VREAU SĂ PARTICIP!

Ultimele modificări survenite în legislația muncii ca urmare a adoptării unor Directive la nivelul UE, precum și a unor Decizii CJUE

Prezentarea evenimentului

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL 
Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Malvina Udrea: 0737 733 444 
malvina.udrea@wolterskluwer.com

■  În prezent, legislația muncii se află la o răscruce de drumuri, modificările survenite, atât la nivel național, cât și la nivel european, schimbând radical viziunea asupra raporturilor de muncă.

■  Astfel, legislația muncii a mers în direcția flexibilizării raporturilor de muncă, în timp ce jurisprudența europeană în materie socială a condus la modificarea legislației naționale. Modificările  legislative din ultimii ani, datorate într-o bună măsură pandemiei care a cuprins întreaga societate, au afectat și desfășurarea clasică a raporturilor de muncă, astfel încât, în prezent, se pune problema când se va reveni la „normalitate”, dar mai ales, cum vor arăta de acum înainte relațiile de muncă în noua normalitate socială. Directiva 2019/1152 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în UE și Directiva 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor care se aplică începând cu luna august 2022 propun o nouă viziune asupra raporturilor de muncă, modificând semnificativ legislația în vigoare.

Agenda evenimentului
Trainerul evenimentului

 14:00 – 14:50
Evaziunea fiscală și spălarea banilor


⏹ 14:50 – 15:00 Pauză 


⏹ 15:00– 15:50
Infracțiuni în legătură cu insolvența. Infracțiuni din Legea societăților comerciale


⏹ 15:50 – 16:00 Pauză


⏹ 16:00 – 16:50
Alte infracțiuni economice

⏹ 16:50 – 17:00 Pauză

⏹ 17:00 – 18:00
Aspecte procedurale privind cercetarea și judecarea infracțiunilor economice

 14:00 – 14:50
Evaziunea fiscală și spălarea banilor


⏹ 14:50 – 15:00 Pauză 


⏹ 15:00– 15:50
Infracțiuni în legătură cu insolvența. Infracțiuni din Legea societăților comerciale


⏹ 15:50 – 16:00 Pauză


⏹ 16:00 – 16:50
Alte infracțiuni economice

⏹ 16:50 – 17:00 Pauză

⏹ 17:00 – 18:00 
Aspecte procedurale privind cercetarea și judecarea infracțiunilor economice

prof. univ. dr. av. Răzvan-Radu POPESCU

CÂND ȘI UNDE

27 SEPTEMBRIE 2022; Orele 14:00 – 17:00

Webinar, prezență online

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.

 Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.

PREȚURI

400 lei + TVA

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.

PREȚURI

400 lei + TVA

VREAU SĂ PARTICIP!

INCLUSE ÎN PREȚ

 diplomă de participare, la cerere
voucher sintact.ro (acces 15 zile)

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

▪  Scopul acestui webinar este tocmai acela de a scoate în evidență pașii care trebuie urmați, în cazul în care părțile – angajatori, cât și salariați – se confruntă cu problemele pe care le ridică oricare din elementele definitorii ale raportului de muncă, precum și elementele specifice organizării muncii: normă de lucru, cumul, munca suplimentară, perioada de probă, tipuri de concedii, contracte speciale.
Beneficii participanți
Scopul acestui webinar este tocmai acela de a scoate în evidență pașii care trebuie urmați, în cazul în care părțile, angajatori cât și salariați, se confruntă cu problemele pe care le ridică oricare din elementele definitorii ale raportului de muncă, precum și elementele specifice organizării muncii: normă de lucru, cumul, munca suplimentara, perioada de proba, tipuri de concedii, contracte speciale. 
VREAU SĂ PARTICIP!
Detaliile evenimentului
VREAU SĂ PARTICIP!VREAU SĂ PARTICIP!VREAU SĂ PARTICIP!

Economisește și rămâi informat cu Abonamentul la Webinariile WK

Vezi Oferta
VREAU SĂ PARTICIP!

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Malvina Udrea:  0737 733 444 
malvina.udrea@wolterskluwer.com

Ultimele modificări survenite în legislația muncii ca urmare a adoptării unor Directive la nivelul UE precum și a unor Decizii CJUE

Răzvan-Radu Popescu este avocat şi cadru didactic în învăţământul juridic superior, cunoscut în calitate de specialist în domeniul dreptului muncii și securităţii sociale, precum şi în dreptul penal al muncii. Este autorul a peste 40 de cărţi şi studii de specialitate.

Este doctor în Dreptul muncii şi conferenţiar universitar la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din Bucureşti, precum și la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative.

De asemenea, este formator la Institutul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Institutul Notarial Român și Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Are experienţă practică şi didactică de peste 20 ani în domeniul dreptului.

Domeniile pe care s-a axat în cariera didactică și în activitatea de avocat sunt: dreptul muncii, dreptul securităţii sociale, drept social european și contencios administrativ.

Agenda

evenimentului

Directiva 2019/1152, respectiv noutăți privind:

■  programul de lucru, orele de referință, organizarea muncii;
■  noua modalitatea de încheiere a contractului individual de muncă
■  fișa de post/lipsa fișei de post;
■  durata perioadei de probă;
■  cumulul de funcții;
■  schimbarea formei de muncă;
■  formarea profesională a salariatului
■  protecția salariatului împotriva tratamentului sau consecințelor nefavorabile.


Directiva 2019/1158, elemente de noutate privind:


■  concediul de odihnă;
■  concediul de paternitate;
■  concediul pentru creșterea copilului;
■  concediul de îngrijitor;
■  absența de la locul de muncă din motive de forță majoră
■  formele flexibile de lucru;
■  egalitatea de tratament.

■  Avocați, consilieri juridici, personal resurse umane, juriști, angajați și angajatori, din sectorul public sau privat, interesați de cunoașterea aspectelor practice legate de legislația muncii, precum și de cea civilă, în ceea ce privește găsirea modalităților concrete de prestare a unor activități specifice
Participanți