Vreau să particip!

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL; 
    Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
    Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Alina AlexeTelefon: 0737 733 450; E-mail: alina.alexe@wolterskluwer.com

CÂND ȘI UNDE
15 septembrie 2020; Orele 13:00 – 17:00

Fiind vorba despre un webinar, locul de unde vă conectați cu noi rămâne la alegerea dumneavoastră, din confortul locuinței sau al biroului unde lucrați.

SUNĂ ACUM!

Legislația penală a muncii

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial, atât telefonic cât și pe e-mail. Taxa de participare achitata se poate utiliza ca și compesare pentru un alt eveniment organizat exclusiv de Wolters Kluwer România sau poate fi returnată în termen de 10 zile lucrătoare, de la data emiterii facturii storno. 

Scopul acestui seminar este de a scoate în evidență pașii care trebuie urmați, atât de angajator cât și de salariat, în cazul în care se confruntă cu problemele pe care le ridică legislația muncii mai ales din perspectiva ultimelor modificări și, nu în ultimul rând, aspecte concrete pe care trebuie să le aibă în vedere avocatul în soluționarea unui astfel de litigiu, indiferent dacă reprezintă interesele uneia sau alteia dintre părți

Detaliile evenimentului

ÎNSCRIERE
Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

INCLUSE ÎN PREȚ

  diplomă de participare;
  voucher de 100 lei pentru înscrierea la unul din 
evenimentele viitoare Wolters Kluwer*;
  voucher sintact.ro (acces 15 zile);
  voucher de 450 lei discount pentru achiziția soluției 
juridice LexForce.

* Voucher-ul de 100 lei oferit pentru evenimentele viitoare poate fi  folosit doar pentru seminariile și conferințele organizate strict de  Wolters Kluwer, nu și cele în parteneriat, un voucher per participant și  doar din costul întreg de participare (reducerile nu se cumulează). De  asemenea, acestea au o valabilitate de 3 luni din data evenimentului la  care îl primiți.

Webinar 15 septembrie 2020

Veți afla noutăți despre:

⏹  Încetarea contractului individual de munca al femeilor, 
     la îndeplinirea condițiilor de vârstă standard și pensionare;
⏹  Posibilitatea pentru bărbați de a continua activitatea după 

     împlinirea vârstei standard de pensionare;
⏹  Ce presupune existența unei hotărâri judecătorești definitive privind

     reintegrarea în muncă;
⏹  În cât timp trebuie plătite sumele de bani restante constatate în baza 

     unei hotărâri judecătorești definitive;
⏹  Cum se poate pune în executare o hotărâre judecătorească definitivă;
⏹  Ce presupune transferul de întreprindere;
⏹  Care sunt avantajele și dezavantajele delegării și detașării.

Veți afla noutăți despre:

⏹  Încetarea contractului individual de munca 
     al femeilor, la îndeplinirea condițiilor de vârstă 
     standard și pensionare;
⏹  Posibilitatea pentru bărbați de a continua 

     activitatea după împlinirea vârstei standard 
     de pensionare;
⏹  Ce presupune existența unei hotărâri judecătorești

     definitive privind reintegrarea în muncă;
⏹  În cât timp trebuie plătite sumele de bani restante 

     constatate în baza 
     unei hotărâri judecătorești definitive;
⏹  Cum se poate pune în executare 

     o hotărâre judecătorească definitivă;
⏹  Ce presupune transferul de întreprindere;
⏹  Care sunt avantajele și dezavantajele delegării 
     și detașării.

În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de e-mail alina.alexe@wolterskluwer.com, cu minimum 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului, suma achitată nu se restituie având în vedere costurile organizatorice deja implicate și nici nu mai poate fi realocată pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer România. Veți beneficia, în schimbul sumei pe care o achitați, de materialele oferite de speaker în urma evenimentului la care ați fost înscris/ă.

Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

PREȚ: 400 lei + TVA

Vreau să particip!Vreau să particip!

Tematica
webinarului

  Răspunderea penală a salariaților și funcționarilor publici
     - Noțiunea de funcționar potrivit Codului penal
     - Principiile răspunderii penale
  Infracțiuni reglementate de Codul muncii, Legea nr.53/2003
  Infracțiuni reglementate de Legea nr.62/2011 a dialogului social
  Infracțiuni reglementate de Codul penal vizând nerespectarea unor hotărâri judecătorești
     - Privind plata salariilor
     - Reintegrarea în muncă
     - Alte infracțiuni reglementate de Codul penal vizând funcționarii publici
  Jurisdicția muncii
     - Competență materială
     - Competență teritorială
     - Aspecte controversate din practică
  Jurisprudență europeană (CEDO) cu privire la soluționarea unor litigii de muncă vizând România

Legislația în discuție:

 Legea nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea 
     Legii nr. 53/2003 (vizând munca nedeclarată);
 OUG 96/2018 a modificat Codul muncii, respectiv Legea nr. 53/2003;
 Legea nr. 62/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 93/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență 
     a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, 
     precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 Decizii recente ale Curții Constituționale.

Legislația în discuție:

 Legea nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea 
     Legii nr. 53/2003 (vizând munca nedeclarată);
 OUG 96/2018 a modificat Codul muncii, 

     respectiv Legea nr. 53/2003;
 Legea nr. 62/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 93/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență 
     a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, 
     precum și pentru modificarea și completarea unor 

     acte normative
 Decizii recente ale Curții Constituționale.

Întrebări 
pentru care avem răspunsuri:

  Ce greșeli grave ați putea face atunci când încetează de drept contractul individual de muncă 
     al unui salariat în baza art. 56 din Codul Muncii?
  Concret, prin prisma prevederilor Legii nr. 93/2019, cum trebuie să procedăm acum 
     în cazul femeilor care împlinesc vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare?
  Dar în cazul bărbaților care vor să continue activitatea?
  În perioada de probă sau la sfârșitul acesteia, contractul individual de muncă poate înceta 
     printr-o simplă notificare. Se aplică această regulă în cazul salariatelor aflate în perioada 
     stimulentului de inserție?
  Se poate refuza detașarea? În ce condiții?
  Ce sume de bani trebuie să achite angajatorul în caz de detașare?
  Putem amplasa camere de luat vederi asupra salariaților? În ce condiții?
  Putem verifica astfel utilizarea eficientă a timpului de muncă?

Trainerul 
evenimentului


Conf. univ. dr. Radu Răzvan POPESCU

Radu Răzvan Popescu este avocat şi cadru didactic în învăţământul juridic superior, cunoscut în calitate de specialist în domeniul dreptului muncii și securităţii sociale precum şi în dreptul penal al muncii. Este autorul a peste 40 de cărţi şi studii de specialitate.

Este doctor în Dreptul muncii şi conferenţiar universitar la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din Bucureşti precum și la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative.

De asemenea, este formator la Institutul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Institutul Notarial Român și Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Are experienţă practică şi didactică de peste 15 ani în domeniul dreptului. Domeniile pe care s-a axat în cariera didactică și în activitatea de avocat sunt: dreptul muncii, dreptul securităţii sociale, drept social european și contencios administrativ.

  Ce facem în cazul femeilor care au ajuns la vârsta de pensioare, dar vor să mai rămână 
     în activitate până la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru bărbați?
  Este obligatorie desemnarea unui expert în egalitate de șanse? 
     Dar a unui responsabil cu protecția datelor?
  Ce organisme pot în prezent să ne controleze firma și sub ce aspecte/în ce temei?
  De ce nu putem presta ore suplimentare în zilele de repaus săptămânal?
  De ce diurnă beneficiază un salariat care efectuează deplasări permanente? 
     Dar un administrator care se deplasează la o sucursală a firmei?
  Ce presupune restructurarea postului/posturilor?
  Care este procedura concedierii individuale/colective?
  Care este procedura dizolvării angajatorului și când încetează contractele de muncă?
  Care sunt drepturile unui salariat în cazul în care îi este restructurat postul?
  Ce presupune reintegrarea în muncă și plata salariilor, concret?

Aspecte controversate vizând jurisdicția muncii

Tematica
webinarului

  Răspunderea penală a salariaților și funcționarilor publici
     - Noțiunea de funcționar potrivit Codului penal
     - Principiile răspunderii penale
  Infracțiuni reglementate de Codul muncii, Legea nr. 53/2003
  Infracțiuni reglementate de Legea nr. 62/2011 a dialogului social
  Infracțiuni reglementate de Codul penal vizând nerespectarea

     unor hotărâri judecătorești
     - Privind plata salariilor
     - Reintegrarea în muncă
     - Alte infracțiuni reglementate de Codul penal vizând 

     funcționarii publici
  Jurisdicția muncii
     - Competență materială
     - Competență teritorială
     - Aspecte controversate din practică
  Jurisprudență europeană (CEDO) cu privire la soluționarea 

     unor litigii de muncă vizând România

Întrebări 
pentru care avem răspunsuri:

 Ce greșeli grave ați putea face atunci când încetează 
    de drept contractul individual de muncă 
    al unui salariat în baza art. 56 din Codul Muncii?
 Concret, prin prisma prevederilor Legii nr. 93/2019, 

    cum trebuie să procedăm acum în cazul femeilor care 
    împlinesc vârsta standard de pensionare și stagiul 
    minim de cotizare?
 Dar în cazul bărbaților care vor să continue activitatea?
 În perioada de probă sau la sfârșitul acesteia, 

    contractul individual de muncă poate înceta printr-o simplă 
    notificare. Se aplică această regulă în cazul salariatelor 
    aflate în perioada stimulentului de inserție?
 Se poate refuza detașarea? În ce condiții?
 Ce sume de bani trebuie să achite angajatorul în caz 

    de detașare?
 Putem amplasa camere de luat vederi asupra salariaților? 

    În ce condiții?
 Putem verifica astfel utilizarea eficientă a timpului de muncă?

 Ce facem în cazul femeilor care au ajuns la vârsta de 
    pensioare, dar vor să mai rămână în activitate până la 
    împlinirea vârstei standard de pensionare pentru bărbați?
 Este obligatorie desemnarea unui expert în egalitate 

    de șanse? Dar a unui responsabil cu protecția datelor?
 Ce organisme pot în prezent să ne controleze firma și 

    sub ce aspecte/în ce temei?
 De ce nu putem presta ore suplimentare în zilele de repaus 

    săptămânal?
 De ce diurnă beneficiază un salariat care efectuează 

    deplasări permanente? Dar un administrator care 
    se deplasează la o sucursală a firmei?
 Ce presupune restructurarea postului/posturilor?
 Care este procedura concedierii individuale/colective?
 Care este procedura dizolvării angajatorului și când încetează 

    contractele de muncă?
 Care sunt drepturile unui salariat în cazul în care 

    îi este restructurat postul?
 Ce presupune reintegrarea în muncă și plata salariilor, 

    concret?

Economisește și rămâi informat cu Abonamentul la Webinariile WK

Vezi Oferta