulat sau ocazional la proceduri de achiziții publice. Seminarul este adresat atât persoanelor din cadrul operatorilor economici care au experiență în participarea la proceduri de achiziții publice, cât și persoanelor la început de drum în acest domeniu, seminarul atingând inclusiv elemente de bază în construirea ofertei și parcurgerea etapelor unei proceduri de achiziții publice.
Participanți
■  Operatorii economici care participă regulat sau ocazional la proceduri de achiziții publice. Seminarul este adresat atât persoanelor din cadrul operatorilor economici care au experiență în participarea la proceduri de achiziții publice, cât și persoanelor la început de drum în acest domeniu, seminarul atingând inclusiv elemente de bază în construirea ofertei și parcurgerea etapelor unei proceduri de achiziții publice.
Participanți
I.    Etapele unei licitații publice:
■    Publicarea anunțului de participare și a documentației de atribuire de către autoritatea contractantă – ce se poate face la acest moment? Ce drepturi pierd ofertanții dacă nu reacționează chiar de la acest moment?
■    Solicitări de clarificări – ce se poate solicita de către ofertanți și cum poate răspunsul autorității influența licitația?
■    Pregătirea și depunerea ofertelor de către ofertanți – care sunt cele mai frecvente erori și cum se pot evita acestea? Ce trebuie să facă ofertantul pentru protejarea drepturilor sale, atât în ceea ce privește procedura de achiziții publice vizată, cât și în ceea ce privește afacerea sa în general?
■    Ce urmează? – ce mai pot face ofertanții ulterior termenului limită de depunere a ofertelor?
■    Pregătirea raportului procedurii și atribuirea procedurii de către autoritatea contractantă – ce poate face ofertantul a cărui ofertă a fost respinsă? Dar ce poate face ofertantul clasat pe primul loc, a cărui ofertă este contestată?
■    Semnarea contractului de achiziții publice și publicarea anunțului de atribuire – ce se mai poate face ulterior acestui moment? Care sunt riscurile pe care contractantul trebuie să le aibă în vedere la executarea unui contract de achiziții publice?


II.    Alte elemente utile legate de procedura licitației, precum și de alte tipuri proceduri.

Agenda

webinarului

VIOLETA GERU

Avocat Senior

Violeta are experiență de peste 8 ani în asistarea clienților în litigii de drept comercial și administrativ. Violeta a fost implicată în proiecte de achiziții publice de importanță majoră și a asistat clienți ce activează în industria energetică, agro-business și farmaceutică atât în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cât și în fața instanțelor de judecată.

Violeta deține o experiență vastă în fața instanțelor, inclusiv cu privire la cereri în fața Curții Constituționale a României și a Curții de Justiție a UE în cazuri de mare profil, asistând cu succes clienții în procedurile de anulare a actelor emise de autoritățile publice (Ministerul Sănătății, Consiliului Concurenței, autorități fiscale, Autoritatea de Supraveghere financiară etc.).