DESCRIEREA EVENIMENTULUI

Insuficienta doctrină existentă nu tratează acest subiect decât tangențial, lăsând în afara analizei ceea ce depășește simplele informații de bază. Practica judecătorească este, de asemenea, puțină. Seminarul va trata, așadar, până în detaliu, aspecte precum rolul raportului de schimb, modul de calcul și rolul primei de fuziune/de divizare, drepturile acționarilor, ordinari și privilegiați, drepturile creditorilor ș.a.

Din păcate, există o ruptură între partea economică și partea juridică a operațiunii, astfel că aportul juriștilor la redactarea unui proiect de fuziune sau divizare este, de multe ori, depășit de cel al finanțiștilor. Ne propunem, deci, integrarea aspectelor juridice în cele economice. De asemenea, tratăm fuziunea și divizarea din perspectiva celor două directive europene (în prezent preluate într-o directivă mai generală) la care, deși Legea nr. 31/1990 a fost aliniată, ansamblul general instituțional a rămas ambiguu din cauza discrepanței dintre aceste noi prevederi și cele vechi, rămase în lege fără a fi abrogate sau modificate.

Sebastian BODU

Sebastian Bodu s-a născut în orașul Constanța și a absolvit Facultatea de Drept a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (1996). Este doctor în drept (comercial) al Academiei de Studii Economice din București (2002) și Master of Business Administration al Kennesaw University din Georgia, SUA, prin „ASEBUSS” (2004). Este autorul a numeroase lucrări (preponderent în domeniul dreptului societar), printre care singurul tratat de Drept societar apărut în România (Editura Rosetti, 2014-2015, 1750 pagini) sau Legea societăților, comentată și adnotată (Editura Rosetti, 2017, 1500 pagini). A publicat, începând cu anul 1998, peste 60 de articole în principalele reviste cu profil juridic. 

Sebastian Bodu este, din 1996, avocat în Baroul București și cadru didactic universitar. Anterior a fost deputat în Parlamentul European (vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Juridice), președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, director în grupul financiar-bancar ING România, Direcția Juridică și Compleanță.

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

SEMINAR 22 IANUARIE 2019

  Considerații generale

  Tipuri de fuziuni și divizări

  Procesul de verificare diligentă (due diligence)

  Mandatul membrilor organului de administrare de a începe procedurile de fuziune sau divizare

  Proiectul de fuziune sau divizare

 • Conținutul proiectului de fuziune sau de divizare
 • Datele de identificare ale societății
 • Fundamentele și condițiile operațiunii
 • Condițiile alocării de acțiuni la societatea absorbantă sau societățile beneficiare
 • Data la care titlurile de participare alocate dau deținătorilor dreptul de a participa la beneficii și orice condiții speciale care afectează acest drept
 • Raportul de schimb a titlurilor de participare și cuantumul eventualelor plăți în numerar
 • Cuantumul primei de fuziune sau de divizare
 • Drepturile conferite de societatea absorbantă sau beneficiară deținătorilor de acțiuni care conferă drepturi speciale și celor care dețin alte valori mobiliare în afară de acțiuni sau măsurile propuse în privința acestora
 • Orice avantaj acordat experților, membrilor organelor de administrare sau control ale oricăreia din societățile participante
 • Data situațiilor financiare ale societăților participante, care au fost folosite pentru a stabili condițiile fuziunii sau divizării
 • Data de la care tranzacțiile societății absorbite sau divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparținând societății absorbante sau uneia ori alteia dintre societățile beneficiare
 • În cazul divizării, descrierea și repartizarea exactă a activelor și pasivelor care urmează a fi transferate fiecăreia dintre societățile beneficiare
 • În cazul divizării, repartizarea către acționarii sau asociații societății divizate de acțiuni, respective părți sociale, la societățile beneficiare și criteriul pe baza căruia se face repartizarea

  Publicitatea prospectului de fuziune sau divizare

  Protecția persoanelor interesate

 • Protecția creditorilor. Dreptul la opoziție
 • Protecția asociaților. Dreptul de retragere

  Aprobarea operațiunii de fuziune sau divizare

  Efectele fuziunii și divizării

  Nulitatea fuziunii sau a divizării

  Fuziunea transfrontalieră

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Mihaela Ștefănescu: 031.22.44.151
mihaela.stefanescu@wolterskluwer.com

Click aici pentru înscriere!

Fuziunea și divizarea societăților

Seminarul are ca scop analizarea, 
într-un mod exhaustiv și aplicat, 
a instituției fuziunii și divizării, 
sub toate aspectele sale

TEMATICA SEMINARULUI

       PREȚURI


Early Booking   (pană la 11 ianuarie 2019)    350 LEI + TVA
Late Booking 
   (din 12 ianuarie 2019)           450 LEI + TVA

Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de email mihaela.stefanescu@wolterskluwer.com, cu minim 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului, suma achitată poate fi realocată, fără a se restitui, pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer Romania. Realocarea către alt eveniment este posibilă o singură dată, pe o perioadă de 3 luni.

       INCLUSE ÎN PREȚ


  diplomă de participare;
  pauză de cafea;
  voucher de 100 lei pentru înscrierea la unul din evenimentele viitoare Wolters Kluwer*;
  voucher Sintact.ro (acces 15 zile);
  voucher de 450 lei discount pentru 
achiziția soluției juridice LexForce.

* Voucher-ul de 100 lei oferit pentru evenimentele viitoare poate fi  folosit doar pentru seminariile și conferințele organizate strict de  Wolters Kluwer, nu și cele în parteneriat, un voucher per participant și  doar din costul întreg de participare (reducerile nu se cumulează). De  asemenea, acestea au o valabilitate de 3 luni din data evenimentului la  care îl primiți.


DETALIILE EVENIMENTULUI

       CÂND ȘI UNDE22 ianuarie 2019
Orele 14:00 – 18:00
Sala de cursuri Wolters Kluwer România

Bd. Tudor Vladimirescu 22, 
Clădirea Green Gate, etaj 6, sector 5, București


TRAINERUL EVENIMENTULUI

SUNĂ ACUM!