Clauzele de neconcurență și de confidențialitate în contractele individuale de muncă. Aspecte teoretice și practice

Webinar 10 martie 2022

Wolters Kluwer Romania SRL nu este răspunzătoare pentru costurile suplimentare (transport, cazare etc.) angajate de participanţi. Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL;
    Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
    Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Sună acum!

Radu Pătru

Cadru didactic universitar cu experiență de predare în domeniul Dreptului muncii (15 ani)

PREZENTAREA
WEBINARULUI

Webinarul are ca obiect analiza clauzelor de confidențialitate și de neconcurență sub aspectul regimului juridic al acestora, din perspectivă teoretică și practică.

Neconcurența și confidențialitatea sunt două elemente importante în materia relațiilor de muncă, alcătuind obligația legală de fidelitate a salariaților față de angajator pe durata executării contractului individual de muncă, existând posibilitatea de a fi asumate și sub formă de clauze contractuale, în condițiile legii.

Reușita unei afaceri și bunul mers al companiei pot depinde, printre altele și de modul de gestionare a acestor clauze de către angajator.

Webinarul își propune să ofere o imagine clară și utilă asupra specificului clauzelor de neconcurență și de confidențialitate și a rolului lor în cadrul contractului individual de muncă.

PREZENTAREA
WEBINARULUI

Webinarul are ca obiect analiza clauzelor de confidențialitate și de neconcurență sub aspectul regimului juridic al acestora, din perspectivă teoretică și practică.

Neconcurența și confidențialitatea sunt două elemente importante în materia relațiilor de muncă, alcătuind obligația legală de fidelitate a salariaților față de angajator pe durata executării contractului individual de muncă, existând posibilitatea de a fi asumate și sub formă de clauze contractuale, în condițiile legii.

Reușita unei afaceri și bunul mers al companiei pot depinde, printre altele și de modul de gestionare a acestor clauze de către angajator.

Webinarul își propune să ofere o imagine clară și utilă asupra specificului clauzelor de neconcurență și de confidențialitate și a rolului lor în cadrul contractului individual de muncă.

TRAINERUL 
WEBINARULUI

DETALIILE WEBINARULUI

VREAU SĂ PARTICIP!

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție
Malvina Udrea: 0737 733 444  
malvina.udrea@wolterskluwer.com

CÂND ȘI UNDE

10 martie 2022; Orele 13:00 – 16:00
Fiind vorba despre un webinar, locul de unde vă conectați cu noi rămâne la alegerea dumneavoastră, din confortul locuinței sau al biroului unde lucrați.

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.

* În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.

PREŢ: 400 lei + TVA

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

VREAU SĂ PARTICIP!

CÂND ȘI UNDE

10 martie 2022; Orele 13:00 – 16:00
Fiind vorba despre un webinar, locul de unde vă conectați cu noi rămâne la alegerea dumneavoastră, din confortul locuinței sau al biroului unde lucrați.

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.

DETALIILE WEBINARULUI

Wolters Kluwer Romania SRL nu este răspunzătoare pentru costurile suplimentare (transport, cazare etc.) angajate de participanţi. Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

Radu Pătru

Cadru didactic universitar cu experiență de predare în domeniul Dreptului muncii (15 ani)

TRAINERUL 
WEBINARULUI

VREAU SĂ PARTICIP!

Radu Ștefan Pătru este doctor în drept, lector universitar la Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București, titular la disciplinele Dreptul muncii și Dreptul afacerilor.

Dl. Pătru are experiență în învățământul superior și în domeniul juridic, începând cu anul 2006, în paralel, desfășurând activitate în domeniul consultanței, activând și ca trainer în domeniul Dreptului muncii.


A absolvit Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu din București (2005), șef de promoție, urmând studii postuniversitare și de master, cu titlu de exemplu: Master la Universitatea din București, Facultatea de Filosofie, Specializarea Drept comunitar și Studii Europene (2007).


Este doctor în drept al Academiei de Studii Economice din București cu teza Contractele și acordurile colective de muncă, (2014), urmând și Studii Postdoctorale în domeniul Dreptului muncii la Școala postdoctorală Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București cu tema intitulată Exercițiul drepturilor colective ale lucrătorilor în dreptul românesc (2018 – 2021).

Webinar 10 martie 2022

Economisește și rămâi informat cu Abonamentul la Webinariile WK

Vezi Oferta

BENEFICII
PARTICIPANȚI

Dintre beneficii putem enumera:
⏹  
Participanții la webinar vor aprofunda conceptele de neconcurență și confidențialitate, atât teoretic, cât și practic, așa cum reies din specificul relațiilor de muncă;


⏹  Aprofundarea elementelor care privesc negocierea și conținutul clauzelor analizate;


⏹  Evitarea anumitor practici care ar putea să prejudicieze părțile contractante în materia clauzelor de neconcurență și de confidențialitate.

* În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.

PREŢ: 400 lei + TVA

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

BENEFICII
PARTICIPANȚI

Dintre beneficii putem enumera:

⏹  
Participanții la webinar vor aprofunda conceptele de neconcurență și confidențialitate, atât teoretic, cât și practic, așa cum reies din specificul relațiilor de muncă;


⏹  Aprofundarea elementelor care privesc negocierea și conținutul clauzelor analizate;


⏹  Evitarea anumitor practici care ar putea să prejudicieze părțile contractante în materia clauzelor de neconcurență și de confidențialitate.

PARTICIPANȚI

⏹  Angajatorii care doresc să aprofundeze rolul clauzelor de neconcurență și de confidențialitate în cadrul raporturilor juridice de muncă;

⏹  Salariații interesați în a aprofunda anumite elemente de conținut ale contractului individual de muncă;


⏹  Practicieni ai dreptului: magistrați, avocați, experți în legislația muncii;


⏹  Cadre didactice, doctoranzi.

PARTICIPANȚI

⏹  Angajatorii care doresc să aprofundeze rolul clauzelor de neconcurență și de confidențialitate în cadrul raporturilor juridice de muncă;

⏹  Salariații interesați în a aprofunda anumite elemente de conținut ale contractului individual de muncă;


⏹  Practicieni ai dreptului: magistrați, avocați, experți în legislația muncii;


⏹  Cadre didactice, doctoranzi.

TEMATICA
WEBINARULUI

⏹  Individualizarea obligației de fidelitate a salariaților în ansamblul de obligații prevăzute de Codul muncii pentru participanții la raporturile juridice de muncă;

⏹  Descrierea și analizarea clauzelor de confidențialitate și de neconcurență;


⏹  Avantajele negocierii acestor clauze în contractele individuale de muncă;


⏹  Aspecte practice controversate în materia clauzelor de neconcurență și de confidențialitate.

TEMATICA
EVENIMENTULUI

⏹  Individualizarea obligației de fidelitate a salariaților în ansamblul de obligații prevăzute de Codul muncii pentru participanții la raporturile juridice de muncă;

⏹  Descrierea și analizarea clauzelor de confidențialitate și de neconcurență;


⏹  Avantajele negocierii acestor clauze în contractele individuale de muncă;


⏹  Aspecte practice controversate în materia clauzelor de neconcurență și de confidențialitate.

Dl. Radu Ștefan Pătru a publicat monografii, cursuri, enciclopedii, articole, lucrări în volume ale conferințelor naționale și internaționale, având și calitatea de keynote speaker în cadrul unor prestigioase conferințe științifice din țară și din străinătate.

Cu titlu de exemplu, monografii: Contractele și acordurile colective de muncă, Editura Hamangiu, 2014, Dreptul individual al muncii, Editura Universitară, 2018, cursuri: Dreptul afacerilor, Editura ASE 2018, Drept societar, Editura ASE, 2018, enciclopedii: Enciclopedia Juridică Română (Literele A-C), Editura Academiei Române și Editura Universul Juridic, 2018 – coautor la Secțiunea Dreptul muncii, articole în reviste precum Dreptul, Revista Română de Dreptul muncii, Tribuna Juridică etc.