© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL; 
    Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
    Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Malvina Udrea: 0737 733 444;  
malvina.udrea@wolterskluwer.com

SUNĂ ACUM!

Despre webinar


   Cursul „Combaterea spălării banilor. Cadrul legal, tehnici de derulare și tipologii” își propune să treacă în revistă aspect legate de cadrul legal privind spălarea banilor în România, prezentarea metodelor și tehnicilor folosite pentru spălarea banilor precum și o secțiune dedicată studiilor de caz și tipologiilor. 

În ceea ce privește cadrul legal privind spălarea banilor, evidențiem aspecte legate de reglementare, evoluția cadrului legal  în România, aspecte legate de definirea și identificarea beneficiarului real, definirea entității raportoare și aria de cuprindere, proceduri pe linia desemnării persoanei responsabile de implementarea Legii 129 în entitățile raportoare respectiv a ofițerului de conformitate, proceduri legate de angajați, măsuri de cunoaștere a clientului, inclusiv indicii de recunaștere a tranzacțiilor suspecte, care sunt raportările obligatorii impuse de  Legea 129/2019, cerințele legate de obligativitatea  organizării functiei de audit intern, cerințe legatee de termenele legale privind păstrarea evidențelor, sancțiuni.


Capitolul dedicat metodelor și tehnicilor folosite pentru spălarea banilor își propune să descrie etapele spălării banilor, regulile de bază în spălarea banilor, tehnicile folosite în spălarea banilor precum și paradisurile fiscale și societățile off-shore ca mijloc de spălare a banilor.


Capitolul dedicate studiilor de caz și tipologiilor prezintă un număr de 21 de situații întâlnite în mediul financiar-bancar, situații care au prezentat elemente de suspiciune fiind raportate ca atare ca tranzacții suspecte.

Combaterea spălării banilor. Cadrul legal, tehnici de derulare și tipologii

Aknowledgement: This work was supported by a grant of the Romanian Ministry of Education and Research, CNCS - UEFISCDI, project number PN-III-P4-ID-PCE-2020-2174, within PNCDI III.

Vreau să particip!

Agenda webinarului

Capitolul I. Cadrul legal privind spălarea banilor în România


1.    Cadrul legal. Concepte. Evoluție

2.    Beneficiar real
3.    Entități raportoare
4.    Proceduri: Persoana/e desemnata/ofițerul de conformitate
5.     Proceduri: Angajați
6.    Măsuri de cunoaștere a clientului
7.    Raportări potrivit Legii 129/2019
8.    Organizarea functiei de audit intern
9.    Pastrarea evidențelor
10.    Sancțiuni


Capitolul II. Metode și tehnici folosite pentru spălarea banilor


1.    Etapele spălării banilor
2.    Reguli de bază în spălarea banilor
3.    Tehnici în spălarea banilor
4.     Paradisurile fiscale și societățile off-shore- mijloc de spălare a banilor
Capitolul 3. Studii de caz și tipologii

Detaliile evenimentului

CÂND ȘI UNDE

03 mai; Orele 13:00 – 16:00

Fiind vorba despre un webinar, locul de unde vă conectați cu noi rămâne la alegerea dumneavoastră, din confortul locuinței sau al biroului unde lucrați. 

Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

PREȚ:

400 lei + TVA

Vreau să particip

Economisește și rămâi informat cu Abonamentul la Webinariile WK

Vezi Oferta
Vreau să particip

Trainerul
webinarului

Monica-Violeta ACHIM

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia. 

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.


INCLUSE ÎN PREȚ

 diplomă de participare, la cerere;
voucher sintact.ro (acces 15 zile).

Beneficii participanți


    Participanții la acest curs vor asimila concepte de bază privind definirea și modul de recunoaștere a infracțiunilor de spălare de bani,  vor cunoaște principalele cerințe adoptate de România pe linia prevenirii și combaterii spălării banilor, precum și principalele sarcini și raportări solicitate de Legea 129/2019, vor cunoaște principalele chei de identificare a tranzacțiilor suspecte.

Webinar 03 mai 2022

Agenda webinarului

1. Concept și reglementare

2. Organisme și REGLEMENTARE LA NIVEL                           INTERNAȚIONAL


•  Organisme la nivel internațional în lupta                        împotriva prevenirii și spălării banilor
•  Cadrul juridic al UE de combatere a spălării                  banilor


3. Organisme și REGLEMENTARE LA NIVEL NAȚIONAL


•  Organisme administrative, polițienești și de                  control economic și financiar exercitat de stat
•  Reglementare spălarea banilor. Măsuri de                      cunoaștere a clientelei. Prezentarea principalelor          modificări aduse de Lege 129/2019 privind                      prevenirea și combaterea spălării banilor


4. Măsuri de prevenire și combatere a spălării                  banilor


5. Metode folosite pentru spălarea banilor
•  Etape
•  Reguli de bază în spălarea banilor
•  Tehnici în spălarea banilor


6. Instrumente de măsurare. Indicatori de risc în              domeniul spălării banilor și finanțării                            terorismului

7. Statistici spălarea banilor pe plan intern și                    internațional

8. Profilul fraudatorului

Public țintă


    persoanele care își desfășoară activitatea în compartimentul economic/financiar al unei societăți;
    persoanele din cadrul entităților raportoare care au responsabilități în aplicarea și respectarea prevederilor legale în materie (ofițeri de conformitate și persoane desemnate);
    persoanele care au responsabilități în auditul intern al unei societăți;
    auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, evaluatorii autorizaţi, consultanţii fiscali, persoanele care acordă consultanţă financiară, de afaceri sau contabilă, notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale.

Public țintă

    Persoanele care își desfășoară activitatea în              compartimentul economic/financiar al unei              societăți;
    Persoanele din cadrul entităților raportoare              care au responsabilități în aplicarea și                      respectarea prevederilor legale în materie                (ofițeri de conformitate și persoane                          desemnate);
    Persoanele care au responsabilități în auditul          intern al unei societăți;
    Auditori, consultanți sau alte persoane care              dețin calități similare (profesionale).

Monica Violeta Achim este profesor universitar doctor habilitat (prof. univ.dr. habil) la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Finanțe, Cluj-Napoca, România. A obținut doctoratul în domeniul contabilității în 2004. Din anul 2017, este conducător de doctorat în domeniul finanțelor în cadrul aceleiași instituții. Printre preocupările sale de cercetare, se regăsesc criminalitatea economică și financiară (corupția, economia subterană, evaziunea fiscală, spălarea banilor, fraude etc.), diagnosticul și analiza financiară a entității, analiza financiară în bănci, guvernanța corporativă,  performanțele în afaceri, gestiunea financiară și finanțele publice. În februarie 2020, a obținut Premiul pentru excelență în cercetarea științifică la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Cluj-Napoca, România. Este membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) în mandatul 2020-2024.

În mediul de afaceri, dna Monica Violeta Achim este expert contabil- membru al Corpului Experților Contabili și al Contabililor Autorizați (CECCAR), consultant fiscal- membru al Camerei Consultanților Fiscal (CCF), expert judiciar- membru al Grupului Experților Judiciari (GEJ), fiind angajată în numeroase activități de consultanță și expertiză contabilă și fiscală, inclusiv în cadrul dosarelor aparținând instanțelor judecătorești.

Cu 23  de ani de experiență în domeniul academic și de afaceri, a publicat 130 de articole de specialitate, 24 de cărți și a efectuat numeroase lucrări de expertiză contabilă/judiciară/fiscală. Cea mai recentă lucrare de cercetare a sa este cartea Criminalitate economică și financiară. Corupția, economia subterană și spălarea banilor publicată la editura Economica București (2019) (lb. română) și la editura internațională Springer (2020) (lb. engleză).