VREAU SĂ PARTICIP!

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Maria Sebe:  0737 733 444 
maria.sebe@wolterskluwer.com

Hărțuirea la locul de muncă: Legislație. Jurisprudență. Controverse 
Cu Răzvan-Radu Popescu

VREAU SĂ PARTICIP!

Hărțuirea la locul de muncă:
Legislație. Jurisprudență. Controverse   
– Cu Răzvan-Radu Popescu

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Maria Sebe: 0737 733 444 
maria.sebe@wolterskluwer.com

17 Iunie 2024 Webinar

Prezentarea evenimentului
 • În prezent, legislația muncii se află la o răscruce de drumuri, modificările survenite, atât la nivel național, cât și la nivel european schimbând radical viziunea asupra egalității de tratament, discriminări sau hărțuirii la locul de muncă.

 • Astfel, legislația muncii a mers în direcția flexibilizării raporturilor de muncă (se va discuta, printre altele, Hotărârea 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă, Legea 69/2024 de ratificare a Convenției 190/2019 privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii, art. 5 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare) în timp ce jurisprudența europeană în materie socială a condus la modificarea legislației naționale.

CÂND ȘI UNDE

17 Iunie 2024; Orele 14:00 – 17:00 

Webinar

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.

Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.

PREȚURI

450 lei + TVA

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.

PREȚURI

400 lei + TVA

VREAU SĂ PARTICIP!
VREAU SĂ PARTICIP!

INCLUSE ÎN PREȚ

 diplomă de participare, la cerere
voucher sintact.ro (acces 15 zile)

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

VREAU SĂ PARTICIP!
Detaliile evenimentului
Tematica

webinarului

 • Reglementarea egalității de tratament în legislația română;
 • Criterii și forme de discriminare;
 • Discriminarea pozitivă;
 • Hărțuirea la locul de muncă (de la hărțuirea fizică la hărțuirea sexuală);
 • Noii concepte în materie – mobbingul;
 • Comisie de primire şi soluţionare a cazurilor de hărţuire;
 • Reglementările europene în materie (5 directive);
 • Rolul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării;
 • Jurisprudență internă relevantă;
 • Jurisprudență europeană în materie;
 • Decizii ale Curții Constituționale.

Urmărește Wolters Kluwer

© 2024 Wolters Kluwer România. Toate drepturile rezervate

Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare în principiu de către INPPA. Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activitaților de pregatire profesională continuă, aprobată de Consiliul U.N.B.R.

Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare în principiu de către I.N.P.P.A. Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul U.N.B.R.

•    Scopul acestui webinar este tocmai acela de a scoate în evidență pașii care trebuie urmați, atât de angajator, cât și de salariat, în cazul în care se confruntă cu problemele delicate pe care le ridică legislația muncii în materia hărțuirii la locul de muncă, mai ales din perspectiva ultimelor modificări și, nu în ultimul rând, procedura pe care trebuie să o aibă în vedere persoana însărcinată de angajator/reprezentantul salariaților/avocatul în soluționarea unui astfel de conflicte, indiferent dacă reprezintă interesele uneia sau alteia dintre părți.
Beneficii participanți
•    Scopul acestui webinar este tocmai acela de a scoate în evidență pașii care trebuie urmați, atât de angajator, cât și de salariat, în cazul în care se confruntă cu problemele delicate pe care le ridică legislația muncii în materia hărțuirii la locul de muncă, mai ales din perspectiva ultimelor modificări și, nu în ultimul rând, procedura pe care trebuie să o aibă în vedere persoana însărcinată de angajator/reprezentantul salariaților/avocatul în soluționarea unui astfel de conflicte, indiferent dacă reprezintă interesele uneia sau alteia dintre părți.
Lectorul evenimentului

Este avocat şi cadru didactic în învăţământul juridic superior, cunoscut în calitate de specialist în domeniul dreptului muncii și securităţii sociale, precum şi în dreptul penal al muncii. Este autorul a peste 40 de cărţi şi studii de specialitate.

Este doctor în Dreptul muncii şi conferenţiar universitar la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din Bucureşti, precum și la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative.

De asemenea, este formator la Institutul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Institutul Notarial Român și Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Are experienţă practică şi didactică de peste 20 ani în domeniul dreptului.  

Răzvan-Radu Popescu

Participanți
 • Avocați, consilieri juridici, personal resurse umane, juriști, angajați și angajatori, din sectorul public sau privat, interesați de cunoașterea aspectelor practice legate de problematica hărțuirii în raporturile de muncă, precum și de pașii care trebuie urmați atât în procedură internă sau în fața unei instanțe de judecată