© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL; 
    Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
    Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

SUNĂ ACUM!

Tematica webinarului


  Distincția dintre frauda informatică și înșelăciunea comisă prin mijloace informatice
  Distincția dintre falsul informatic și falsurile tradiționale comise prin mijloace informatice
  Obținerea de date cu caracter personal prin atacuri tip phishing
  Obținerea frauduloasă de fonduri prin uzurparea identității unui partener comercial
  Uzurparea identității (furtul de identitate) în mediul online
  Conduite infracționale ce au drept finalitate efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos

Criminalitatea informatică

Vreau să particip!

Descrierea evenimentului

Se vor analiza aspectele identificate în tematică, fiind oferite atât explicații juridice, cât și tehnice (cum se concretizează atacul informatic, cum ar putea fi acesta identificat și cum ar trebui procedat în vederea conservării mijloacelor de probă) pentru fiecare conduită infracțională în parte.

Vreau să particip

Public țintă

  Avocați, mediul de afaceri

Detaliile evenimentului

CÂND ȘI UNDE

19 martie; Orele 14:00 – 17:00
Fiind vorba despre un webinar, locul de unde vă conectați cu noi rămâne la alegerea dumneavoastră, din confortul locuinței sau al biroului unde lucrați. 


Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului.

PREȚ:

400 lei + TVA

Vreau să particip

Economisește și rămâi informat cu Abonamentul la Webinariile WK

Vezi Oferta

Subiecte controversate la nivelul practicii judiciare

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Alina Alexe: 0737 733 450;  
alina.alexe@wolterskluwer.com

Trainerul
webinarului

George Zlati

este avocat specializat în drept penal, cu predilecție în domeniul criminalității informatice, și fost cadru didactic asociat la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai la disciplina Drept penal. Partea specială (din anul 2013 până în anul 2020). În anul 2019 și-a finalizat studiile doctorale cu teza intitulată „Accesul neautorizat la un sistem informatic, frauda și falsul informatic”.

Este autor/coautor a numeroase lucrări și articole științifice, precum:  Tratat de criminalitate informatică, vol. I, Ed. Solomon, 2020 (premiul “Vintilă Dongoroz” în domeniul dreptului penal); Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 3, Ed. C.H. Beck, București, 2020 (coordonator Mihail Udroiu; coautor); Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 3, Ed. C.H. Beck, București, 2020 (coautor alături de Georgina Bodoroncea, Valerian Cioclei, Irina Kuglay ș.a.); Drept penal. Partea specială. Spețe și grile pentru concursuri și examene, ediția a 3-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2019 (coautor alături de Sergiu Bogdan și Doris Alina Șerban); Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Ed. C.H. Beck, București, 2017 (coordonator Mihail Udroiu; coautor); Noul Cod penal. Partea specială. Analize, explicații, comentarii. Perspectiva Clujeană, Ed. Universul Juridic, București, 2014 (coautor alături de Sergiu Bogdan și Doris Alina Șerban); Conduite infracționale în domeniul bancar. Relația dintre frauda informatică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și infracțiunile de delapidare ori gestiune frauduloasă, în Penalmente Relevant, nr. 1/2020 (coautor alături de Andra Roxana Trandafir); Violarea secretului corespondenței vs. accesul ilegal la un sistem informatic, în AUB Drept, 2020; Frauda informatică. Aspecte controversate, în Caiete de drept penal, nr. 4/2018; Servicii over-the-top (OTT) vs. Servicii de comunicaţii electronice. Art. 142, art. 152, art. 154 și art. 170 Cod procedură penală, în Penalmente Relevant, nr. 2/2017; Privilegiul contra autoincriminării și criptografia, în Penalmente Relevant, nr. 1/2016; Legitima apărare și starea de necesitate în domeniul criminalității informatice (I), în Dreptul, nr. 4/2015; Legitima apărare și starea de necesitate în domeniul criminalității informatice (II), în Dreptul, nr. 5/2015; Percheziția sistemelor informatice și a mijloacelor de stocare a datelor informatice (I), în Caiete de drept penal, nr. 3/2014; Percheziția sistemelor informatice și a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II), în Caiete de drept penal, nr. 4/2014; Dematerializarea obiectului material al infracțiunii în contextul evoluției tehnologice și consecințele acesteia, în Dreptul, nr. 9/2013; Unele aspecte în legătură cu infracțiunile informatice din perspectiva legislației în vigoare, precum și a noului Cod penal, în Dreptul, nr. 10/2012; Sancționarea accesului neautorizat la o rețea wireless și utilizarea fără drept a serviciului de Internet. Analiză de lege lata, lege ferenda, cu trimitere la elemente de drept comparat, în Caiete de drept penal, nr. 2/2011.

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia. 

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.


INCLUSE ÎN PREȚ

 diplomă de participare;
voucher sintact.ro (acces 15 zile);
voucher de 450 lei discount pentru achiziția soluției 
juridice LexForce.Beneficii participanți


 Identificarea aspectelor controversate apărute la nivelul practicii judiciare;
 Identificarea unor potențiale conduite infracționale în mediul de afaceri; 
 Obținerea unor informații relevante cu privire la aspecte controversate; 
 Înțelegerea unor chestiuni de ordin tehnic, indiferent de nivelul de cunoștințe în domeniu.

Webinar 19 martie 2021