DESCRIEREA EVENIMENTULUI

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL 
Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

⏹  Încheierea contractului individual de muncă
     – negocierea CIM, atât din perspectiva angajatorului cât și a posibilului salariat
      clauze contractuale asumate prin semnarea CIM
      clauze negociate la semnarea CIM
      clauze care se pot negocia pe durata existenței CIM
⏹  Modificarea contractului individual de muncă
      situații in care CIM poate fi modifcat unilateral
      când se solicită modificarea CIM?
⏹  Suspendarea contractului individual de muncă 
⏹  Încetarea contractului individual de muncă - aspecte controversate
⏹  Concediere versus Demisie versus Acordul părților
⏹  Stagiu de cotizare versus vechime în muncă
⏹  Contractul individual de muncă sau convenție civilă sau contract de cesiune drepturi de autor?
⏹  Problematica asigurărilor sociale în România
⏹  Jurisprudență internă relevantă în materie

INCLUSE ÎN PREŢ

   diplomă de participare
   pauză de cafea
   voucher de 100 lei pentru înscrierea la unul din evenimentele viitoare Wolters Kluwer*
   voucher sintact.ro (acces 15 zile)
   voucher de 450 lei discount pentru 
achiziția soluției juridice LexForce

⏹   un volum din literatura juridică de specialitate.

* Voucher-ul de 100 lei oferit pentru evenimentele viitoare poate fi  folosit doar pentru seminariile și conferințele organizate strict de  Wolters Kluwer, nu și cele în parteneriat, un voucher per participant și  doar din costul întreg de participare (reducerile nu se cumulează). De  asemenea, acestea au o valabilitate de 3 luni din data evenimentului la  care îl primiți.

CÂND ŞI UNDE

21 noiembrie 2019; Orele 14:00 – 18:00;
Sala de cursuri Wolters Kluwer România, 
Bd. Tudor Vladimirescu 22,
Clădirea Green Gate, Etaj 6, Sector 5, București

SUNĂ ACUM!

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial, atât telefonic cât și pe e-mail. Taxa de participare achitata se poate utiliza ca și compesare pentru un alt eveniment organizat exclusiv de Wolters Kluwer România sau poate fi returnată în termen de 10 zile lucrătoare, de la data emiterii facturii storno. 

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteţi achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

Seminarul se va axa pe discuții legate de problematica complexă a contractului individual de muncă - încheierea unui contract de muncă, clauzele specifice în funcție de tipul de activitate prestată, tipurile de contracte de muncă care se pretează unor activități specifice, modificarea clauzelor contractuale, suspendarea contractului în anumite situații concrete și modalități de încetare a contractului de muncă în funcție de interesul urmărit. Drepturile și obligațiile care rezultă din semnarea unui contract individual de muncă precum și impactul asigurărilor sociale asupra relațiilor de muncă.

Wolters Kluwer Romania SRL nu este răspunzătoare pentru costurile suplimentare (transport, cazare etc.) angajate de participanţi. Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de email alina.alexe@wolterskluwer.com, cu minim 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului, suma achitată poate fi realocată, fără a se restitui, pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer Romania. Realocarea către alt eveniment este posibilă o singură dată, pe o perioadă de 3 luni.

PREȚURI

Early Booking 
(până la 6 NOIEMBRIE 2019)

400 lei + TVA

Late Booking
(din 7 NOIEMBRIE 2019)

500 lei + TVA

SEMINAR 21 NOIEMBRIE 2019

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Alina Alexe: 031.22.44.151
alina.alexe@wolterskluwer.com

Vreau să particip!

CONTRACTUL 
INDIVIDUAL DE MUNCĂ 
ȘI ASIGURĂRILE SOCIALE


TEMATICA EVENIMENTULUI


BENEFICIILE PARTICIPANȚILOR

Scopul acestui seminar este de a scoate în evidență pașii care trebuie urmați, atât de angajator cât și de salariat, în cazul în care se confruntă cu problemele pe care le ridică legislația muncii mai ales din perspectiva ultimelor modificări și, nu în ultimul rând, aspecte concrete pe care trebuie să le aibă în vedere avocatul în soluționarea unui astfel de litigiu, indiferent dacă reprezintă interesele uneia sau alteia dintre părți.


PUBLIC ȚINTĂ

Avocați, consilieri juridici, personal resurse umane, juriști, angajați și angajatori, din sectorul public sau privat, interesați de cunoașterea aspectelor practice legate de legislația muncii precum și de pașii care trebuie urmați atât în procedură internă sau în fața unei instanțe de judecată în litigiile de muncă.


DETALIILE EVENIMENTULUI


TRAINERUL EVENIMENTULUI

Este avocat şi cadru didactic în învăţământul juridic superior, cunoscut în calitate de specialist în domeniul dreptului muncii și securităţii sociale precum şi în dreptul penal al muncii. Este autorul a peste 40 de cărţi şi studii de specialitate.

Este doctor în Dreptul muncii şi conferenţiar universitar la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din Bucureşti precum și la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative.

De asemenea, este formator la Institutul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Institutul Notarial Român și Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Are experienţă practică şi didactică de peste 20 ani în domeniul dreptului. Domeniile pe care s-a axat în cariera didactică și în activitatea de avocat sunt: dreptul muncii, dreptul securităţii sociale, drept social european și contencios administrativ.

prof. univ. dr. av.
Radu Răzvan POPESCU

prof. univ. dr. av.
Răzvan Radu Popescu

⏹  Încheierea contractului individual de muncă
     – negocierea CIM, atât din perspectiva angajatorului 
        cât și a posibilului salariat
      clauze contractuale asumate prin semnarea CIM
      clauze negociate la semnarea CIM
      clauze care se pot negocia pe durata existenței CIM
⏹  Modificarea contractului individual de muncă
      situații in care CIM poate fi modifcat unilateral
      când se solicită modificarea CIM?
⏹  Suspendarea contractului individual de muncă 
⏹  Încetarea contractului individual de muncă - aspecte 
     controversate
⏹  Concediere versus Demisie versus Acordul părților
⏹  Stagiu de cotizare versus vechime în muncă
⏹  Contractul individual de muncă sau convenție civilă 
     sau contract de cesiune drepturi de autor?
⏹  Problematica asigurărilor sociale în România
⏹  Jurisprudență internă relevantă în materie