Este avocat şi cadru didactic în învăţământul juridic superior, cunoscut în calitate de specialist în domeniul dreptului muncii și securităţii sociale precum şi în dreptul penal al muncii. Este autorul a peste 40 de cărţi şi studii de specialitate.

Este doctor în Dreptul muncii şi conferenţiar universitar la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din Bucureşti precum și la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative.

De asemenea, este formator la Institutul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Institutul Notarial Român și Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Are experienţă practică şi didactică de peste 20 ani în domeniul dreptului.

Domeniile pe care s-a axat în cariera didactică și în activitatea de avocat sunt: dreptul muncii, dreptul securităţii sociale, drept social european și contencios administrativ. 

Click aici pentru înscriere!

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL; 
    Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
    Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Anca Marghidanu: 031.22.44.158; 
anca.marghidanu@wolterskluwer.com

Cum trebuie să procedăm, prin prisma prevederilor Legii nr. 93/2019, în
    cazul femeilor care împlinesc vârsta standard de pensionare şi stagiul 
    minim de cotizare?
 Dar în cazul bărbaților care vor să continue activitatea?
 În perioada de probă sau la sfârşitul acesteia, contractul individual de 
    muncă poate înceta printr-o simplă notificare. 
    Se aplică această regulă în cazul salariatelor aflate în perioada 
    stimulentului de inserţie?
 Se poate refuza detașarea? În ce condiții?
 Ce sume de bani trebuie să achite angajatorul în caz de detașare?
 Putem amplasa camere de luat vederi asupra salariaţilor? În ce condiţii?
 Putem verifica astfel utilizarea eficientă a timpului de muncă?

Prezentarea seminarului

prof. univ. dr. av. Răzvan Radu Popescu

SEMINAR 17 OCTOMBRIE 2019
BRAȘOV

SUNĂ ACUM!

Modificarea și încetarea de drept a 
contractului individual de muncă

Modificările recente ale legislaţiei muncii, introduse prin Legea nr. 88/2018, O.U.G. nr. 96/2018 şi Legea nr. 93/2019, dar şi deciziile din ultima perioadă ale Curţii Constituţionale cu aplicabilitate în dreptul muncii au adus noutăţi în abordarea unor aspecte controversate din practică.

Seminarul se va concentra pe analizarea unor teme precum avantajele și dezavantajele delegării și detașării, efectele transferului întreprinderii pentru salariaţi, încetarea contractului individual de muncă al femeilor, la îndeplinirea condiţiilor de vârstă standard si pensionare, posibilitatea pentru bărbați de a continua activitatea după împlinirea vârstei standard de pensionare etc.

Tematica evenimentului

Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de email anca.marghidanu@wolterskluwer.com, cu minim 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului, suma achitată poate fi realocată, fără a se restitui, pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer Romania. Realocarea către alt eveniment este posibilă o singură dată, pe o perioadă de 3 luni.

PREȚURI
Early Booking 
(până la 2 octombrie 2019)

350 lei + TVA

Late Booking
(din 3 octombrie 2019)

450 lei + TVA

Noutăți legislative și aspecte controversate

            Se va răspunde la următoarele întrebări (și nu numai)            

INCLUSE ÎN PREȚ

  diplomă de participare;
  pauză de cafea;
  voucher de 100 lei pentru înscrierea la unul din evenimentele viitoare Wolters Kluwer*;
  voucher sintact.ro (acces 15 zile);
  voucher de 450 lei discount pentru achiziția soluției juridice LexForce.

* Voucher-ul de 100 lei oferit pentru evenimentele viitoare poate fi  folosit doar pentru seminariile și conferințele organizate strict de  Wolters Kluwer, nu și cele în parteneriat, un voucher per participant și  doar din costul întreg de participare (reducerile nu se cumulează). De  asemenea, acestea au o valabilitate de 3 luni din data evenimentului la  care îl primiți.

Wolters Kluwer Romania SRL nu este răspunzătoare pentru costurile suplimentare (transport, cazare etc.) angajate de participanţi. Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

CÂND ȘI UNDE

17 octombrie 2019; Orele 13:00 – 17:00; Brașov
Clădirea SIF Transilvania
Strada Nicolae Iorga, Nr. 2, Parter

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial, atât telefonic cât și pe e-mail. Taxa de participare achitata se poate utiliza ca și compesare pentru un alt eveniment organizat exclusiv de Wolters Kluwer România sau poate fi returnată în termen de 10 zile lucrătoare, de la data emiterii facturii storno. 

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteţi achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

Detaliile evenimentului

Trainerul evenimentului

 Ce facem în cazul femeilor care au ajuns la vârsta de pensionare, dar vor să mai 
    rămână în activitate până la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru bărbaţi?
 Este obligatorie desemnarea unui expert în egalitate de şanse? Dar a unui responsabil 
    cu protecţia datelor?
 Ce organisme pot în prezent să ne controleze firma și sub ce aspecte/în ce temei?
 De ce nu putem presta ore suplimentare în zilele de repaus săptămânal?
 De ce diurnă beneficiază un salariat care efectuează deplasări permanente? Dar un 
    administrator care se deplasează la o sucursală a firmei?
 Care este procedura dizolvării angajatorului și când încetează contractele de muncă?
 Care sunt drepturile unui salariat în cazul în care îi este restructurat postul?
 Ce presupune reintegrarea în muncă și plata salariilor, concret?

Cum trebuie să procedăm, prin prisma prevederilor
    Legii nr. 93/2019, în cazul femeilor care împlinesc
    vârsta standard de pensionare şi stagiul
    minim de cotizare?
 Dar în cazul bărbaților care vor să continue activitatea?
 În perioada de probă sau la sfârşitul acesteia, 
    contractul individual de muncă poate înceta printr-o 
    simplă notificare. 
    Se aplică această regulă în cazul salariatelor aflate în
    perioada stimulentului de inserţie?
 Se poate refuza detașarea? În ce condiții?
 Ce sume de bani trebuie să achite angajatorul în caz 
    de detașare?
 Putem amplasa camere de luat vederi asupra 
    salariaţilor? În ce condiţii?
 Putem verifica astfel utilizarea eficientă a timpului 
    de muncă?

 Ce facem în cazul femeilor care au ajuns la vârsta de 
    pensionare, dar vor să mai rămână în activitate până 
    la împlinirea vârstei standard de pensionare 
    pentru bărbaţi?
 Este obligatorie desemnarea unui expert în egalitate 
    de şanse? Dar a unui responsabil cu protecţia datelor?
 Ce organisme pot în prezent să ne controleze firma 
    şi sub ce aspecte/în ce temei?
 De ce nu putem presta ore suplimentare în zilele de 
    repaus săptămânal?
 De ce diurna beneficiază un salariat care efectuează 
    deplasări permanente? Dar un administrator care se 
    deplasează la o sucursală a firmei?
 Care este procedura dizolvării angajatorului şi când 
    încetează contractele de muncă?
 Care sunt drepturile unui salariat în cazul în care îi 
    este restructurat postul?
 Ce presupune reintegrarea în muncă și plata 
    salariilor, concret?

 Delegarea – condiții și efecte
 Detașarea condiții și efecte
 Drepturile bănești care se acordă în caz de delegare și detașare
 Alte cazuri de modificare unilaterală a contractului individual de muncă
 Impreviziunea
 Transferul
 Încetarea de drept a contractului individual de muncă modificări ale art. 56
Jurisprudență internă și a CJUE în materie

Agenda seminarului

Beneficiile participanţilor

Scopul acestui seminar este tocmai acela de a scoate în evidență pașii care trebuie urmați, atât de angajator cât și de salariat, în cazul în care se confruntă cu problemele pe care le ridică legislația muncii mai ales din perspectiva ultimelor modificări și, nu în ultimul rând, aspecte concrete pe care trebuie să le aibă în vedere avocatul în soluționarea unui astfel de litigiu, indiferent dacă reprezintă interesele uneia sau alteia dintre părți