Descrierea evenimentului

Seminarul propus, dincolo de faptul că pleacă de la premisa că procesul achizițiilor publice reprezintă un proces dinamic, în evoluție permanentă, cu principii, reguli, norme ce trebuie stăpânite, utilizate corect, la timp și cu echilibru, își propune să specializeze personalul implicat în achiziții publice în cadrul achizitorilor, cât și al ofertanților.

Răzvan Purdel

Răzvan Purdel are o experiență de 8 ani în domeniul achizițiilor publice. A activat 3 ani ca expert în achiziții la o autoritate contractantă (public), iar timp de 5 ani a fost consultant în achiziții publice pentru autorități contractante și operatori economici (privat). Este recunoscut pentru experiența sa de aproape 4 ani în formare în domeniul achizițiilor publice, cu peste 200 de cursuri, atât cursuri practice SEAP/SICAP, cât și cursuri de Expert Achiziții Publice.

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Seminar 04 - 05 februarie 2020
București 

 Legea 98/2016 privind achizițiile publice clasice/modificări legislative;

 Principiile și planificarea achiziţiilor publice, alegerea procedurilor de atribuire și întocmirea PAAP-ului;

 Dezvoltarea abilităţilor de completare corectă a documentaţiilor de atribuire;

 Criteriile de calificare şi selecţie, documentele care urmează să fie prezentate de ofertant/candidat pentru îndeplinirea cerinţelor respective;

 Cerinţe privind garanţia de participare şi cea de bună execuţie; Cerinţe referitoare la modul de prezentare şi de depunere a ofertei, precum şi perioada de valabilitate a acesteia;

 Noţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii financiare;

 Componența şi structura caietului de sarcini; Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului;

 Aplicarea corectă a criteriilor de calificare/selecţie şi/sau atribuire stabilite pentru evaluarea ofertelor;

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Alina Alexe: 031.22.44.151
alina.alexe@wolterskluwer.com

Click aici pentru înscriere!

MODIFICĂRI LEGISLATIVE 
ÎN DOMENIUL 
ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Obiectivul seminarului este perfecționarea cunoștintelor teoretice și practice în domeniul achizițiilor publice, dezvoltarea abilităților profesionale pentru utilizarea cât mai eficientă a SEAP – platforma nouă SICAP și a legislației de profil în vigoare.

        PREȚURI

 Early Bird   (până la 20 ianuarie 2020)  450 LEI + TVA 
 
Late Bird 
   (din 21 ianuarie 2020)       550 LEI + TVA


        INCLUSE ÎN PREȚ

 diplomă de participare;
 pauză de cafea;
 voucher sintact.ro (acces 15 zile);
 voucher de 450 lei discount pentru achiziția soluției juridice LexForce.

* În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de e-mail alina.alexe@wolterskluwer.com, cu minimum 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului, suma achitată nu se restituie având în vedere costurile organizatorice deja implicate și nici nu mai poate fi realocată pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer România. Veți beneficia, în schimbul sumei pe care o achitați, de materialele oferite de speaker în urma evenimentului la care ați fost înscris/ă.

SUNĂ ACUM!

Seminarul este dedicat atât autorităților/entităților contractante, cât și ofertanților. Mixtul de participanți e relevant și benefic pentru că, în cadrul trainingului, autoritățile contractante înțeleg modul de gândire al ofertanților, iar aceștia din urmă vor afla din culisele autorităților informații ce facilitează procesul unei achiziții publice.

Public țintă

Iată câteva motive pentru care merită să participi la acest Curs de Expert Achiziții Publice:

⏹ Vă veți familiariza cu noile concepte introduse de noul pachet de legi în materie de achiziții publice pentru a afla ce vor conține strategiile de achiziții pe care trebuie să le realizați;

⏹ Veți afla cum vor fi monitorizate procedurile de achiziție, ce valențe va căpăta principiul asumării răspunderii;

⏹ Veți afla ce motive de excludere trebuie să analizați și să evaluați, ce capacități trebuie să solicitați și să evaluați;

⏹ Veți afla ce noi criterii de atribuire urmează să fie utilizate, cum se va analiza o ofertă cu preț aparent neobișnuit de scăzut;

⏹ Veți afla ce presupun procedurile de achiziție realizate integral electronic.

Beneficiile participanților

Tematica evenimentului

 Reguli de depunere şi prezentare a ofertelor; Evaluarea corectă a propunerilor tehnice şi financiare;

 Cazuri de anulare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;

 Structura dosarului de achiziţie, cu toate documentele impuse de legislaţia aplicabilă;

 Legea 101/2016 - remediile și căile de atac;

 Prezentarea modalităţilor de soluţionare a contestaţiilor.

 Completarea corecta a DUAE - Documentul Unic de Achiziție European;

 Realizarea Fromularului de integritate;

 Discutii libere/spețe

Detaliile evenimentului

        ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale in baza careia puteti achita taxa de participare. Factura poate fi emisa fie pe persoana fizica, fie pe persoana juridica (societate, cabinet, PFA).

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial, atât telefonic cât și pe e-mail. Taxa de participare achitata se poate utiliza ca și compesare pentru un alt eveniment organizat exclusiv de Wolters Kluwer România sau poate fi returnată în termen de 10 zile lucrătoare, de la data emiterii facturii storno.

Wolters Kluwer Romania SRL nu este răspunzătoare pentru costurile suplimentare (transport, cazare etc.) angajate de participanţi. Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului.

       CÂND ȘI UNDE

 04 - 05 februarie 2020 Orele 13-18; BUCUREȘTI, Sala de cursuri Wolters Kluwer România
Bd. Tudor Vladimirescu 22, Clădirea Green Gate, etaj 6, sector 5

Trainerul evenimentului

Click aici pentru înscriere!Click aici pentru înscriere!