Contractul de vânzare în noul Cod civil

Webinar 27 martie 2020
BUCUREȘTI

* În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de e-mail alina.alexe@wolterskluwer.com, cu minimum 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului, suma achitată nu se restituie având în vedere costurile organizatorice deja implicate și nici nu mai poate fi realocată pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer România. Veți beneficia, în schimbul sumei pe care o achitați, de materialele oferite de speaker în urma evenimentului la care ați fost înscris/ă.

PREȚURI

Early Booking 
(până la 12 martie 2020)

400 lei + TVA

Late Booking
(din 13 martie 2020)

500 lei + TVA

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL;
    Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
    Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Sună acum!

Cel mai frecvent contract utilizat în practică este contractul de vânzare. 
El ocupă o poziție importantă în dreptul civil român, datorită faptului că, prin intermediul său, se realizează înstrăinarea sau dobândirea dreptului de proprietate sau a altor drepturi asupra bunurilor aflate în circuitul civil

DETALIILE
WEBINARULUI

În noul Cod civil au fost reglementate, în materie de vânzare, instituții noi (pactul de opțiune, vânzarea cu opțiune de răscumpărare, vânzarea cu plata prețului în rate și rezerva proprietății, vânzarea bunului altuia).

Având în vedere multitudinea situațiilor ivite în practică, precum și importanța acestui contract, în cadrul seminarului vor fi prezentate aspectele esențiale rezultate din aplicarea în practică a prevederilor legale, prin exemple practice și soluții din jurisprudența recentă a instanțelor judecătorești.

Interacțiunea cu lectorul, domnul prof. univ. dr. Florin Moțiu, care predă disciplina de contracte speciale la Facultatea de drept a Universității de Vest din Timișoara, va oferi participanților prlejul de e explora și cunoaște un domeniu atât de vechi și totusi mereu actual.

Florin MOȚIU

Profesor universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara

INCLUSE ÎN PREȚ

voucher sintact.ro (acces 15 zile);
voucher de 450 lei discount pentru achiziția
 soluției juridice LexForce;
⏹ un volum din literatura juridică de specialitate.

Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

VREAU SĂ PARTICIP!

TEMATICA 
WEBINARULUI

⏹ Înțelegeri prealabile vânzării (pactul de opțiune, promisiunea de vânzare, dreptul de preempțiune)

⏹ Condițiile de validitate ale vânzării (consimțământul, capacitatea, obiectul, cauza)

⏹ Efectele contractului de vânzare (obligațiile vânzătorului și ale cumpărătorului)

⏹ Varietăți de vânzare (vânzarea în bloc, vânzarea pe gustate, vânzarea pe încercate, vânzarea cu opțiune de răscumpărare, vânzarea cu plata prețului în rate și rezerva proprietății, vânzarea moștenirii, vânzarea bunului altuia)

TRAINERUL 
WEBINARULUI

DETALIILE WEBINARULUI

VREAU SĂ PARTICIP!

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Alina Alexe 031.22.44.151; 
alina.alexe@wolterskluwer.com

CÂND ȘI UNDE

27 MARTIE 2020; Orele 12:00 – 16:00;
Webinar, cu participare online

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial, atât telefonic cât și pe e-mail. Taxa de participare achitată se poate utiliza ca și compesare pentru un alt eveniment organizat exclusiv de Wolters Kluwer România sau poate fi returnată în termen de 10 zile lucrătoare, de la data emiterii facturii storno. 

 Fost judecător la Curtea de Apel din Timișoara
 Formator al Institutului Național al Magistraturii în drept comercial și în cooperare 

    judiciară europeană în materie civilă și comercială
 Doctor în drept comercial al Universității de Vest din Timişoara din 2005, cu distincţia 

    Magna cum laude, cu teza Contractele comerciale de intermediere fără reprezentare
 Membru în rețeaua națională de judecători pentru cooperarea judiciară în materie 

    civilă și comercială
 Director al Revistei Române de Dreptul Afacerilor (RRDA)
 Editor coordonator al colecției Biblioteca Dreptul Insolvenţei
 Editor coordonator al Tratatului practic de insolvență, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014
 Expert din partea României la Grupul de lucru V – Insolvency law, United Nations Commission 

    on International Trade Law
 Autor a 60 de articole publicate în reviste de specialitate juridică
 Autor și coautor a 34 de lucrări monografice şi cursuri universitare

 Fost judecător la Curtea de Apel din Timișoara
 Formator al Institutului Național al Magistraturii în 

    drept comercial și în cooperare judiciară europeană în materie 
    civilă și comercială
 Doctor în drept comercial al Universității de Vest din Timișoara 

    din 2005, cu distincţia Magna cum laude, cu teza Contractele 
    comerciale de intermediere fără reprezentare
 Membru în rețeaua națională de judecători pentru cooperarea 

    judiciară în materie civilă și comercială
 Director al Revistei Române de Dreptul Afacerilor (RRDA)
 Editor coordonator al colecției Biblioteca Dreptul Insolvenței
 Editor coordonator al Tratatului practic de insolvență, 

    Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014
 Expert din partea României la Grupul de lucru V – Insolvency law, 

    United Nations Commission  on International Trade Law
 Autor a 60 de articole publicate în reviste de specialitate juridică
 Autor și coautor a 34 de lucrări monografice şi cursuri universitare

în parteneriat cu
Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar

Webinar 27 martie 2020
BUCUREȘTI