Vreau să particip!

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL; 
    Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
    Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Alina AlexeTelefon: 0737 733 450;
E-mail: alina.alexe@wolterskluwer.com

CÂND ȘI UNDE
03 noiembrie 2020; Orele 14:00 – 17:00

Fiind vorba despre un webinar, locul de unde vă conectați cu noi rămâne la alegerea dumneavoastră, din confortul locuinței sau al biroului unde lucrați.

SUNĂ ACUM!

Încheierea și încetarea 
contractului individual de muncă

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial, atât telefonic cât și pe e-mail. Taxa de participare achitata se poate utiliza ca și compesare pentru un alt eveniment organizat exclusiv de Wolters Kluwer România sau poate fi returnată în termen de 10 zile lucrătoare, de la data emiterii facturii storno. 

Detaliile evenimentului

ÎNSCRIERE
Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

INCLUSE ÎN PREȚ

  diplomă de participare;
  voucher Sintact.ro (acces 15 zile);
  voucher de 450 lei discount pentru achiziția soluției 
juridice LexForce.

Webinar 03 noiembrie 2020

Despre webinar

Webinarul se va axa pe discuții legate de problematica complexă a celor 2 mari instituții ale contractului individual de muncă: încheierea unui contract de muncă, clauzele specifice în funcție de tipul de activitate prestată, tipurile de contracte de muncă care se pretează unor activități specifice, modificarea clauzelor contractuale, suspendarea contractului în anumite situații concrete și modalități de încetare a contractului de muncă în funcție de interesul urmărit și încetarea unui contract individual de muncă, de drept, concediere, demisie și acordul părților.

Despre webinar

Seminarul se va axa pe discuții legate de problematica complexă a celor 2 mari instituții ale contractului individual de muncă - încheierea unui contract de muncă, clauzele specifice în funcție de tipul de activitate prestată, tipurile de contracte de muncă care se pretează unor activități specifice, modificarea clauzelor contractuale, suspendarea contractului în anumite situații concrete și modalități de încetare a contractului de muncă în funcție de interesul urmărit și încetarea unui contract individual de muncă - de drept, concediere, demisie și acordul părților.

În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de e-mail alina.alexe@wolterskluwer.com, cu minimum 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului, suma achitată nu se restituie și nici nu mai poate fi realocată pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer România. Veți beneficia, în schimbul sumei pe care o achitați, de materialele oferite de speaker în urma evenimentului la care ați fost înscris/ă.

Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

PREȚ: 400 lei + TVA

Vreau să particip!Vreau să particip!

Tematica
webinarului

  A. Încheierea contractului individual de muncă
- negocierea CIM, atât din perspectiva angajatorului cât și a posibilului salariat
- fișa de post (tipuri, aspecte concrete legate de ce presupune semnarea ei)
- clauze contractuale asumate prin semnarea CIM
- clauze negociate la semnarea CIM
- clauze care se pot negocia pe durata existenței CIM


Drepturile și obligațiile părților
Nulitatea contractului individual de muncă:Tipuri de nulitate. Efecte


Modificarea contractului individual de muncă
- situații in care CIM poate fi modificat unilateral
- când se solicită modificarea CIM?


Concediere versus Demisie versus Acordul părților
Stagiu de cotizare versus vechime în muncă


B. Încetarea contractului individual de muncă: de drept - aspecte controversate
- prin acordul părților
- concedierea
- demisia


 C. Jurisprudență relevantă în materie

Beneficii participanți

Scopul acestui seminar este tocmai acela de a scoate în evidență pașii care trebuie urmați, atât de angajator, cât și de salariat, în cazul în care se confruntă cu problemele pe care le ridică legislația muncii mai ales din perspectiva ultimelor modificări și, nu în ultimul rând, aspecte concrete pe care părțile trebuie să le aibă în atenție la negocierea unui contract, cât și pe parcursul acestuia și, nu în ultimul rând, la încetarea raporturilor de muncă. De asemenea, ce tipuri de clauze mai sunt valabile după încetarea unui raport de muncă și în ce condiții.

Beneficii participanți

Scopul acestui seminar este tocmai acela de a scoate în evidență pașii care trebuie urmați, atât de angajator, cât și de salariat, în cazul în care se confruntă cu problemele pe care le ridică legislația muncii mai ales din perspectiva ultimelor modificări și, nu în ultimul rând, aspecte concrete pe care părțile trebuie să le aibă în atenție la negocierea unui contract, cât și pe parcursul acestuia și, nu în ultimul rând, la încetarea raporturilor de muncă. De asemenea, ce tipuri de clauze mai sunt valabile după încetarea unui raport de muncă și în ce condiții.

Public țintă

  Avocați, consilieri juridici, personal resurse umane, juriști, lideri de sindicat, reprezentanți ai salariaților, angajați și angajatori din sectorul public sau privat, interesați de cunoașterea aspectelor practice legate de legislația muncii, în special, de pașii care trebuie urmați atât în negocierea și încheierea unui contract individual de muncă dar și de problematica ridicată de tot cea ce presupune încetarea unui contract individual de muncă.

Trainerul 
evenimentului


Conf. univ. dr. Radu Răzvan POPESCU

Radu Răzvan Popescu este avocat şi cadru didactic în învăţământul juridic superior, cunoscut în calitate de specialist în domeniul dreptului muncii și securităţii sociale precum şi în dreptul penal al muncii. Este autorul a peste 40 de cărţi şi studii de specialitate.

Este doctor în Dreptul muncii şi conferenţiar universitar la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din Bucureşti precum și la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative.

De asemenea, este formator la Institutul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Institutul Notarial Român și Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Are experienţă practică şi didactică de peste 15 ani în domeniul dreptului. Domeniile pe care s-a axat în cariera didactică și în activitatea de avocat sunt: dreptul muncii, dreptul securităţii sociale, drept social european și contencios administrativ.

Aspecte practice, controverse, jurisprudență

Tematica
webinarului

  A. Încheierea contractului individual de muncă
- negocierea CIM, atât din perspectiva angajatorului cât și a posibilului salariat
- fișa de post (tipuri, aspecte concrete legate de ce presupune semnarea ei)
- clauze contractuale asumate prin semnarea CIM
- clauze negociate la semnarea CIM
- clauze care se pot negocia pe durata existenței CIM


Drepturile și obligațiile părților
Nulitatea contractului individual de muncă:Tipuri de nulitate. 

Efecte

Modificarea contractului individual de muncă
- situații in care CIM poate fi modificat unilateral
- când se solicită modificarea CIM?


Concediere versus Demisie versus Acordul părților
Stagiu de cotizare versus vechime în muncă


B. Încetarea contractului individual de muncă: de drept - aspecte controversate
- prin acordul părților
- concedierea
- demisia


 C. Jurisprudență relevantă în materie

Public țintă

 Avocați, consilieri juridici, personal resurse umane, juriști, lideri de sindicat, reprezentanți ai salariaților, angajați și angajatori din sectorul public sau privat, interesați de cunoașterea aspectelor practice legate de legislația muncii, în special, de pașii care trebuie urmați atât în negocierea și încheierea unui contract individual de muncă dar și de problematica ridicată de tot cea ce presupune încetarea unui contract individual de muncă.

Economisește și rămâi informat cu Abonamentul la Webinariile WK

Vezi Oferta