Beneficiile participanților

Astfel, vom răspunde:

•    încetarea contractului individual de munca al femeilor, la îndeplinirea condițiilor de vârstă standard și pensionare;
•    posibilitatea pentru bărbați de a continua activitatea după împlinirea vârstei standard de pensionare;
•    ce presupune existența unei hotărâri judecătorești definitive privind reintegrarea în muncă;
•    în cât timp trebuie plătite sumele de bani restante constatate în baza unei hotărâri judecătorești definitive;
•    cum se poate pune în executare o hotărâre judecătorească definitivă;
•    ce presupune transferul de întreprindere;
•    care sunt avantajele și dezavantajele delegării și detașării.

1. Răspunderea penală a salariaților și funcționarilor publici
1.1. Noțiunea de funcționar potrivit Codului penal
1.2. Principiile răspunderii penale


2. Infracțiuni reglementate de Codul muncii, Legea nr.53/2003


3. Infracțiuni reglementate de Legea nr.62/2011 a dialogului social

Tematica webinarului

Descrierea webinarului

Trainerul webinarului

Dreptul penal al muncii.

Jurisprudență relevantă

Webinar 17 noiembrie 2021

⏹  Legea nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 (vizând munca nedeclarată)
⏹  OUG 96/2018 a modificat Codul muncii, respectiv Legea nr. 53/2003
⏹  Legea nr. 62/2011 cu modificările și completările ulterioare
⏹  Decizii recente ale Curții Constituționale

Detaliile evenimentului

CÂND ȘI UNDE

17 noiembrie 2021; Orele 13:00 – 16:00
Webinar, prezență online

INCLUSE ÎN PREȚ

 diplomă de participare;
 voucher Sintact.ro (acces 15 zile).

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.

Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data defășurării acestuia.

PREȚ

400 lei + TVA

Vreau să particip!

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL; 
    Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
    Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Vreau să particip!

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Malvina Udrea: 0737 733 444  
malvina.udrea@wolterskluwer.com

Sună acum!

Este avocat şi cadru didactic în învăţământul juridic superior, cunoscut în calitate de specialist în domeniul dreptului muncii și securităţii sociale precum şi în dreptul penal al muncii. Este autorul a peste 40 de cărţi şi studii de specialitate.

Este doctor în Dreptul muncii şi conferenţiar universitar la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din Bucureşti precum și la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative.

De asemenea, este formator la Institutul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Institutul Notarial Român și Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Are experienţă practică şi didactică de peste 20 ani în domeniul dreptului.

Domeniile pe care s-a axat în cariera didactică și în activitatea de avocat sunt: dreptul muncii, dreptul securităţii sociale, drept social european și contencios administrativ.

prof. univ. dr. av.
Radu Răzvan POPESCU
Vreau să particip!

Economisește și rămâi informat cu Abonamentul la Webinariile WK

Vezi Oferta

Scopul acestui webinar este tocmai acela de a scoate în evidență pașii care trebuie urmați, atât de angajator, cât și de salariat, în cazul în care se confruntă cu problemele pe care le ridică legislația muncii, mai ales din perspectiva ultimelor modificări și, nu în ultimul rând, aspecte concrete pe care trebuie să le aibă în vedere avocatul în soluționarea unui astfel de litigiu, indiferent dacă reprezintă interesele uneia sau alteia dintre părți.

•    Putem amplasa camere de luat vederi asupra salariaților? În ce condiții? Putem verifica astfel utilizarea eficientă a timpului de muncă?

•    Ce facem în cazul femeilor care au ajuns la vârsta de pensioare, dar vor sa mai rămână în activitate până la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru bărbați? 

•    Este obligatorie desemnarea unui expert în egalitate de șanse? Dar a unui responsabil cu protecția datelor?

•    Ce organisme pot în prezent să ne controleze firma și sub ce aspecte/în ce temei?

•    De ce nu putem presta ore suplimentare în zilele de repaus săptămânal?

•    De ce diurnă beneficiază un salariat care efectuează deplasări permanente? Dar un administrator care se deplasează la o sucursala a firmei?

•    Ce presupune restructurarea postului/posturilor?

•    Procedura concedierii individuale/colective

•    Care este procedura dizolvării angajatorului și când încetează contractele de muncă?
Care sunt drepturile unui salariat în cazul în care îi este restructurat postul?
Ce presupune reintegrarea în muncă și plata salariilor, concret?

Răspunsuri 
la întrebările


•    Greșeli grave pe care le puteți face atunci când încetează de drept contractul individual de muncă al unui salariat în baza art. 56 din Codul Muncii.
Concret, prin prisma prevederilor Legii nr. 93/2019, cum trebuie să procedăm acum în cazul femeilor care împlinesc vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare?
Dar în cazul bărbaților care vor să continue activitatea?

•    În perioada de probă sau la sfârșitul acesteia, contractul individual de muncă poate înceta printr-o simplă notificare. Se aplică această regulă în cazul salariatelor aflate în perioada stimulentului de inserție?

•    Se poate refuza detașarea? În ce condiții?

•    Ce sume de bani trebuie să achite angajatorul în caz de detașare?

4. Infracțiuni reglementate de Codul penal vizând nerespectarea unor hotărâri judecătorești
4.1. Privind plata salariilor
4.2. Reintegrarea în muncă


5. Alte infracțiuni reglementate de Codul penal vizând funcționarii publici


6. Jurisdicția muncii
6.1. Competență materială
6.2. Competență teritorială
6.3. Aspecte controversate din practică


7. Jurisprudență europeană (CEDO) cu privire la soluționarea unor litigii de muncă vizând România