În ultimii ani a colaborat cu avocați sau alți experți pentru a aduce cauze pe rolul Curții Constituționale, pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului și pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

A făcut un stagiu la Curtea de Justiție (2010), la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (2017-2018) și la Curtea Constituțională a României (2015), și este doctor în drept (2015).

Lucrările ei sunt pe lista de lecturi obligatorii în diferite programe de master în drept european oferite de facultățile din România, aici inclusiv Facultatea de Drept a Universității din București.

Vreau să particip!

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL; 
    Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
    Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

SUNĂ ACUM!

Ne bis in idem în practică

(articolul 50 din Carta DFUE)
Cele mai relevante tendințe desprinse 

din practica CJUE

Prezentarea 
seminarului

După cum s-a afirmat în doctrina de specialitate, „Ne bis in idem este peste tot în legislația UE, influența sa atingând fiecare domeniu al politicii UE, dar stabilirea contururilor sale precise este încă deschisă unor discuții considerabile”.


În urma consultării modulului de practică judiciară oferit de Wolters Kluwer, în softul de documentare juridică Sintact.ro, rezultă că în România, ne bis in idem apare menționat în domenii diverse: civil (3670 rezultate), penal (3198 rezultate), contencios administrativ și fiscal (2379 rezultate), itigii de muncă (452 rezultate), litigii cu profesioniștii (313 rezultate), faliment (60 rezultate), drept maritim și fluvian (2 rezultate) și asigurări sociale (137 rezultate).


Incidența practică a acestui drept fundamental necesită o cunoaștere temeincă a domeniului său de aplicare, conturată atât de practica judiciară din România, cât mai ales de jurispudenţa CJUE.

Beneficiile 
participanților

 Cunoașterea și utilizarea noțiunilor-cheie 
    ce formează conținutul normativ al articolului 50 
    din Carta DFUE;

 Cunoașterea situațiilor în care avem incidența lui 
    ne bis in idem și mai ales a situațiilor în care este 
    exclusă incidența lui ne bis in idem unional

 Însușirea modului specific de a redacta și motiva 
    o cerere de întrebare preliminară ce ar privi 
    articolul 50 din Carta DFUE

 Interpretarea și aplicarea articolului 50 din 
    Carta DFUE prin raportare mai ales la situațiile 
    în care acest drept fundamental poate fi limitat.

Public țintă

  Avocați
  Magistrați, procurori
  Consilieri juridici

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Alina Alexe: 031.22.44.151; 
alina.alexe@wolterskluwer.com

Trainerul evenimentului

Mihaela Mazilu-Babel

Mihaela Mazilu-Babel este un cercetător independent specializat în protecția drepturilor fundamentale, punând accentul pe incidența dreptului Uniunii și dreptului CEDO asupra protecției ce trebuie asigurată la nivel național.

În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de e-mail alina.alexe@wolterskluwer.com, cu minimum 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului, suma achitată nu se restituie având în vedere costurile organizatorice deja implicate și nici nu mai poate fi realocată pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer România. Veți beneficia, în schimbul sumei pe care o achitați, de materialele oferite de speaker în urma evenimentului la care ați fost înscris/ă.

CÂND ȘI UNDE

20 februabrie 2020; Orele 13:00 – 18:00
Sala de cursuri Wolters Kluwer România; 

Bd. Tudor Vladimirescu 22,
Clădirea Green Gate, etaj 6, sector 5, București

INCLUSE ÎN PREȚ

 diplomă de participare;
pauză de cafea;
voucher sintact.ro (acces 15 zile);
voucher de 450 lei discount 

    pentru achiziția soluției juridice LexForce.
⏹ un volum din literatura juridică de specialitate.

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial, atât telefonic cât și pe e-mail. Taxa de participare achitata se poate utiliza ca și compesare pentru un alt eveniment organizat exclusiv de Wolters Kluwer România sau poate fi returnată în termen de 10 zile lucrătoare, de la data emiterii facturii storno. 

Wolters Kluwer Romania SRL nu este răspunzătoare pentru costurile suplimentare (transport, cazare etc.) angajate de participanţi. Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

Detaliile evenimentului

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

PREȚURI

Early Booking
(pană la 5 februarie 2019)

400 lei + TVA

Late Booking
(din 6 februarie 2019)

500 lei + TVA

INCLUSE ÎN PREȚ

 diplomă de participare;
pauză de cafea;
voucher de 100 lei pentru înscrierea la unul din
 

    evenimentele viitoare Wolters Kluwer*;
voucher sintact.ro (acces 15 zile);
voucher de 450 lei discount pentru achiziția 
soluției 

    juridice LexForce.
⏹ un volum din literatura juridică de specialitate.

* Voucher-ul de 100 lei oferit pentru evenimentele viitoare poate fi  folosit doar pentru seminariile și conferințele organizate strict de  Wolters Kluwer, nu și cele în parteneriat, un voucher per participant și  doar din costul întreg de participare (reducerile nu se cumulează). De  asemenea, acestea au o valabilitate de 3 luni din data evenimentului la  care îl primiți.

Seminar 20 februarie 2020
BUCUREȘTI

1.1. Să identifice ce situații de fapt cuprinde, și anume necesitatea existenței cumulative a celor patru condiții sine qua non de aplicare.

Domeniul material, temporal, teritorial și personal de aplicare (ne bis in idem)

1.2. Să identifice ce situații de fapt sunt excluse din raza de acțiune a lui ne bis in idem precum este el cuprins în articolul 50 din Carta DFUE și, mai ales, ce se va aplica în cazul neaplicării lui ne bis in idem precum este el consacrat la nivelul Uniunii (dacă se va aplica altceva).

 • Discutarea jurisprudenței CJUE cu privire astfel de situații
 • Utilizarea jurisprudenței din alte state membre UE

Exemple de metode de formare
Se recomandă următoarele metode:

 • Utilizarea jurisprudenței specifice incidente atât de la nivelul Curții de Justiție, cât și de la nivelul instanțelor supreme din alte state membre ale Uniunii Europene în care s-au analizat condițiile cumulative pentru a avea incidența articolului 50 din Carta DFUE
 • Discutarea unor spețe-cadru ce ar conține situații în care cele patru condiții nu ar fi îndeplinite

1

Obiective de referință
La sfârșitul acestei părți de seminar, participantul va fi capabil:

2.1. Să identifice diferențele dintre ne bis puniri 
și ne bis vexari.

Interdicțiile impuse de ne bis in idem precum este el consacrat în jurisprudența CJUE

2

2.2. Să identifice interdicția ce s-ar impune în cazul unor proceduri derulate în paralel.

Exemple de metode de formare
Se recomandă următoarele metode:

 • Discutarea jurisprudenței CJUE cu privire astfel de situații
 • Utilizarea jurisprudenței din alte state membre UE
 • Discutarea jurisprudenței CJUE cu privire la efectul în timp al hotărârilor sale interpretative pronunțate pe calea unei trimiteri preliminare și a limitelor acestor efecte
 • Utilizarea jurisprudenței și a doctrinei de specialitate pentru a soluționa o speță-cadru.
 • Utilizarea jurisprudenței specifice incidente
 • Discutarea unei spețe-cadru pornind și de la pasaje din doctrina de specialitate internațională relevantă, precum și de la jurisprudența din alte state membre UE

2.3. Să cunoască efectul în timp al hotărârilor CJUE de interpretare cu privire la ne bis in idem, și de ce contează să fie cunoscut un astfel de efect din perspectiva mai ales a principiului in mitius (legii mai favorabile).

Obiective de referință
La sfârșitul acestei părți de seminar, participantul va fi capabil:

Obiective de referință
La sfârșitul acestei părți de seminar, participantul va fi capabil:

Aspectele procedurale ale aplicării articolului 50 
din Carta DFUE la nivel intern

3

3.2. Să cunoască sancțiunile posibil a fi incidente în cazul lipsei de nerespectare a incidenței lui ne bis in idem (art. 50 din Carta DFUE).

Exemple de metode de formare
Se recomandă următoarele metode:

 • Discutarea reglementării incidente cu privire la sancțiunile posibil aplicabile
 • Utilizarea jurisprudenței și a doctrinei de specialitate pentru a soluționa o speță-cadru.
 • Utilizarea jurisprudenței specifice incidente, mai ales cea de la nivelul Curții de Justiție, dar nu numai
 • Discutarea unei spețe-cadru.

3.1. Să identifice în ce etape ale procesului (fiscal, penal, contravențional, disciplinar) poate fi invocat ne bis in idem prin apelul la jurisprudența Curții de Justiție cu privire la principiile echivalenței și efectivității.

Tematica seminarului

Seminarul propune o abordare metodică, susținută, pentru fiecare subtemă fiind stabilite obiective precise de învățare, astfel încât participanții să beneficieze de o înțelegere aprofundată a noțiunilor și de capacitatea de a aplica cunoștințele dobândite cu scopul de a convinge instanța sau autoritatea națională spre a aplica cu prioritate protecția impusă de principiul ne bis in idem.

Dreptul fundamental de a nu fi judecat sau sancționat de două ori pentru aceeași faptă (ne bis in idem) 
are implicații practice foarte frecvente.

Vreau să particip!