© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL 
Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Seminar 10 martie 2020
BUCUREȘTI

Tematica evenimentului

  A. Încheierea contractului individual de muncă 
- negocierea CIM, atât din perspectiva angajatorului cât și a posibilului salariat
- fișa de post (tipuri, aspecte concrete legate de ce presupune semnarea ei)
- clauze contractuale asumate prin semnarea CIM
- clauze negociate la semnarea CIM
- clauze care se pot negocia pe durata existenței CIM
Drepturile și obligațiile părților
Nulitatea contractului individual de muncă:Tipuri de nulitate. Efecte
Modificarea contractului individual de muncă
- situații in care CIM poate fi modificat unilateral
- când se solicită modificarea CIM?

Concediere versus Demisie versus Acordul părților
Stagiu de cotizare versus vechime în muncă

  B. Contractul colectiv de muncă 

- obligativitatea negocierii (situații concrete)
- reprezentativitate
- procedura negocierii (de la durată la clauze )
- înregistrarea contractului colectiv de muncă
- efecte și interpretare
- modificarea, suspendarea și încetarea contractului colectiv de muncă
- alte acorduri colective care pot fi încheiate la nivel de unitate
  C. Jurisprudență relevantă în materie

Negocierea contractului individual de muncă și negocierea contractului 
colectiv de muncă

SUNĂ ACUM!

Descrierea evenimentului

Seminarul se va axa pe discuții legate de problematica complexă a celor 2 mari contracte, contractului individual de muncă - încheierea unui contract de muncă, clauzele specifice în funcție de tipul de activitate prestată, tipurile de contracte de muncă care se pretează unor activități specifice, modificarea clauzelor contractuale, suspendarea contractului în anumite situații concrete și modalități de încetare a contractului de muncă în funcție de interesul urmărit și contractul colectiv de muncă - negociere, clauze, înregistrare, modificarea unor clauze anual, soluții practice.

Beneficiile participanților


Scopul acestui seminar este tocmai acela de a scoate în evidență pașii care trebuie urmați, atât de angajator cât și de salariat, în cazul în care se confruntă cu problemele pe care le ridică legislația muncii mai ales din perspectiva ultimelor modificări și, nu în ultimul rând, aspecte concrete pe care părțile trebuie să le aibă în atenție la negocierea unui contract cât și pe parcursul acestuia și nu în ultimul rând, la încetarea raporturilor de muncă. De asemenea, ce tipuri de clauze mai sunt valabile după încetarea unui raport de muncă și în ce condiții.

Drepturile și obligațiile care rezultă din semnarea celor două tipuri de contracte, atât pentru angajatori, cât și pentru salariați

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Alina Alexe: 031.22.44.151
alina.alexe@wolterskluwer.com

Vreau să particip!

Avocați, consilieri juridici, personal resurse umane, juriști, lideri de sindicat, reprezentanți ai salariaților, angajați și angajatori din sectorul public sau privat, interesați de cunoașterea aspectelor practice legate de legislația muncii, în special, de pașii care trebuie urmați atât în negocierea și încheierea unui contract individual de muncă dar și de problematica ridicată de tot cea ce presupune existența unui contract colectiv de muncă.

Publicul țintă

INCLUSE ÎN PREȚ

 diplomă de participare;
pauză de cafea;
voucher sintact.ro (acces 15 zile);
voucher de 450 lei discount pentru achiziția soluției juridice LexForce;

⏹ un volum din literatura juridică de specialitate.

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial, atât telefonic cât și pe e-mail. Taxa de participare achitata se poate utiliza ca și compesare pentru un alt eveniment organizat exclusiv de Wolters Kluwer România sau poate fi returnată în termen de 10 zile lucrătoare, de la data emiterii facturii storno. 

Wolters Kluwer Romania SRL nu este răspunzătoare pentru costurile suplimentare (transport, cazare etc.) angajate de participanţi. Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

Detaliile evenimentului

CÂND ȘI UNDE

10 martie 2020; Orele 14:00 – 18:00
Sala de cursuri Wolters Kluwer România
Bd. Tudor Vladimirescu 22, Clădirea Green Gate, 
etaj 6, sector 5, București

Vreau să particip!

PREȚURI

Early Booking 
(până la 24 februarie 2020)

400 lei + TVA

Late Booking
(din 25 februarie 2020)

500 lei + TVA

* În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de e-mail alina.alexe@wolterskluwer.com, cu minimum 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului, suma achitată nu se restituie având în vedere costurile organizatorice deja implicate și nici nu mai poate fi realocată pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer România. Veți beneficia, în schimbul sumei pe care o achitați, de materialele oferite de speaker în urma evenimentului la care ați fost înscris/ă.

Trainerul evenimentului

Este avocat şi cadru didactic în învăţământul juridic superior, cunoscut în calitate de specialist în domeniul dreptului muncii și securităţii sociale precum şi în dreptul penal al muncii. Este autorul a peste 40 de cărţi şi studii de specialitate.

Este doctor în Dreptul muncii şi conferenţiar universitar la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din Bucureşti precum și la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative. De asemenea, este formator la Institutul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Institutul Notarial Român și Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Are experienţă practică şi didactică de peste 20 ani în domeniul dreptului. Domeniile pe care s-a axat în cariera didactică și în activitatea de avocat sunt: dreptul muncii, dreptul securităţii sociale, drept social european și contencios administrativ.

prof. univ. dr. av.
Răzvan Radu Popescu

Vreau să particip!

Tematica evenimentului

  A. Încheierea contractului individual de muncă 
- negocierea CIM, atât din perspectiva angajatorului cât și 
  a posibilului salariat
- fișa de post (tipuri, aspecte concrete legate de ce 
  presupune semnarea ei)
- clauze contractuale asumate prin semnarea CIM
- clauze negociate la semnarea CIM
- clauze care se pot negocia pe durata existenței CIM
Drepturile și obligațiile părților
Nulitatea contractului individual de muncă:Tipuri de nulitate. Efecte
Modificarea contractului individual de muncă
- situații in care CIM poate fi modificat unilateral
- când se solicită modificarea CIM?

Concediere versus Demisie versus Acordul părților
Stagiu de cotizare versus vechime în muncă

  B. Contractul colectiv de muncă 

- obligativitatea negocierii (situații concrete)
- reprezentativitate
- procedura negocierii (de la durată la clauze )
- înregistrarea contractului colectiv de muncă
- efecte și interpretare
- modificarea, suspendarea și încetarea contractului 
  colectiv de muncă
- alte acorduri colective care pot fi încheiate la nivel de unitate
  C. Jurisprudență relevantă în materie