Beneficiile participanților

Tematica webinarului

Descrierea webinarului

Trainerul webinarului

Contractul individual de muncă și convenția civilă de prestări servicii

Webinar 07 aprilie 2022

Potrivit art. 10 din Legea nr.53/2003, Codul muncii, contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.


Potrivit art.1277 din  Legea nr. 287/2009 privind Codul civil contractul încheiat pe durată nedeterminată poate fi denunțat unilateral de oricare dintre părți cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz; orice clauză contrară sau stipularea unei prestații în schimbul denunțării contractului se consideră nescrisă.


Există o serie de acte normative care prevăd prestarea muncii în baza convențiilor civile, respectiv: 
■ Art.10 alin.3 din Legea contabilității nr.82/1991 specifică – contabilitatea poate fi organizată și condusă în baza unor contracte de prestări servicii, încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate;


■ Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocatprevede posibilitatea ca în cabinetele individuale și în societățile civile profesionale să își poată desfășura activitatea și avocații colaboratori în baza unor contracte civile de colaborare (art.5 alin.2 și 5); 

■ Art.14 alin.2 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului prevede faptul că sportivul trebuie să încheie cu structura sportivă, în formă scrisă, un contract individual de muncă sau o convenție civilă în condițiile Codului civil;

■ Art.12 din Legea nr. 195/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar prevede faptul că pentru acoperirea unor nevoi de asistență religioasă în structurile forțelor armate vor putea fi angajați clerici din unitățile de cult, pe bază de convenții civile de prestări servicii;


■ Art.12 alin.3 din O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile publice de spectacole și concerte prevede că pentru realizarea producțiilor artistice, aceste instituții pot utiliza personal tehnic și administrativ remunerat pe baza convențiilor civile de prestări servicii, potrivit dispozițiilor din Codul civil.


■ Art.8 alin1 și 2 din O.U.G. nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniul culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor prevede că membrii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, Comisiei Naționale de Arheologie, ai Consiliului Fondului Cultural Național, Colegiul Consultativ al Centrului Național al Cinematografiei, precum și ai altor comisii de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii au calitatea de colaborator și își pot desfășura activitatea, prin încheierea de convenții civile, în condițiile legii, putându-se încheia pe durata pentru care membrii sunt numiți în comisiile de specialitate, dar nu mai mult de un an, cu posibilitatea prelungirii acestora;


■ Art.4 din H.G. nr. 34/1999 privind înființarea Institutului Limbii Româneprevede că membrii consiliului de coordonare al institutului vor fi plătiți pe baza unor convenții civile de prestări servicii;


■ În baza Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe - toți autorii.

Detaliile evenimentului

CÂND ȘI UNDE

07 aprilie 2022; Orele 13:00 – 16:00
Webinar, prezență online

INCLUSE ÎN PREȚ

 diplomă de participare, la cerere;
 voucher Sintact.ro (acces 15 zile).

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.

Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data defășurării acestuia.

PREȚ

400 lei + TVA

Vreau să particip!

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL; 
    Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
    Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Vreau să particip!

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Malvina Udrea: 0737 733 444  
malvina.udrea@wolterskluwer.com

Sună acum!

Este avocat şi cadru didactic în învăţământul juridic superior, cunoscut în calitate de specialist în domeniul dreptului muncii și securităţii sociale precum şi în dreptul penal al muncii. Este autorul a peste 40 de cărţi şi studii de specialitate.

Este doctor în Dreptul muncii şi conferenţiar universitar la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din Bucureşti precum și la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative.

De asemenea, este formator la Institutul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Institutul Notarial Român și Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Are experienţă practică şi didactică de peste 20 ani în domeniul dreptului.

Domeniile pe care s-a axat în cariera didactică și în activitatea de avocat sunt: dreptul muncii, dreptul securităţii sociale, drept social european și contencios administrativ.

prof. univ. dr. av.
Radu Răzvan POPESCU

Economisește și rămâi informat cu Abonamentul la Webinariile WK

Vezi Oferta

Scopul acestui webinar este tocmai acela de a scoate în evidență pașii care trebuie urmați în cazul în care părțile se confruntă cu problemele pe care le ridică tipul de contract încheiat (ce contract alegem să încheiem?), cumulul acestor contracte, modalitatea de prestare a muncii/ serviciilor și de plată a salariului/ indemnizației aferente, precum și impozitarea acestor contracte.

Participanți

Contractul individual de muncă

tipuri de contracte individuale de muncă: pe durată determinată și nedeterminată, cu normă întreagă și cu timp parțial, cu locul muncii la sediul angajatorului, la domiciliul salariatului sau în alt loc de muncă neorganizat de către angajator;


cumulul de contracte la același angajator sau la angajatori diferiți;


drepturile aferente fiecărui contract;


cumulul pensiei cu salariul;


convenția civilă de prestări servicii;


contractul de cesiune drepturi de autor;


plata asigurărilor de sănătate aferente tipului de muncă prestată.

Modalități distincte de prestare a muncii

Avocați, consilieri juridici, personal resurse umane, juriști, angajați și angajatori, din sectorul public sau privat, interesați de cunoașterea aspectelor practice legate de legislația muncii, precum și de cea civilă în ceea ce privește găsirea modalităților concrete de prestare a unor activități specifice