VREAU SĂ PARTICIP!

Contracte individuale de muncă atipice prevăzute de Codul muncii

Prezentarea evenimentului

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL 
Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Malvina Udrea: 0737 733 444 
malvina.udrea@wolterskluwer.com

▪   În webinarul intitulat Contracte individuale de muncă atipice prevăzute de Codul muncii. Contractul individual de muncă pe durată determinată; Contractul individual de muncă cu timp parțial; Munca prin agent de muncă temporară vor fi abordate din perspectivă teoretică și practică următoarele trei contracte: contractul individual de muncă pe durată determinată, contractul individual de muncă cu timp parțial (part time) și munca prin agent de muncă temporară.

Aceste contracte, denumite și atipice, deoarece se abat de la regula încheierii contractului individual de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, sunt deosebit de relevante pentru mediul de afaceri, fiind o soluție de încadrare a forței de muncă, inclusiv în situații incerte din punct de vedere economic, atunci când încheierea contractelor individuale de muncă tipice ridică probleme, în principal pentru angajatori.


Fiind excepții de la regulă, încheierea acestor contracte individuale de muncă poate avea loc doar în condițiile stabilite de lege.


În cadrul webinarului vor fi prezentate aspecte teoretice și practice referitoare la cele trei contracte amintite mai sus: în ce condiții pot fi încheiate, regimul juridic specific privind executarea acestora, încetarea lor, dar și aspecte practice controversate la care trebuie să ne raportăm în practică.


Agenda evenimentului

 14:00 – 14:50
Evaziunea fiscală și spălarea banilor


⏹ 14:50 – 15:00 Pauză 


⏹ 15:00– 15:50
Infracțiuni în legătură cu insolvența. Infracțiuni din Legea societăților comerciale


⏹ 15:50 – 16:00 Pauză


⏹ 16:00 – 16:50
Alte infracțiuni economice

⏹ 16:50 – 17:00 Pauză

⏹ 17:00 – 18:00
Aspecte procedurale privind cercetarea și judecarea infracțiunilor economice

 14:00 – 14:50
Evaziunea fiscală și spălarea banilor


⏹ 14:50 – 15:00 Pauză 


⏹ 15:00– 15:50
Infracțiuni în legătură cu insolvența. Infracțiuni din Legea societăților comerciale


⏹ 15:50 – 16:00 Pauză


⏹ 16:00 – 16:50
Alte infracțiuni economice

⏹ 16:50 – 17:00 Pauză

⏹ 17:00 – 18:00 
Aspecte procedurale privind cercetarea și judecarea infracțiunilor economice

CÂND ȘI UNDE

14 IULIE 2022; Orele 13:00 – 16:00

Webinar, prezență online

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.

Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.

PREȚURI

400 lei + TVA

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.

PREȚURI

400 lei + TVA

VREAU SĂ PARTICIP!

INCLUSE ÎN PREȚ

 diplomă de participare, la cerere
voucher sintact.ro (acces 15 zile)

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).


Participanții la webinar vor aprofunda aspectele teoretice și practice ale contractelor de muncă atipice prevăzute de Codul muncii: contractul individual de muncă pe durată determinată, contractul individual de muncă cu timp parțial și munca temporară.
În acest sens, vor fi menționate și anumite reguli de bune practici referitoare la contractele amintite, soluții validate de jurisprudență și de doctrina juridică.
Beneficii
participanți
■  SParticipanții la webinar vor aprofunda aspectele teoretice și practice ale contractelor de muncă atipice prevăzute de Codul muncii: contractul individual de muncă pe durată determinată, contractul individual de muncă cu timp parțial și munca temporară.
În acest sens, vor fi menționate și anumite reguli de bune practici referitoare la contractele amintite, soluții validate de jurisprudență și de doctrina juridică.
VREAU SĂ PARTICIP!
Detaliile evenimentului
VREAU SĂ PARTICIP!VREAU SĂ PARTICIP!VREAU SĂ PARTICIP!

Economisește și rămâi informat cu Abonamentul la Webinariile WK

Vezi Oferta
VREAU SĂ PARTICIP!

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Malvina Udrea:  0737 733 444 
malvina.udrea@wolterskluwer.com

Contracte individuale de muncă atipice prevăzute de Codul muncii

În acest webinar vor fi dezbătute următoarele aspecte: 

  Contractul individual de muncă pe durată determinată: situații în care se poate încheia, regim juridic, executare, încetare, aspecte practice.
  Contractul individual de muncă cu timp parțial: încheiere, regim juridic – particularități, executare, încetare, aspecte practice;
  Munca prin agent de muncă temporară sub aspectul specificul acestui contract: încheiere, executare, încetare, aspecte practice.
Tematica
evenimentului
Participanți
▪  Reprezentanții angajatorilor;
▪  Salariați din cadrul departamentelor de resurse umane;
▪  Experți în legislația muncii care doresc să își îmbunătățească activitatea;
▪  Cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, avocați, magistrați și alți practicieni ai dreptului;
▪  Salariații interesați în a afla mai multe despre contractele individuale de muncă speciale.
Trainerul evenimentului
Radu-Ștefan PĂTRU

Radu Pătru este cadru didactic universitar cu experiență de predare în domeniul Dreptului muncii (15 ani).
Doctor în Dreptul muncii (din anul 2014) și absolvent de studii postdoctorale (2021) în domeniul Dreptului muncii în cadrul Academiei de Studii Economice din București.


Experiență în domeniul trainingului (formare profesională în domeniul Dreptului muncii) și a consultanței specializate în același domeniu.


Participant la numeroase evenimente științifice, conferințe naționale și internaționale cu publicarea comunicărilor în volumele colective.


Keynote speaker în cadrul unor prestigioase conferințe științifice din țară și din străinătate.
Autor de monografii, cursuri, studii, articole, enciclopedii, publicate în edituri prestigioase. Cu titlu de exemplu:

Cărți/ Monografii
Contractele și acordurile colective de muncă, Hamangiu, 2014
Dreptul individual al muncii, Ed. Universitară, 2021
Curs de Drept Societar, ASE, 2018
Curs Dreptul Afacerilor, ASE, 2018

Enciclopedii
Membru la Secțiunea Dreptul muncii la Enciclopedia Juridică Română, un proiect desfășurat de Editura Universul Juridic și Editura Academiei Române, alcătuit dintr-un colectiv de peste 100 de profesori de drept

Studii/ Articole
Autor al mai multor articole publicate in reviste de prestigiu din tara si strainatate, exemplu: Dreptul, Revista Română de Dreptul Muncii, Tribuna Juridică etc.

Trainerul evenimentului
Radu-Ștefan PĂTRU