VREAU SĂ PARTICIP!
Prezentarea 
evenimentului

Dan Tulinescu este practician al dreptului cu experiență de asistență și consiliere juridică de peste 20 de ani în domeniul administrației publice, precum și în domeniul educațional din învățământul superior. Trainer cu 6 ani experiență internațională în domeniul juridic, câștigată în cadrul unor activități specifice desfășurate sub egida O.N.U., respectiv a Serviciului European de Acțiune Externă a U.E.

Susține prezentări și trainiguri pe teme punctuale de interes juridic din domeniul dreptului de contencios administrativ, dreptului muncii/consilierea activităților specifice de HR (angajare, desfășurare, modificare și încetare raporturi de muncă, regimul disciplinar general al personalului angajat, regimul disciplinar specific anumitor categorii – funcționari publici, funcționari publici cu statute speciale, militari), scriere texte juridice și norme de tehnică legislativă, analiză și interpretare texte legale în vederea aplicării coroborate cu alte norme din dreptul public și privat național, european și internațional.

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL 
Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Alina Alexe: 0737 733 450
alina.alexe@wolterskluwer.com

Egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei 

WEBINAR 19 APRILIE 2021

Combaterea discriminării și a hărțuirii la locul de muncă

SUNĂ ACUM!
Webinarul prezintă și analizează într-un limbaj accesibil și aduce clarificări cadrului legislativ aplicabil temei abordate, astfel: Legea nr. 202 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi (republicată), Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (republicată) – ambele cu cele mai recente completări aduse prin Legea nr. 167 din august 2020, precum și Legea nr. 151 din iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.      
Tematica
evenimentului
Trainer-ul evenimentului

   Definirea și analizarea conceptului de egalitate de șanse și tratament, prezentarea interdicțiilor legale și modalităților de acțiune ce asigură aplicarea acestui principiu.

   Definirea și analizarea conceptului de discriminare și a modalităților de manifestare a fenomenului, cu prezentarea interdicțiiilor legale și a modalităților de prevenire și combatere a discriminării în special în domeniul respectării drepturilor social-economice ale angajaților în raportul de muncă.


   Definirea și analizarea conceptului de hărțuire morală la locul de muncă, cu prezentarea modalităților de prevenire și combatere a fenomenului, cu prezentarea obligațiilor și interdicțiilor legale reglementate în sarcina angajatorilor.


   Prezentarea regimului disciplinar aplicabil angajaților care săvîrșesc fapte de discriminare sau hărțuire la locul de muncă și a limitelor răspunderii legale (care poate fi răspundere penală, contravențională, de dreptul muncii sau de drept comun/civil, după caz) a angajatorilor persoane fizice și juridice.


   Procedurile de mediere și scurte considerații de natură procesuală în cadrul procedurilor contencioase în fața autorităților administrative (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Camerelor Teritoriale de Muncă) precum și în cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

   Definirea și analizarea conceptului de egalitate de șanse și tratament, prezentarea interdicțiilor legale și modalităților de acțiune ce asigură aplicarea acestui principiu.

   Definirea și analizarea conceptului de discriminare și a modalităților de manifestare a fenomenului, cu prezentarea interdicțiiilor legale și a modalităților de prevenire și combatere a discriminării în special în domeniul respectării drepturilor social-economice ale angajaților în raportul de muncă.


   Definirea și analizarea conceptului de hărțuire morală la locul de muncă, cu prezentarea modalităților de prevenire și combatere a fenomenului, cu prezentarea obligațiilor și interdicțiilor legale reglementate în sarcina angajatorilor.


   Prezentarea regimului disciplinar aplicabil angajaților care săvîrșesc fapte de discriminare sau hărțuire la locul de muncă și a limitelor răspunderii legale (care poate fi răspundere penală, contravențională, de dreptul muncii sau de drept comun/civil, după caz) a angajatorilor persoane fizice și juridice.


   Procedurile de mediere și scurte considerații de natură procesuală în cadrul procedurilor contencioase în fața autorităților administrative (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Camerelor Teritoriale de Muncă) precum și în cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

Dan TULINESCU

CÂND ȘI UNDE

19 APRILIE 2021; Orele 14:00 – 17:00
Webinar, prezență online

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.

 Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.

PREȚURI

400 lei + TVA

INCLUSE ÎN PREȚ

 diplomă de participare
voucher sintact.ro (acces 15 zile)

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

VREAU SĂ PARTICIP!
⏹   După parcurgerea webinarului, participanții vor dobândi o perspectivă integratoare asupra drepturilor angajaților, respectiv asupra obligațiilor angajatorilor persoane fizice și juridice deopotrivă, precum și asupra interdicțiilor reglementate prin prevederile legale relevante. Participanții vor înțelege care  sunt măsurile anume ce trebuie adoptate de angajatori, precum și mecanismele concrete de acțiune pentru punerea în aplicare a obligațiilor legale ce revin deopotrivă angajaților și angajatorilor. Totodată, participanții vor învăța cum să recunoască deciziile și procedurile potențial discriminatorii, cum să identifice comportamentele încadrate legal în categoria hărțuire morală la locul de muncă și mai ales cum să le prevină și cum să le medieze în cazul în care acestea s-au produs. Nu în ultimul rând, participanții vor învăța cum trebuie angajatorii să-și adapteze și completeze corespunzător regulamentele interne/de ordine interioară și cum să asigure instruirea angajaților proprii pentru prevenirea apariției comportamentelor discriminatorii și de hărțuire la locul de muncă.
Beneficiile participanților
⏹  După parcurgerea webinarului, participanții vor dobândi o perspectivă integratoare asupra drepturilor angajaților, respectiv asupra obligațiilor angajatorilor persoane fizice și juridice deopotrivă, precum și asupra interdicțiilor reglementate prin prevederile legale relevante. Participanții vor înțelege care  sunt măsurile anume ce trebuie adoptate de angajatori, precum și mecanismele concrete de acțiune pentru punerea în aplicare a obligațiilor legale ce revin deopotrivă angajaților și angajatorilor. Totodată, participanții vor învăța cum să recunoască deciziile și procedurile potențial discriminatorii, cum să identifice comportamentele încadrate legal în categoria hărțuire morală la locul de muncă și mai ales cum să le prevină și cum să le medieze în cazul în care acestea s-au produs. Nu în ultimul rând, participanții vor învăța cum trebuie angajatorii să-și adapteze și completeze corespunzător regulamentele interne/de ordine interioară și cum să asigure instruirea angajaților proprii pentru prevenirea apariției comportamentelor discriminatorii și de hărțuire la locul de muncă.
VREAU SĂ PARTICIP!
Detaliile evenimentului
VREAU SĂ PARTICIP!

Economisește și rămâi informat cu Abonamentul la Webinariile WK

Vezi Oferta
VREAU SĂ PARTICIP!

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Alina Alexe: 0737 733 450
alina.alexe@wolterskluwer.com

Public

țintă

Reprezentanți ai midle-managementului, manageri și inspectori de Human Resources – atât din organizațiile și alte entități juridice ce activează în domeniul privat, cât și din autoritățile și organele administrației publice la nivel central și/sau local. Webinarul se adresează și personalului cu atribuții de coordonare a echipelor de producție din organizațiile din mediul privat – în această situație trainerul asigurând o calibrare și adaptare a prezentării specifice pentru acest tip de participanți. Nu se recomandă mixarea participanților din cele două categorii mai sus prezentate, întrucât domeniul de interes și nevoia de a cunoaște ale acestora, precum și sfera informațiilor furnizate și maniera de prezentare diferă semnificativ. Webinarul nu se adresează angajaților cu atribuții de execuție care nu au în fișa postului atribuții de prevenire și combatere a discriminării, respectiv de mediere a situațiilor de hărțuire morală la locul de muncă. Webinarul nu se adresează nici personalului angajat victimizat, întrucât acesta necesită consiliere dintr-o altă perspectivă și care poate fi oferită în cadrul procedurilor de reprezentare legală și/sau judiciară. 
Agenda evenimentului

 Webinarul oferă o analiză pragmatică a prevederilor legale relevante din actele normative indicate și explică motivele ce au determinat adoptarea și ulterior îmbunătățirea/completarea lor prin cele două acte normative cu caracter de noutate (Legea nr. 151 și Legea nr. 167, ambele adoptate în vara anului 2020).  Prezentarea are caracter interactiv trainer-participanți și se concentrează pe scopuri practice: astfel, după analiza teoretică ale fiecărei prevederi legale relevante, vor urma explicații detaliate și exemple aplicate, iar trainerul va pune în discuție situații concrete pe care le-a avut de rezolvat în activitatea profesională proprie. Totodată, vor fi discutate exemple practice solicitate/propuse de participanți sau, după caz, vor fi analizate situații ipotetice ce pot apărea în diverse domenii de activitate (producție, servicii, administrație, etc.) – cu concluzii privind măsuri și acțiuni concrete pe fiecare caz în parte.  

 Webinarul oferă o analiză pragmatică a prevederilor legale relevante din actele normative indicate și explică motivele ce au determinat adoptarea și ulterior îmbunătățirea/completarea lor prin cele două acte normative cu caracter de noutate (Legea nr. 151 și Legea nr. 167, ambele adoptate în vara anului 2020).  Prezentarea are caracter interactiv trainer-participanți și se concentrează pe scopuri practice: astfel, după analiza teoretică ale fiecărei prevederi legale relevante, vor urma explicații detaliate și exemple aplicate, iar trainerul va pune în discuție situații concrete pe care le-a avut de rezolvat în activitatea profesională proprie. Totodată, vor fi discutate exemple practice solicitate/propuse de participanți sau, după caz, vor fi analizate situații ipotetice ce pot apărea în diverse domenii de activitate (producție, servicii, administrație, etc.) – cu concluzii privind măsuri și acțiuni concrete pe fiecare caz în parte.  

VREAU SĂ PARTICIP!VREAU SĂ PARTICIP!VREAU SĂ PARTICIP!