VREAU SĂ PARTICIP!

Identificarea persoanelor la distanță prin mijloace video. Cadru de reglementare; Aspecte de practică

Prezentarea evenimentului

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL 
Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Malvina Udrea: 0737 733 444 
malvina.udrea@wolterskluwer.com

■  Intrarea în vigoare a Regulamentului eIDAS (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (Regulamentul eIDAS) a permis utilizarea la scară largă, în interiorul Uniunii Europene, a serviciilor de încredere constând în, de ex., semnături electronice, ceea ce a dus la o creștere a activităților efectuate prin mijloace electronice. În contextul restricțiilor ocazionate de pandemia de Covid-19, rezidenții Uniunii Europene au putut continua să-și desfășoare activitățile prin asemenea mijloace electronice, ceea ce a contribuit la păstrarea normalității sociale în perioada pandemiei.

■  O componentă importantă a derulării relațiilor la distanță este asigurarea identificării persoanelor parte la relație. Există un număr ridicat de furnizori de servicii din Uniunea Europeană care oferă servicii de identificare a persoanelor la distanță. De asemenea, numărul companiilor interesate de utilizarea unor asemenea sisteme este în continuă creștere – inclusiv în România. Identificarea la distanță prin mijloace video este utilizată pe scară largă în România, de ex., de furnizori de servicii financiare (cu precădere, bănci) sau de prestatori de servicii de încredere. Vom aborda, în cadrul webinarului propus, utilizarea în practică a sistemelor de identificare a persoanelor la distanță prin mijloace video.

■  Având în vedere nivelul de sensibilitate al identificării persoanelor la distanță, de ex., din perspectiva identificării persoanei sau a verificării valabilității actelor de identitate ale acesteia, activitatea de identificare a persoanelor la distanță folosind mijloace video trebuie reglementată de Statele Membre, potrivit Regulamentului eIDAS. Obiectivul reglementării acestor sisteme este de a oferi un nivel satisfăcător de siguranță cu privire la identitatea persoanelor stabilită prin efectuarea verificării la distanță prin mijloace video.  

■  În acest sens, Autoritatea pentru Digitalizarea României a adoptat în noiembrie 2021 Norme privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video (Normele). Acestea vor intra în vigoare, cât privește furnizorii de servicii de identificare la distanță prin mijloace video, în luna iulie 2022. Ele stabilesc un cadru de reglementare aplicabil furnizorilor de servicii de identificare a persoanelor la distanță prin mijloace video ce presupune anumite formalități de înregistrare și declarare, precum și unele obligații legate de activitatea de identificare a persoanelor la distanță. Companiile care utilizează deja sisteme de identificare a persoanelor la distanță prin mijloace video, proprii sau prin furnizori de servicii, trebuie să ia cunoștință de acest cadru de reglementare și să ia măsuri de conformare cu acesta, dacă rețin că este aplicabil activității lor. Vom discuta în cadrul webinarului propus cerințele cadrului de reglementare aplicabil, în principal în baza Regulamentului eIDAS și a Normelor, și aplicabilitatea acestuia în practică.

■  Vom aborda, ulterior, aspecte practice legate de implementarea și utilizarea unor sisteme de identificare a persoanelor la distanță prin mijloace video, precum (-) aspectele contractuale relevante în relația cu furnizorii serviciilor de identificare, (-) aspecte legate de utilizarea identificării persoanelor la distanță prin mijloace video în scopuri de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, (-) aspecte de protecția datelor și securitate a informației privind implementarea și utilizarea sistemelor de identificare a persoanelor la distanță prin mijloace video, precum și (-) aspecte legate de utilizarea acestor sisteme în sectoare specifice de activitate (de ex., în cel bancar).

■  Pe parcursul discuției vom primi întrebările participanților în legătură cu chestiunile prezentate, urmând să propunem răspunsuri în cursul webinarului sau ulterior acestuia.
Agenda evenimentului
Trainerul evenimentului

 14:00 – 14:50
Evaziunea fiscală și spălarea banilor


⏹ 14:50 – 15:00 Pauză 


⏹ 15:00– 15:50
Infracțiuni în legătură cu insolvența. Infracțiuni din Legea societăților comerciale


⏹ 15:50 – 16:00 Pauză


⏹ 16:00 – 16:50
Alte infracțiuni economice

⏹ 16:50 – 17:00 Pauză

⏹ 17:00 – 18:00
Aspecte procedurale privind cercetarea și judecarea infracțiunilor economice

 14:00 – 14:50
Evaziunea fiscală și spălarea banilor


⏹ 14:50 – 15:00 Pauză 


⏹ 15:00– 15:50
Infracțiuni în legătură cu insolvența. Infracțiuni din Legea societăților comerciale


⏹ 15:50 – 16:00 Pauză


⏹ 16:00 – 16:50
Alte infracțiuni economice

⏹ 16:50 – 17:00 Pauză

⏹ 17:00 – 18:00 
Aspecte procedurale privind cercetarea și judecarea infracțiunilor economice

Costin SANDU

CÂND ȘI UNDE

24 MAI 2022; Orele 14:00 – 16:30

Webinar, prezență online

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.

 Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.

PREȚURI

400 lei + TVA

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.

PREȚURI

400 lei + TVA

VREAU SĂ PARTICIP!

INCLUSE ÎN PREȚ

 diplomă de participare, la cerere
voucher sintact.ro (acces 15 zile)

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

VREAU SĂ PARTICIP!
Participanții la webinar vor obține următoarele beneficii în urma participării:
■  Înțelegerea aspectelor de reglementare aplicabile utilizării sistemelor de identificare a persoanelor la distanță folosind mijloace video;
■  Identificarea principalelor aspecte practice privind implementarea și utilizarea sistemelor de identificare a persoanelor la distanță folosind mijloace video;
■  Pregătirea pentru negocierea contractelor de servicii de identificare a persoanelor la distanță prin mijloace video;
■  Înțelegerea principalelor aspecte de protecția datelor legate de implementarea sistemelor de identificare a persoanelor la distanță folosind mijloace video;
■  Posibilitatea de analiză a conformității sistemelor de identificare a persoanelor la distanță folosind mijloace video utilizate în mod curent; etc.
Beneficii participanți
Participanții la webinar vor obține următoarele beneficii în urma participării: 

■  Înțelegerea aspectelor de reglementare aplicabile utilizării sistemelor de identificare a persoanelor la distanță folosind mijloace video;
■  Identificarea principalelor aspecte practice privind implementarea și utilizarea sistemelor de identificare a persoanelor la distanță folosind mijloace video;
■  Pregătirea pentru negocierea contractelor de servicii de identificare a persoanelor la distanță prin mijloace video;
■  Înțelegerea principalelor aspecte de protecția datelor legate de implementarea sistemelor de identificare a persoanelor la distanță folosind mijloace video;
■  Posibilitatea de analiză a conformității sistemelor de identificare a persoanelor la distanță folosind mijloace video utilizate în mod curent etc.
VREAU SĂ PARTICIP!
Detaliile evenimentului
VREAU SĂ PARTICIP!VREAU SĂ PARTICIP!

Economisește și rămâi informat cu Abonamentul la Webinariile WK

Vezi Oferta
VREAU SĂ PARTICIP!

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Malvina Udrea:  0737 733 444 
malvina.udrea@wolterskluwer.com

Identificarea persoanelor la distanță prin mijloace video. 
Cadru de reglementare; Aspecte de practică

Costin Sandu este avocat înregistrat în Baroul București, cu o experiență de peste 17 ani acumulată în mari case de avocatură din România. Costin este specializat în dreptul tehnologiilor, protecția datelor și securitatea informației, fiind Counsel in cadrul casei de avocatura Stratulat Albulescu. El are experiență și în proiecte de tranzacții de finanțări și de piață de capital, instrumente financiare derivate, consultanță privind aspecte de reglementare și de conformitate, în special în sectorul financiar, sau tranzacții M&A.  

Costin furnizează asistență juridică clienților săi în proiecte cu componentă de tehnologie, acoperind aspecte precum redactarea și negocierea contractelor, chestiuni de drept al societăților, identificarea și gestionarea aspectelor de protecția datelor și securitate a informației relevante, structurarea și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, aspecte de conformitate și de reglementare. 

Tematica evenimentului
Webinarul va aborda teme precum:
■  Aspecte de reglementare privind identificarea persoanelor la distanță prin mijloace video;
■  Dreptul contractelor aplicat în aria de tehnologie;
■  Protecția datelor;
■  Securitatea informației;
■  Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
■  Aspecte de reglementare în servicii financiare (aplicabile în special băncilor).
Agenda evenimentului
În cadrul webinarului vom aborda următoarele puncte: 

■  Discuție introductivă cu privire la utilizarea identificării persoanelor la distanță prin mijloace video în practică (scenarii aplicate în prezent, oportunități/ posibile direcții viitoare, experiența din alte jurisdicții/ piețe); 


■  Analiza cadrului de reglementare aplicabil identificării persoanelor la distanță prin mijloace video (de ex., Regulamentul eIDAS, Normele Autorității pentru Digitalizarea României); 


■  Analiza aspectelor practice legate de implementarea și utilizarea de sisteme de identificare a persoanelor la distanță prin mijloace video, precum: 


               Aspecte contractuale în relația cu furnizorul de servicii de identificare (de ex., clauze contractuale obligatorii, aspecte de răspundere);
               Aspecte practice în legătură cu reglementarea activității de identificare a persoanelor la distanță prin mijloace video;  
               Aspecte legate de utilizarea identificării persoanelor la distanță prin mijloace video în scopuri de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;
               Aspecte de protecția datelor și de securitate a informației (de ex., asigurarea protecției datelor prin sistemul de identificare a persoanelor la distanță prin mijloace                 video de la momentul conceperii și implicit; evaluare de impact asupra protecției datelor în contextul analizei de risc a sistemului; aspecte legate de transparența                   prelucrărilor de date, temeiurile de prelucrare aplicabile, păstrarea datelor; aspecte legate de utilizarea datelor în scopuri secundare precum antrenarea                                  algoritmilor sistemului de identificare a persoanelor la distanță prin mijloace video; aspecte privind acordurile de prelucrare de date cu furnizorii serviciilor de                        identificare; măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității; standarde de securitate aplicabile; cerințe obligatorii de securitate aplicabile, etc.);
               Alte aspecte de reglementare ce pot fi relevante în proiecte de implementare de sisteme de identificare a persoanelor la distanță prin mijloace video (de ex.,                           externalizarea unor activități în domeniul financiar); 


■  Discutarea întrebărilor și cazurilor practice ale participanților la webinar.
În cadrul webinarului vom aborda următoarele puncte: 

■  Discuție introductivă cu privire la utilizarea identificării persoanelor la distanță prin mijloace video în practică (scenarii aplicate în prezent, oportunități/ posibile direcții viitoare, experiența din alte jurisdicții/ piețe); 


■  Analiza cadrului de reglementare aplicabil identificării persoanelor la distanță prin mijloace video (de ex., Regulamentul eIDAS, Normele Autorității pentru Digitalizarea României); 


■  Analiza aspectelor practice legate de implementarea și utilizarea de sisteme de identificare a persoanelor la distanță prin mijloace video, precum:
               Aspecte contractuale în relația cu furnizorul de servicii de identificare (de ex., clauze contractuale obligatorii, aspecte de răspundere);
               Aspecte practice în legătură cu reglementarea activității de identificare a persoanelor la distanță prin mijloace video;  
               Aspecte legate de utilizarea identificării persoanelor la distanță prin mijloace video în scopuri de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;
               Aspecte de protecția datelor și de securitate a informației (de ex., asigurarea protecției datelor prin sistemul de identificare a persoanelor la distanță prin mijloace video de la momentul conceperii și implicit; evaluare de impact asupra protecției datelor în contextul analizei de risc a sistemului; aspecte legate de transparența                   prelucrărilor de date, temeiurile de prelucrare aplicabile, păstrarea datelor; aspecte legate de utilizarea datelor în scopuri secundare precum antrenarea algoritmilor sistemului de identificare a persoanelor la distanță prin mijloace video; aspecte privind acordurile de prelucrare de date cu furnizorii serviciilor de identificare; măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității; standarde de securitate aplicabile; cerințe obligatorii de securitate aplicabile, etc.);
               Alte aspecte de reglementare ce pot fi relevante în proiecte de implementare de sisteme de identificare a persoanelor la distanță prin mijloace video (de ex., externalizarea unor activități în domeniul financiar); 


■  Discutarea întrebărilor și cazurilor practice ale participanților la webinar.
■  Personal din instituții financiare (bănci, IFN-uri, asigurători, fonduri de pensii) și alte entități raportoare potrivit legislației de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (furnizori de servicii de jocuri de noroc, auditori, contabili, evaluatori autorizați, etc.).

■  Personal din furnizorii de servicii de încredere (de ex., semnături electronice), potrivit Regulamentului (UE) eIDAS nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă.  

■  De asemenea, pot fi interesați de webinar și reprezentanții companiilor de tehnologie (în special cele care dezvoltă sisteme de identificare a persoanelor la distanță prin mijloace video). 

■  Personal din instituții financiare (bănci, IFN-uri, asigurători, fonduri de pensii) și alte entități raportoare potrivit legislației de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (furnizori de servicii de jocuri de noroc, auditori, contabili, evaluatori autorizați, etc.).

■  Personal din furnizorii de servicii de încredere (de ex., semnături electronice), potrivit Regulamentului (UE) eIDAS nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă.  

■  De asemenea, pot fi interesați de webinar și reprezentanții companiilor de tehnologie (în special cele care dezvoltă sisteme de identificare a persoanelor la distanță prin mijloace video). 
Participanți