© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL; 
    Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
    Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Alina Alexe: 0737 733 450;  

alina.alexe@wolterskluwer.com

SUNĂ ACUM!

   Sesiunea I      12 februarie 2021

Agenda evenimentului

 I. O SCURTĂ INTRODUCERE ESENȚIALĂ
Excepția – mijloc de apărare în procesul civil. Excepții procesuale și excepții substanțiale
(apărări de fond în drept)   

 II. DISTINCȚIILE DINTRE INVOCAREA ȘI SOLUȚIONAREA EXCEPȚIILOR SUBSTANȚIALE  
(APĂRĂRI DE FOND ÎN DREPT) ȘI SOLUȚIONAREA  EXCEPȚIILOR PROCESUALE ÎN PROCESUL CIVIL

2.1. Asemănări între apărările procedurale și apărările de fond

2.2. Deosebiri între excepțiile procesuale și excepțiile substanțiale 
(ca și față de celelalte apărări de fond) 
- după scop sau regim de invocare, după autorii apărărilor și momentele de invocare, 
după sancțiuni, după procedura și ordinea de soluționare.

2.3. Ordinea și procedura de soluționare a excepțiilor procesuale
(Aspecte generale privind ordinea de soluționare a excepțiilor în caz de concurs. 
Ordinea generală propriu zisă de soluționare a excepțiilor aflate în concurs. 
Inversarea ordinii de soluționare a unor excepții. Alte aspecte)

2.4. Actele de procedură prin care instanța rezolvă excepțiile procesuale           

2.5. Ordinea și procedura de soluționare a apărărilor de fond    

 2.6. Deosebiri legate de modalitatea de soluționare 
(Deosebiri legate de efectele admiterii excepțiilor procesuale față de efectele admiterii 
excepției substanțiale)

Excepțiile procesuale și apărările de fond. Probleme teoretice și practice

Vreau să particip!

Participă la ambele sesiuni

Descrierea evenimentului

Participanții vor aprofunda sau, după caz, vor înțelege mai bine cunoștințele practice și teoretice legate de tema dezbaterii, astfel încât le vor putea aborda cu ușurință în viitor. Dat fiind caracterul complex și abordarea comparativă a temei propuse, participanții vor beneficia și de o trecere în revistă a unor elemente relevante dintr-o mare parte a procedurii civile, dar și din domeniul dreptului civil material.

Publicul țintă

Practicienii dreptului (în special avocați, magistrați, executori judecătorești), dar și studenții la Drept din ultimul an, masteranzii și ceilalți absolvenți de Drept, care doresc să-și îmbunătățească cunoștințele teoretice și practice legate de tema dezbaterii

Detaliile evenimentului

CÂND ȘI UNDE

12 februarie; Orele 16:00 – 19:00
Fiind vorba despre un webinar, locul de unde vă conectați cu noi rămâne la alegerea dumneavoastră, din confortul locuinței sau al biroului unde lucrați.

PREȚ:
400 lei + TVA/webinar
800 lei + TVA/pachet 2 webinare

INCLUSE ÎN PREȚ

 diplomă de participare;
voucher sintact.ro (acces 15 zile);
voucher de 450 lei discount pentru achiziția soluției 
juridice LexForce.


Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului.

HomepageHomepage

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia. 

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.


Economisește și rămâi informat cu Abonamentul la Webinariile WK

Vezi Oferta

 Despre inadmisibilități
Invocarea nulității  absolute a actului juridic civil pe cale de acțiune 
și pe cale de excepție. Specificul hotărărilor. 

Excepția de inadmisibilitate în sens procesual și în sens material.
Invocarea nulității pe cale de acțiune și pe cale de excepție.
Hotărârea judecătorească prin care se valorifică excepția de  nulitate. Efecte specifice.

   Sesiunea II - 19 februarie 2021

Vreau să particip

Trainerul
evenimetelor

Gabriela RĂDUCAN

Doctor în drept, profesor universitar la Facultatea de Drept a Universităţii 
„Titu Maiorescu” din Bucureşti 
(titular la disciplina Drept procesual civil); Avocat în Baroul Bucureşti, Arbitru Curțea de Arbitraj Comercial Internațional – C.C.I.R.

Studii. A absolvit Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti în anul 1996. În perioada 2003‑2005 a urmat cursurile Academiei de Drept European de la Trier – Germania, cu specializarea International Criminal Court of Hague – Drept penal internaţional. În 2004 a absolvit masteratul în dreptul afacerilor la Facultatea de Drept a Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti.

Activitate. Este doctor în drept din anul 2008, cu teza Nulitatea actului juridic în dreptul intern şi dreptul comparat euro­pean, conducător de doctorat fiind dl. prof. univ. dr. Gabriel Boroi. Este profesor universitar la Facultatea de Drept a Universităţii „Titu Maiorescu” din Bucureşti (titular la disciplina Drept procesual civil) şi avocat în Baroul Bucureşti din anul 1996. Formator INM până în martie 2014, ulterior profesor‑expert colaborator în proiec­tele desfăşurate de INM în domeniul seminariilor de formare continuă a judecătorilor în materia implementării Noilor Coduri (NCPC) şi a creării şi coor­donării de cursuri e‑learning pentru magistraţi în domeniile drept civil şi drept procesual civil. Din 2013, este şi formator INPPA, în materia dreptului procesual civil. Actualmente este și arbitru în cadrul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. Din 2017 este redactor‑şef al Revistei Pandec­tele Române, editată sub egida Academiei Române‑Institutul de Cercetări Juridice, de Ed. Wolters‑Kluver.

 Publicații. Printre ultimele lucrări publicate: Drept procesual civil. Căile de atac. Procedura necon­tencioasă judiciară. Proceduri speciale, Ed. Hamangiu, 2017; Fişe de procedură civilă pentru admiterea în magistra­tură şi avocatură (în colaborare cu Mădălina Dinu), şapte ediţii, Ed. Hamangiu; Teste grilă pentru concursuri şi examene (în cola­borare cu Marius Voineag, Carolina Maria Niţă, Mădălina Dinu, Cristian Răzvan Ilie), opt ediţii, Ed. Hamangiu; Noul Cod de procedură civilă – comentarii pe articole (coautor, sub coordonarea prof. univ. dr. Gabriel Boroi), Ed. Hamangiu, 2013; Noul Cod civil – comen­tarii, doctrină, jurisprudenţă (coautor), Ed. Hamangiu, 2012; Regulamentul CE nr. 44/2001 pri­vind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială – comentat şi adnotat (în colaborare cu Carolina Maria Niţă), Ed. Hamangiu, 2011; Nulitatea actului juridic civil, Ed. Haman­giu, 2010; Dreptul executării silite. Titlul executoriu european, ed. a 2‑a, Ed. Haman­giu, 2010. În acelaşi timp, este coordonatorul materiei Drept procesual civil în cadrul lucrării Enciclopedia Juridică Română, din care s‑a editat până în prezent vol. I, la Ed. Universul Juridic, în 2018.

Tema acestei dezbateri este una complexă, se va desfășura în două webinarii consecutive, 
iar abordarea este una originală, dintr-o perspectivă teoretică aplicată, care să faciliteze înțelegerea 
și aprofundarea unor aspecte mai puțin întâlnite în doctrină, dar frecvente în practica judiciară