GDPR

Deși deținerea și operarea unei afaceri online se realizează aparent cu puține autorizări, există o serie de reglementări și principii care trebuie să fie cunoscute și asimilate, pentru evitarea aplicării unui regim sancționator multiplu și extrem de oneros.

O astfel de categorie de reglementări şi principii privește prelucrările de date cu caracter personal și legăturile dintre acestea și alte reglementări, concepte și principii privind protecția consumatorului, protecția proprietății intelectuale, tehnologia informației.

Determinarea corectă, completă și continuă a prelucrărilor de date cu caracter personal în cadrul unei afaceri online și dovedirea (inclusiv prin documentare) a respectării cerințelor legale aplicabile sunt operaţiuni extrem de complexe, atât din cauza interdependenței dintre domeniul jurdic și cel de tehnologie a informației, cât și a multitudinii de opinii și interpretări ale specialiștilor, autorităților și jurisprudenței internaționale, europene și naționale.

Partea I (3 ore)

⏹  Cadrul legal. Teritorialitate. Jurisdicție și autorități competente
⏹  Termeni, concepte și principii aplicabile
⏹  Cine are calitatea de operator, operator asociat și de persoană împuternicită
⏹  Stabilirea și gestionarea relațiilor dintre aceștia, riscuri și responsabilități
⏹  În ce cazuri se consideră că prelucrăm date cu caracter personal
⏹  Ce temeiuri legale putem invoca pentru prelucrările de date cu caracter personal
⏹  Când transferăm date cu caracter personal în alte state
⏹  Cum dovedim respectarea principiului responsabilității (“accountability”) – documentație GDPR necesară, 

     cazuri când sunt necesare DPIA, analiza interesului legitim și numirea unui DPO (responsabil cu protecția datelor 
     cu caracter personal), aplicarea Privacy by Design și Privacy by Default
⏹  Sancțiuni și demersuri legale disponibile
⏹  Relația dintre GDPR și alte reglementări aplicabile afacerilor cu prezență online, privind protecția proprietății 

     intelectuale (de ex., copyright) și alte obligații în materia protecției consumatorului (de ex., obligația întocmirii și 
     publicării Termenilor și Condițiilor de utilizare a website-ului de Internet și de contractare a produselor și 
     serviciilor oferite online)

Partea a II-a (1 oră)

⏹  Gestiunea datelor cu caracter personal (instrumente şi proceduri: data mapping, gap analysis, arhivare,
     anonimizare, pseudonimizare, registre de gestiune a prelucrărilor de date cu caracter personal, etc.)
⏹  Cum asigurăm exercitarea drepturilor persoanelor vizate (reguli, excepții, termene, remedii legale aplicabile)
⏹  Recomandări privind măsuri tehnice și organizatorice pentru protecția datelor cu caracter personal prelucrate
⏹  Recomandări privind securitatea informației (atât pentru informatia în format fizic cât şi pentru cea în format digital)
⏹  Recomandări de auditare inițială și periodică, training-uri necesare (de ex., pentru angajații care au acces la date 
     cu caracater personal)
⏹  Posibilități de certificare și de standardizare în domeniu
⏹  Aspecte de risk management în domeniul prelucrărilor de date personale

DESCRIEREA SEMINARULUI

BENEFICIILE 
PARTICIPANȚILOR

Veți afla cum să respectați reglementările aplicabile afacerilor online sub aspectul GDPR și relației cu alte obligații legale privind protecția proprietății intelectuale și protecția consumatorului;

Veți înțelege care pot fi actorii implicați în prelucrările de date cu caracter personal în mediul online, relațiile dintre aceștia, riscurile în alegerea și gestionarea relației cu aceștia, responsabilitățile și sancțiunile legale aplicabile fiecăruia;

Veți înțelege impactul utilizării de cookies și alte tehnologii în gestionarea relației cu clienții/vizitatorii website-ului de Internet și în activitățile de marketing online (inclusiv în materie de profilare, targetare, adoptarea de decizii automate, publicitate comportamentală online, folosirea de soluții de inteligență artificială) din perspectiva GDPR;

Subiectele vor fi abordate din perspectiva legislației, opiniilor și jurisprudenței relevante actuale (internațională, europeană și română).

pentru afaceri 
în mediul online

Seminar 25 septembrie 2019

CÂND ȘI UNDE

25 septembrie 2019; Orele 14:00 – 18:00
Sala de cursuri Wolters Kluwer România
Bd. Tudor Vladimirescu 22, Clădirea Green Gate, etaj 6, sector 5, București

INCLUSE ÎN PREȚ

 diplomă de participare;
pauză de cafea;
voucher de 100 lei pentru înscrierea la unul din
 evenimentele viitoare Wolters Kluwer*;
voucher sintact.ro (acces 15 zile);
voucher de 450 lei discount pentru achiziția 
soluției juridice LexForce;

⏹ un volum din literatura juridică de specialitate.

* Voucher-ul de 100 lei oferit pentru evenimentele viitoare poate fi  folosit doar pentru seminariile și conferințele organizate strict de  Wolters Kluwer, nu și cele în parteneriat, un voucher per participant și  doar din costul întreg de participare (reducerile nu se cumulează). De  asemenea, acestea au o valabilitate de 3 luni din data evenimentului la  care îl primiți.

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial, atât telefonic cât și pe e-mail. Taxa de participare achitata se poate utiliza ca și compesare pentru un alt eveniment organizat exclusiv de Wolters Kluwer România sau poate fi returnată în termen de 10 zile lucrătoare, de la data emiterii facturii storno. 

Wolters Kluwer Romania SRL nu este răspunzătoare pentru costurile suplimentare (transport, cazare etc.) angajate de participanţi. Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de email alina.alexe@wolterskluwer.com, cu minim 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului, suma achitată poate fi realocată, fără a se restitui, pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer Romania. Realocarea către alt eveniment este posibilă o singură dată, pe o perioadă de 3 luni.

PREȚURI

Early Booking 
(până la 10 SEPTEMBRIE 2019)

400 lei + TVA

Late Booking
(din 11 SEPTEMBRIE 2019)

500 lei + TVA

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

ADRIANA AKYOL este avocat definitiv, membru al Baroului București începând cu anul 2007. Până în anul 2012 a colaborat profesional cu câteva dintre cele mai importante societăți de avocat din România și la nivel internațional, specializându-se în dreptul afacerilor și în domeniul conformității cu cerințele legale de autorizare în diverse domenii, înclusiv în domeniul prelucrărilor de date cu caracter personal (în calitate de avocat colaborator în departament specializat de asistență juridică în materia protecției datelor cu caracter personal) asistând numeroși clienți români și străini cu activități în sectoare precum retail, HORECA, farmaceutic, ONG, IT (inclusiv pentru aplicații de mobil). Începând cu anul 2012, este avocat titular la Adriana Akyol - Cabinet de avocat, oferind servicii avocațiale în aceste domenii în principal clienților persoane juridice române și străine, atât consultanță, cât și reprezentare juridică în litigii, în limbile română, engleză, italiană și turcă.  Adriana este absolventă a Facutății de Drept din Universitatea București, a obținut un LLM în Economie de la Academia de Științe Economice din București și este absolventa unui program post-universitar în drept civil și procedură civilă de la Facutatea de Drept din Universitatea București. În prezent deține și calitatea de Data Protection Officer externalizat pentru 2 societăți din industria HORECA și retail online.

Fondator al „Reimens GRUP” a absolvit Facultatea de Relații Economice Internaționale, este membru al International Association of Privacy Professionals  (IAAP) și deține certificarea CIPP/E - Certified Information Privacy Proffesional Europe, are calitatea de Data Protection Officer  externalizat pentru 7 companii din industrii diverse și deține un Atestat în Management al Riscului - Institutul Internațional de Management al Afacerilor - Berlin Germania. Cu mai mult de 12 ani de consultanță și audit in servicii de telecomunicatii, Adrian Ciobanu a înființat și a lansat în România prima companie de Audit Telecom. Adrian Ciobanu este formator autorizat (certificatul L/00102995 - eliberat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice) și autor al unui Program de educatie în domeniul Riscurilor Cibernetice  destinat tuturor celor care își desfășoară activitatea în mediul online.

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL; 
    Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
    Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Vreau să particip!

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Alina Alexe 031.22.44.151; 
alina.alexe@wolterskluwer.com

Sună acum!

Informarea continuă privind noile reglementări, soluții jurisprudențiale, opinii și tendințe în materie este vitală pentru managementul riscurilor și asigurarea profitabilității unei afaceri online.

PUBLIC ȚINTĂ

Societăți, PFA-uri, alte persoane juridice sau fizice care dețin sau operează afaceri cu prezență online, consultanți din domeniul serviciilor juridice, de marketing, de tehnologia informației, de management și administrarea afacerilor, reprezentanți din sectorul ONG, jurnalistic, al partidelor politice, administratori de blog-uri

DETALIILE EVENIMENTULUI

TEMATICA EVENIMENTULUI

TRAINERII EVENIMENTULUI

Adrian Ciobanu

Adriana Akyol

Partea I (3 ore)

⏹  Cadrul legal. Teritorialitate. Jurisdicție și autorități competente
⏹  Termeni, concepte și principii aplicabile
⏹  Cine are calitatea de operator, operator asociat și de persoana 

     împuternicită.
⏹  Stabilirea și gestionarea relațiilor dintre aceștia, riscuri și 

     responsabilități.
⏹  În ce cazuri se consideră că prelucrăm date cu caracter 

     personal
⏹  Ce temeiuri legale putem invoca pentru prelucrările de date 

     cu caracter personal
⏹  Când transferăm date cu caracter personal în alte state.
⏹  Cum dovedim respectarea principiului responsabilității 

     (“accountability”) – documentație GDPR necesară, cazuri când 
     sunt necesare DPIA, analiza interesului legitim și numirea 
     unui DPO (responsabil cu protecția datelor cu caracter 
     personale), aplicarea Privacy by Design și Privacy by Default
⏹  Sancțiuni și demersuri legale disponibile
⏹  Relația dintre GDPR și alte reglementări aplicabile afacerilor 

     cu prezență online: privind protecția proprietății 
     intelectuale (de ex., copyright) și alte obligații în materia 

     protecției consumatorului (de ex., obligația întocmirii și 
     publicării Termenilor și Condițiilor de utilizare a website-ului 

     de Internet și de contractare a produselor și 
     serviciilor oferite online)

Partea a II-a (1 oră)

⏹  Gestiunea datelor cu caracter personal (instrumente şi
     proceduri: data mapping, gap analysis, arhivare,
     anonimizare, pseudonimizare, registre de gestiune a
     prelucrărilor de date cu caracter personal, etc.)
⏹  Cum asigurăm exercitarea drepturilor persoanelor vizate 
     (reguli, excepții, termene, remedii legale aplicabile)
⏹  Recomandări privind măsuri tehnice și organizatorice pentru 
     protecția datelor cu caracter personal prelucrate
⏹  Recomandări privind securitatea informației (atât pentru 
     informatia în format fizic cât şi pentru cea în format digital)
⏹  Recomandări de auditare inițială și periodică, training-uri 
     necesare (de ex., pentru angajații care au acces la date 
     cu caracater personal)
⏹  Posibilități de certificare și de standardizare în domeniu
⏹  Aspecte de risk management în domeniul prelucrărilor de 
     date personale