© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL; 
    Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
    Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Alina Alexe: 0737 733 450;  
alina.alexe@wolterskluwer.com

SUNĂ ACUM!

Excepțiile procesuale și apărările de fond. Probleme teoretice și practice

Participanții vor aprofunda sau, după caz, vor înțelege mai bine cunoștințele practice și teoretice legate de tema dezbaterii, astfel încât le vor putea aborda cu ușurință în viitor. Dat fiind caracterul complex și abordarea comparativă a temei propuse, participanții vor beneficia și de o trecere în revistă a unor elemente relevante dintr-o mare parte a procedurii civile, dar și din domeniul dreptului civil material.

Excepții procesuale și excepții substanțiale 
    (apărări de fond în drept)
 Distincții între invocarea și 
    soluționarea excepțiilor

Excepția – mijloc de apărare în procesul civil
Asemănări și deosebiri între apărările de fond și 
excepțiile procedurale
Ordinea și procedura de soluționare a excepțiilor și 
a apărărilor de fond

  Sesiunea I      12 februarie 2021

Vreau să particip

Excepții procesuale și excepții substanțiale 
    (apărări de fond în drept)
 Distincții între invocarea și 
    soluționarea excepțiilor

Excepția – mijloc de apărare în procesul civil
Asemănări și deosebiri între apărările de fond și 
excepțiile procedurale
Ordinea și procedura de soluționare a excepțiilor 

și a apărărilor de fond

 Despre inadmisibilități
Invocarea nulității absolute a actului juridic civil 
    pe cale de acțiune și pe cale de excepție. 
    Specificul hotărărilor.

Excepția de inadmisibilitate în sens procesual și în sens material
Invocarea nulității pe cale de acțiune și pe cale de excepție
Hotărârea judecătorească prin care se valorifică excepția de nulitate. Efecte specifice.

   Sesiunea II      19 februarie 2021

Vreau să particip

 Despre inadmisibilități
Invocarea nulității absolute a actului 
    juridic civil pe cale de acțiune 
    și pe cale de excepție. Specificul hotărărilor.

Excepția de inadmisibilitate în sens procesual și în sens material
Invocarea nulității pe cale de acțiune și pe cale de excepție
Hotărârea judecătorească prin care se valorifică excepția de nulitate. Efecte specifice.

Vreau detalii

Trainerul
evenimetelor

Detaliile
evenimetelor

Perioadă derulare curs:
6 ore - 2 sesiuni a câte 3 ore

Calendarul estimativ al sesiunilor:
Sesiunea 1: 12 februarie 2021; orele 16.00-19.00;
Sesiunea 2: 19 februarie 2021; orele 15.00-18.00.

Aceste date pot fi modificate de comun acord 
în funcție de disponibilitățile cursanților/lectorilor.

Tema acestei dezbateri este una complexă, se va desfășura în două webinarii consecutive, 
iar abordarea este una originală, dintr-o perspectivă teoretică aplicată, care să faciliteze înțelegerea și aprofundarea unor aspecte mai puțin întâlnite în doctrină, dar frecvente în practica judiciară

NOTĂ
Cursul este organizat cu respectarea standardelor europene în domeniul e-learning și are ca suport metode și tehnici avansate de comunicare și predare; Lectorii dețin competență și experiență practică relevantă pentru formare profesională în domeniul juridic și al achizițiilor publice.Gabriela RĂDUCAN

doctor în drept, profesor universitar la Facultatea de Drept a Universităţii 
„Titu Maiorescu” din Bucureşti 
(titular la disciplina Drept procesual civil) şi avocat în Baroul Bucureşti

Economisește și rămâi informat cu Abonamentul la Webinariile WK

Vezi Oferta

Descrierea
evenimetelor

Vreau detalii