VREAU SĂ PARTICIP!

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Maria Sebe:  0737 733 444 
maria.sebe@wolterskluwer.com

Riscurile criminalității informatice în mediul de afaceri

VREAU SĂ PARTICIP!

Riscurile criminalității informatice 
în mediul de afaceri

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Maria Sebe: 0737 733 444 
maria.sebe@wolterskluwer.com

07 Februarie 2024 

Prezentarea evenimentului
  • Acest webinar esențial abordează un subiect relevant în zilele noastre: riscurile asociate criminalității informatice în mediul de afaceri. Webinarul se va concentra pe modul în care companiile, indiferent de dimensiunea lor, sunt expuse unei varietăți extinse de amenințări cibernetice. Acestea variază de la furtul de date și identitate până la fraude sofisticate, atacuri de tip ransomware și spionaj corporativ.

  • Pe parcursul webinarului, participanții vor beneficia de o analiză detaliată a impactului legal și financiar pe care criminalitatea informatică îl poate avea asupra companiilor. În context, se vor examina tendințele actuale în criminalitatea informatică și strategii eficiente de prevenție pentru a minimiza riscurile în cadrul companiilor.

GEORGE ZLATI


Este avocat cu o experiență de peste un deceniu în dreptul penal, fiind specializat pe criminalitate informatică și tehnologia blockchain. În prezent, acesta este lector universitar la Facultatea de Drept și Științe Sociale din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, fiind titular la disciplina Criminalitate informatică (nivel master).

George Zlati a fost speaker pentru European Law Academy (ERA) pe teme legate de criminalitatea informatică, inteligență artificială, probe digitale și tehnologia blockchain:
-    The complexity of intelligence-led fraud prevention from the perspective of the defence (București, 23-24 octombrie);
-    Criminal law & crypto: the fundamentals (Belgrad, 18-19 septembrie 2023);
-    Artificial Intelligence (AI) in criminal law: present and future controversies (Belgrad, 18-19 septembrie 2023);
-    Procedural challenges posed by AI and machine evidence in criminal justice systems: a view from the defence (Barcelona, 14-15 iunie 2023);
-    Obtaining e-evidence when investigating and prosecuting crimes (Vilnius, 14-15 iunie 2022)

Acesta este de asemenea autor/coautor a numeroase lucrări și articole științifice, precum:  
-    Tratat de criminalitate informatică, vol. I, Ed. Solomon, 2020 (premiul “Vintilă Dongoroz” în domeniul dreptului penal);
-    Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 4, Ed. C.H. Beck, București, 2023 (coordonator Mihail Udroiu; coautor);
-    Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 3, Ed. C.H. Beck, București, 2020 (coautor alături de Georgina Bodoroncea, Valerian Cioclei, Irina Kuglay ș.a.);
-    Blockchain and criminal law; the fundamentals, în ERA Forum, vol. 24, 2023
-    Obținerea fără drept de monede virtuale sau a altor criptoactive, în Revista Română de Drept al Afacerilor, nr. 3/2023
-    Conduite infracționale în domeniul bancar. Relația dintre frauda informatică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și infracțiunile de delapidare ori gestiune frauduloasă, în Penalmente Relevant, nr. 1/2020 (coautor alături de Andra Roxana Trandafir);
-    Violarea secretului corespondenței vs. accesul ilegal la un sistem informatic, în AUB Drept, 2020;
-     Frauda informatică. Aspecte controversate, în Caiete de drept penal, nr. 4/2018;
-    Privilegiul contra autoincriminării și criptografia, în Penalmente Relevant, nr. 1/2016;
-    Unele aspect în legătură cu infracțiunile informatice din perspectiva legislației în vigoare, precum și a noului Cod penal, în Dreptul, nr. 10/2012.

CÂND ȘI UNDE

07 FEBRUARIE 2024; Orele 13:00 – 16:00 

Webinar

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.

Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.

PREȚURI

450 lei + TVA

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.

PREȚURI

400 lei + TVA

VREAU SĂ PARTICIP!
VREAU SĂ PARTICIP!

INCLUSE ÎN PREȚ

 diplomă de participare, la cerere
voucher sintact.ro (acces 15 zile)

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

VREAU SĂ PARTICIP!
Detaliile evenimentului
Lectorul
evenimentului
Participanți
  • Mediul de afaceri & practicieni ai dreptului

Urmărește Wolters Kluwer

© 2023 Wolters Kluwer România. Toate drepturile rezervate

•    Înțelegerea tendințelor curente: Participanții vor dobândi o cunoaștere aprofundată cu privire la tendințele curente în criminalitatea informatică, permițându-le să rămână la curent cu evoluțiile din acest domeniu dinamic.
•    Strategii de atenuare a riscurilor: Participanții vor învăța despre diversele metode și practici prin care pot reduce aceste riscuri, diminuând așadar riscurile aferente criminalității informatice.
•    Pregătirea pentru reacția la incidente: Un accent important va fi pus pe cunoașterea acțiunilor specifice care trebuie întreprinse în cazul identificării unei conduite infracționale, îmbunătățind astfel capacitatea de răspuns a companiei în situații de criză.
Beneficii participanți
•    Înțelegerea tendințelor curente: participanții vor dobândi o cunoaștere aprofundată cu privire la tendințele curente în criminalitatea informatică, permițându-le să rămână la curent cu evoluțiile din acest domeniu dinamic.
•    Strategii de atenuare a riscurilor: participanții vor învăța despre diversele metode și practici prin care pot reduce aceste riscuri, diminuând așadar riscurile aferente criminalității informatice.
•    Pregătirea pentru reacția la incidente: un accent important va fi pus pe cunoașterea acțiunilor specifice care trebuie întreprinse în cazul identificării unei conduite infracționale, îmbunătățind astfel capacitatea de răspuns a companiei în situații de criză.

Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare în principiu de către INPPA. Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activitaților de pregatire profesională continuă, aprobată de Consiliul U.N.B.R.

Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare în principiu de către I.N.P.P.A. Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul U.N.B.R.

Tematica

webinarului

Partea I: Înțelegerea tendințelor existente în criminalitatea informatică
#1    Tendințe actuale în criminalitatea informatică: Explorarea celor mai recente tipuri de conduite infracționale și modul în care acestea evoluează.
#2    Conduite infracționale relevante pentru corporații: uzurparea de identitate; fraude în relația cu partenerii comerciali; operațiuni tip phishing îndreptate împotriva angajaților ori a reprezentanților entității juridice; atacuri tip ransomware; sustragerea de date informatice; uzurparea domeniul web; folosirea frauduloasă a semnăturilor electronice calificate etc.
#3    Analiza cazurilor reale: Studii de caz relevante care ilustrează impactul atacurilor informatice asupra afacerilor.Partea II: Diminuarea riscurilor & răspunsul la incidentele de securitate
#1    Analiza unor practici de prevenție eficiente
#2    Aspecte legale și de conformitate: înțelegerea implicațiilor legale și a cerințelor de conformitate în contextul existenței unui incident de securitate
#3    Conduita proactivă ulterioară identificării unei conduite infracționale