© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL;
    Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
    Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

VREAU SĂ PARTICIP!
Sună acum!

Noutăți în domeniul 
raporturilor de muncă
Jurisprudență internă relevantă

Pentru mai multe informații 
vă stăm la dispoziție!

Alina Alexe; 031.22.44.158

VREAU SĂ PARTICIP!

Scopul acestui seminar este de a scoate în evidență pașii care trebuie urmați, atât de angajator cât și de salariat, în cazul în care se confruntă cu problemele pe care le ridică legislația muncii mai ales din perspectiva ultimelor modificări și, nu în ultimul rând, aspecte concrete pe care trebuie să le aibă în vedere avocatul în soluționarea unui astfel de litigiu, indiferent dacă reprezintă interesele uneia sau alteia dintre părți.

TEMATICA
EVENIMENTULUI

  Încheierea contractului individual de muncă

negocierea CIM, atât din perspectiva angajatorului cât și a posibilului salariat;
clauze contractuale asumate prin semnarea CIM;
clauze negociate la semnarea CIM;
clauze care se pot negocia pe durata existenței CIM.

  Modificarea contractului individual de muncă

situații in care CIM poate fi modificat unilateral;
când se solicită modificarea CIM?

  Suspendarea contractului individual de muncă
  Încetarea contractului individual de muncă - aspecte controversate
  Concediere versus Demisie versus Acordul părților
  Stagiu de cotizare versus vechime în muncă
  Contractul individual de muncă sau convenție civilă sau 

     contract de cesiune drepturi de autor?
  Problematica asigurărilor sociale în România
  Jurisprudență internă relevantă în materie

PREȚURI

Early Booking (până la 24 martie 2020)

400 lei + TVA

Late Booking (din 25 martie 2020)

500 lei + TVA

Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de email alina.alexe@wolterskluwer.com, cu minim 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului, suma achitată poate fi realocată, fără a se restitui, pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer Romania. 

VREAU SĂ PARTICIP!

CÂND ȘI UNDE

8 aprilie 2020; orele 14.00 - 18.00
Sala de cursuri Wolters Kluwer România
Bd. Tudor Vladimirescu 22, Clădirea Green Gate, etaj 6, sector 5, București

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial, atât telefonic cât și pe e-mail. Taxa de participare achitata se poate utiliza ca și compesare pentru un alt eveniment organizat exclusiv de Wolters Kluwer România sau poate fi returnată în termen de 10 zile lucrătoare, de la data emiterii facturii storno. 

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

INCLUSE ÎN PREȚ

  diplomă de participare;
  pauză de cafea;
  voucher de 100 lei pentru înscrierea la unul 
din 
evenimentele viitoare Wolters Kluwer*;
  voucher sintact.ro (acces 15 zile);
  voucher de 450 lei discount pentru achiziția 

     soluției juridice LexForce;

* Voucher-ul de 100 lei oferit pentru evenimentele viitoare poate fi  folosit doar pentru seminariile și conferințele organizate strict de  Wolters Kluwer, nu și cele în parteneriat, un voucher per participant și  doar din costul întreg de participare (reducerile nu se cumulează). De  asemenea, acestea au o valabilitate de 3 luni din data evenimentului la  care îl primiți.

SEMINAR 8 aprilie 2020
BUCUREȘTI

DESCRIEREA
EVENIMENTULUI

Seminarul se va axa pe discuții legate de problematica complexă a raporturilor juridice de muncă - încheierea unui contract de muncă, clauzele specifice în funcție de tipul de activitate prestată, tipurile de contracte de muncă care se pretează unor activități specifice, modificarea clauzelor contractuale, suspendarea contractului în anumite situații concrete și modalități de încetare a contractului de muncă în funcție de interesul urmărit, drepturile și obligațiile care rezultă din semnarea unui contract individual de muncă precum și impactul asigurărilor sociale asupra relațiilor de muncă

PUBLICUL
ȚINTĂ

Avocați, consilieri juridici, personal resurse umane, juriști, angajați și angajatori, din sectorul public sau privat, interesați de cunoașterea aspectelor practice legate de legislația muncii precum și de pașii care trebuie urmați atât în procedură internă sau în fața unei instanțe de judecată în litigiile de muncă.

Conf. univ. dr. 
Radu Răzvan POPESCU

Este avocat şi cadru didactic în învăţământul juridic superior, cunoscut în calitate de specialist în domeniul dreptului muncii și securităţii sociale precum şi în dreptul penal al muncii. Este autorul a peste 40 de cărţi şi studii de specialitate.

Este doctor în Dreptul muncii şi conferenţiar universitar la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din Bucureşti precum și la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative.

De asemenea, este formator la Institutul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Institutul Notarial Român și Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Are experienţă practică şi didactică de peste 15 ani în domeniul dreptului. Domeniile pe care s-a axat în cariera didactică și în activitatea de avocat sunt: dreptul muncii, dreptul securităţii sociale, drept social european și contencios administrativ.

TRAINERUL
EVENIMENTULUI

Wolters Kluwer Romania SRL nu este răspunzătoare pentru costurile suplimentare (transport, cazare etc.) angajate de participanţi. Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

DETALIILE
EVENIMENTULUI

TEMATICA
EVENIMENTULUI

Încheierea contractului individual de muncă

negocierea CIM, atât din perspectiva
  angajatorului cât și a posibilului salariat;
clauze contractuale asumate prin 

  semnarea CIM;
clauze negociate la semnarea CIM;
clauze care se pot negocia pe durata 

  existenței CIM.

Modificarea contractului individual de muncă

situații in care CIM poate fi modificat unilateral;
când se solicită modificarea CIM?

Suspendarea contractului individual de muncă

Încetarea contractului individual de muncă 
- aspecte controversate
Concediere versus Demisie versus Acordul părților

Stagiu de cotizare versus vechime în muncă

Contractul individual de muncă sau convenție
civilă sau contract de cesiune drepturi de autor?

Problematica asigurărilor sociale în România

Jurisprudență internă relevantă în materie