VREAU SĂ PARTICIP!

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Maria Sebe:  0737 733 444 
maria.sebe@wolterskluwer.com

Teorie și metodologie 
în expertiza criminalistică grafică

VREAU SĂ PARTICIP!

Teorie și metodologie 
în expertiza criminalistică grafică

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Maria Sebe: 0737 733 444 
maria.sebe@wolterskluwer.com

14 Februarie 2024 

Prezentarea evenimentului
  • Aprofundați cunoștințele în domeniul expertizei criminalistice grafice.

  • Acest webinar oferă o incursiune detaliată în principiile științifice și metodologice care stau la baza identificării persoanelor prin analiza scrisului și a semnăturilor, fiind un element crucial în cadrul investigațiilor penale.


    | Sesiuni-cheie:
  • Baze Științifice și Probleme ale Identificării Persoanelor prin Scris: investigăm fundamentele științifice ale analizei scrisului și abordăm provocările întâmpinate în procesul de identificare.

  • Structura Sistemului de Expertiză Criminalistică: o analiză comprehensivă a sistemului de expertiză criminalistică, cu accent pe pregătirea și dispunerea expertizelor grafoscopice, și examinarea problemelor asociate cu materialele în litigiu și cele de comparație.

  • Rolul Expertului „Parte” vs Expertului „Oficial”: explorăm diferențele și interacțiunile dintre expertul numit de părțile implicate într-un caz și expertul oficial, evidențiind contribuția și importanța fiecăruia în procesul de expertiză.

  • Concluzii ale Expertizei Grafice și Valorifcarea Lor: învățăm cum sunt formulate și aplicate concluziile expertizei grafice în contextul juridic și impactul acestora asupra soluționării cazurilor penale.

Conf. Univ. Dr. 
SORIN-OCTAVIAN ALĂMOREANU


Titularul disciplinei Criminalistă și conducător de doctorat, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca


Expert criminalist autorizat, cu o vechime de peste 30 de ani, și autor a 15 volume de specialitate

CÂND ȘI UNDE

14 FEBRUARIE 2024; Orele 13:00 – 16:00 

Webinar

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.

Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.

PREȚURI

450 lei + TVA

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.

PREȚURI

400 lei + TVA

VREAU SĂ PARTICIP!
VREAU SĂ PARTICIP!

INCLUSE ÎN PREȚ

 diplomă de participare, la cerere
voucher sintact.ro (acces 15 zile)

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

VREAU SĂ PARTICIP!
Detaliile evenimentului
Lectorul
evenimentului
Participanți
  • Webinarul este destinat profesioniștilor din domeniul juridic, experților criminaliști, avocaților, procurorilor și tuturor celor interesați de aplicarea tehnologiilor și metodologiilor forensice în investigațiile penale.

Urmărește Wolters Kluwer

© 2023 Wolters Kluwer România. Toate drepturile rezervate

•    Înțelegerea terminologiei, a principiilor şi a fundamentării modului de lucru în expertizele grafoscopice;
•    Înţelegerea activităţilor necesare pregătirii şi dispunerii expertizelor grafice;
•    Înţelegerea şi cunoaşterea bazelor şi a cerinţelor activităţii de expertiză grafică, a rolului experţilor „parte” şi a modului de participare a acestora la expertiză;
•    Observaţii asupra concluziilor expertizei și a modului de valorificare a acestora.

Beneficii participanți
•    Înțelegerea terminologiei, a principiilor şi a fundamentării modului de lucru în expertizele grafoscopice;
•    Înţelegerea activităţilor necesare pregătirii şi dispunerii expertizelor grafice;
•    Înţelegerea şi cunoaşterea bazelor şi a cerinţelor activităţii de expertiză grafică, a rolului experţilor „parte” şi a modului de participare a acestora la expertiză;
•    Observaţii asupra concluziilor expertizei și a modului de valorificare a acestora.

Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare în principiu de către INPPA. Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activitaților de pregatire profesională continuă, aprobată de Consiliul U.N.B.R.

Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare în principiu de către I.N.P.P.A. Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul U.N.B.R.