© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL; 
    Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
    Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție
Malvina Udrea: 0737 733 444  
malvina.udrea@wolterskluwer.com

SUNĂ ACUM!

Despre webinar


   Pe parcursul celor opt capitole cursul Guvernanța corporativă și criminalitatea economico-financiară își propune să treacă în revistă relația între bunele practici de guvernanță corporativă și performanța în afaceri, precum și relația cu riscul de fraudă. 

Primele două capitole trec în revistă bunele practici de guvernanță corporativă în afaceri și modalități de măsurare a calității unei guvernanțe de succes. 


Capitolul trei evidențiază relațiile între diferite caracteristici ale guvernanței corporative și care sunt implicațiile acestora asupra riscului de fraudă și asupra performanțelor companiei.

Capitolul patru aduce în discuție contabilitatea creativă ca instrument de „cosmetizare” a informațiilor contabile, cu prezentarea unor tehnici practice de contabilitate creativă utilizate în afaceri. 


Capitolul cinci dorește să evidențieze relația între contabilitatea creativă și fraudă, și de asemenea să stabilească anumite linii de demarcație între cele două concepte și practici. Sunt abordate probleme privind optimizarea fiscală versus frauda fiscală, paradisurile fiscale și societățile off-shore.  

Capitolul șase evidențiază modele practice de detectare a gradului de manipulare a situațiilor financiare, indicatori red flags privind riscul de fraudă. 

Capitolul șapte subliniază rolul auditului în detectarea riscului de fraudă prin situațiile financiare. 

Capitolul opt își propune prezentarea unor studii de caz de deficiențe în guvernanța corporativă care au generat falimente ale entităților economico/financiare respective.

Guvernanța corporativă 

și criminalitatea economico-financiară

Vreau să particip!

Agenda webinarului

    Bune practici de guvernanță corporativă în afaceri;

    Măsurarea calității guvernanței corporative. Instrumente și tehnici de măsurare;


    Caractersticile guvernanței corporative și relația cu performanța financiară și riscul de fraudă;


    Contabilitatea creativă – instrument de „cosmetizare” a informațiilor contabile. Tehnici de contabilitate creativă;


    Relația între contabilitatea creativă și fraudă. Linii de demarcație. Optimizare fiscală versus fraudă fiscală. Paradisuri fiscale;


    Modele de detectare a gradului de manipulare a situațiilor financiare;


    Rolul auditului în detectarea riscului de fraudă prin situațiile financiare;


    Prezentarea unor studii de caz de deficiențe în guvernanța corporativă care au generat falimente ale entităților economico/financiare respective.

Vreau să particip

Agenda webinarului

    Bune practici de guvernanță corporativă în afaceri;

    Măsurarea calității guvernanței corporative. Instrumente și tehnici de măsurare;


    Caractersticile guvernanței corporative și relația cu performanța financiară și riscul de fraudă;


    Contabilitatea creativă – instrument de „cosmetizare” a informațiilor contabile. Tehnici de contabilitate creativă;


    Relația între contabilitatea creativă și fraudă. Linii de demarcație. Optimizare fiscală versus fraudă fiscală. Paradisuri fiscale;


    Modele de detectare a gradului de manipulare a situațiilor financiare;


    Rolul auditului în detectarea riscului de fraudă prin situațiile financiare;


    Prezentarea unor studii de caz de deficiențe în guvernanța corporativă care au generat falimente ale entităților economico/financiare respective.

Public țintă


    Structurile de conducere ale entităților economice și financiare;
   Persoanele care își desfășoară activitatea în compartimentul economic/financiar al unei societăți;
   Persoanele din cadrul entităților economice și financiare care au responsabilități în organizarea și conducerea contabilității;
   Persoanele care au responsabilități în auditul intern al unei societăți; auditori financiari, consultanți sau alte persoane care dețin calități similare (profesionale).

Public țintă

    Structurile de conducere ale entităților economice și financiare;
    Persoanele care își desfășoară activitatea în compartimentul economic/financiar al unei societăți;
    Persoanele din cadrul entităților economice și financiare care au responsabilități în organizarea și conducerea contabilității;
    Persoanele care au responsabilități în auditul intern al unei societăți; auditori financiari, consultanți sau alte persoane care dețin calități similare (profesionale).


Detaliile evenimentului

CÂND ȘI UNDE

15 septembrie 2021; Orele 14:00 – 17:00
Fiind vorba despre un webinar, locul de unde vă conectați cu noi rămâne la alegerea dumneavoastră, din confortul locuinței sau al biroului unde lucrați. 


Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului.

PREȚ:

400 lei + TVA

Vreau să particip

Economisește și rămâi informat cu Abonamentul la Webinariile WK

Vezi Oferta

Trainerul
webinarului

Monica-Violeta Achim

Monica-Violeta Achim este profesor universitar doctor habilitat (prof. univ. dr. habil) la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Finanțe, Cluj-Napoca, România. A obținut doctoratul în domeniul contabilității în 2004. Din anul 2017, este conducător de doctorat în domeniul finanțelor în cadrul aceleiași instituții. Printre preocupările sale de cercetare, se regăsesc criminalitatea economică și financiară (corupția, economia subterană, evaziunea fiscală, spălarea banilor, fraude etc.), diagnosticul și analiza financiară a entității, analiza financiară în bănci, guvernanța corporativă, performanțele în afaceri, gestiunea financiară și finanțele publice. În februarie 2020, a obținut Premiul pentru excelență în cercetarea științifică la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Cluj-Napoca, România. Este membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) în mandatul 2020-2024.


În mediul de afaceri, dna Monica-Violeta Achim este expert contabil - membru al Corpului Experților Contabili și al Contabililor Autorizați (CECCAR), consultant fiscal - membru al Camerei Consultanților Fiscal (CCF), expert judiciar - membru al Grupului Experților Judiciari (GEJ), fiind angajată în numeroase activități de consultanță și expertiză contabilă și fiscală, inclusiv în cadrul dosarelor aparținând instanțelor judecătorești.


Cu peste 22 de ani de experiență în domeniul academic și de afaceri, a publicat 130 de articole de specialitate, 24 de cărți și a efectuat numeroase lucrări de expertiză contabilă/judiciară/fiscală. Cea mai recentă lucrare de cercetare a sa este cartea Criminalitate economică și financiară. Corupția, economia subterană și spălarea banilor publicată la editura Economica București (2019) (lb. română) și la editura internațională Springer (2020) (lb. engleză).

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia. 

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.


INCLUSE ÎN PREȚ

 diplomă de participare;
voucher sintact.ro (acces 15 zile).

Beneficii participanți


    Participanții la acest curs vor asimila concepte de bază privind identificarea bunelor practice de guvernanță corporativă adoptate la nivel internațional și național, precum și impactul asupra riscului de fraudă și performanței în afaceri. De asemenea, participanții vor putea cunoaște și aplica tehnici de identificare a riscului de fraudă la nivelul entității, care vor putea ajuta factorii de decizie sa ia măsuri preventive pentru reducerea riscului în afaceri.

Webinar 15 septembrie 2021

Aknowledgement: This work was supported by a grant of the Romanian Ministry of Education and Research, CNCS - UEFISCDI, project number PN-III-P4-ID-PCE-2020-2174, within PNCDI III.