Luiza-Cristina Gavrilescu are o experienţă profesională de 20 de ani în domeniul juridic, activând în calitate de avocat și de lector univ. la Facultatea de Drept a Univ. „Al. I. Cuza” din Iaşi, în cadrul căreia predă cursurile de „Procedura falimentului”, „Drept bancar” și „Drept civil. Partea generală. Persoanele”. Tema seminarului a format obiectul cercetărilor sale atât în cadrul studiilor doctorale, concretizate în publicarea monografiei „Falimentul în relațiile comerciale internaționale” la Editura Hamangiu în 2013, cât și a celor postdoctorale, finalizate cu raportul „Reforma reglementărilor privind insolvenţa în spaţiul european” 2015. Rezultatele cercetării sale pe această temă au fost diseminate și prin publicarea de articole în revistele de specialitate și susținerea de prelegeri în cadrul conferințelor la care a participat, cum ar fi: „O analiză a conformității legii române a insolvenței personale cu recomandările Comisiei europene sub aspectul reglementării eliberării de datorii a debitorului, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2015; Strategii de armonizare a legislațiilor statelor europene în materie de insolvență, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2015; Modernizarea sistemelor legislative europene în materia insolvenței, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 11/2014; Gestionarea conflictelor de competenţă în procedura falimentului internaţional, în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 12/2013; Considerations on the Need to Develop a Common Law on International Bankruptcy, în Studies of Business Law - Recent Developments and Perspectives, Editura Peter Lang International Academic Publishers, 2013 etc.

Expertiza teoretică obținută și expertiza practică dobândită au creat premisele favorabile participării sale la diferite stagii de instruire a practicienilor pe aceste domenii în calitatea de expert-trainer, cum ar fi proiectul „Instruire pe noul Cod Civil, pentru angajații ANAF”, finanțat de Banca Mondială în 2017. Calitățile de bun comunicator și spiritul deschis dialogului ale lectorului constituie o garanție a unui seminar dinamic și interactiv. 

Click pentru înscriere!

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL; 
    Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
    Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

CÂND ȘI UNDE

12 septembrie 2019; Orele 10:00 – 16:00; Sala de cursuri Wolters Kluwer România
Bd. Tudor Vladimirescu 22, Clădirea Green Gate, etaj 6, sector 5, București

Luiza-Cristina Gavrilescu

INCLUSE ÎN PREȚ

  diplomă de participare;
  pauză de cafea;
  voucher de 100 lei pentru înscrierea la unul din evenimentele viitoare Wolters Kluwer*;
  voucher sintact.ro (acces 15 zile);
  voucher de 450 lei discount pentru achiziția soluției juridice LexForce.

* Voucher-ul de 100 lei oferit pentru evenimentele viitoare poate fi  folosit doar pentru seminariile și conferințele organizate strict de  Wolters Kluwer, nu și cele în parteneriat, un voucher per participant și  doar din costul întreg de participare (reducerile nu se cumulează). De  asemenea, acestea au o valabilitate de 3 luni din data evenimentului la  care îl primiți.

SUNĂ ACUM!

DESCRIEREA 
SEMINARULUI

Seminarul își propune să abordeze o problemă actuală care afectează piața creditelor de consum, anume litigiile generate de practica inserării unor clauze abuzive, de natură să prejudicieze debitorii persoane fizice ce contractează un împrumut în interes individual. Necesitatea identificării mijloacelor de protecție a consumatorilor rezidă din poziția de inferioritate a acestora în raport cu cocontractantul profesionist, creditorul bancar. Apreciem ca fiind de interes practic cercetarea mecanismelor  legale, judiciare și administrative care pot fi utilizate, împreună sau separat, în vederea combaterii sau a diminuării efectelor negative a clauzelor abuzive asupra consumatorilor.

Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de email anca.marghidanu@wolterskluwer.com, cu minim 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului, suma achitată poate fi realocată, fără a se restitui, pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer Romania. Realocarea către alt eveniment este posibilă o singură dată, pe o perioadă de 3 luni.

PREȚURI

Early Booking 
(pană la 27 august 2019)

350 lei + TVA

Late Booking
(din 28 august 2019)

450 lei + TVA

TRAINERUL
EVENIMENTULUI

TEMATICA
EVENIMENTULUI

Prezentarea cadrului legal de soluționare a diferendelor dintre clienți consumatori și banca creditoare: Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori prin care s-au implementat prevederile Directivei Europene nr. 93/13/CEE;  O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori care a transpus Directiva 2008/48/CE, cu modificările și completările aduse prin O.U.G. nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, ce reprezintă transpunerea Directivei UE 17/2014;

 Evidențierea criteriilor de calificare a caracterului abuziv al clauzelor contractuale;

 Delimitarea problematicii clauzelor abuzive de aceea a impreviziunii;

 Determinarea efectelor constatării caracterului abuziv al unor clauze;

 Configurarea unor soluții de remediere a clauzelor abuzive în vederea menținerii contractului;

 Reliefarea rolului deciziilor CJUE și al ICCJ în configurarea unei practici unitare în materie

DETALIILE
EVENIMENTULUI

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Anca Marghidanu: 031.22.44.158;
anca.marghidanu@wolterskluwer.com

SEMINAR 12 SEPTEMBRIE 2019

Clauzele abuzive
din contractele 
de credit bancar

Mecanisme de protecție a consumatorilor

AGENDA
SEMINARULUI

10.00 - 11.00: Expunerea obiectivelor seminarului, culegerea propunerilor de dezbateri din partea participanților și familiarizarea acestora cu problemele specifice generate de raporturile contractuale dintre clientul consumator și banca creditoare din perspectiva instrumentelor legislative aplicabile;

 11.00 - 12.00: Analiza condițiilor de stabilire a clauzelor abuzive, cu reliefarea modului de transpunere în legislația internă a directivelor europene în materie;

 12.00 - 13.00: Identificarea criteriilor de delimitare a cererii de constatare a nulității clauzelor abuzive de  cererea de adaptare a contractului pe temeiul impreviziunii;

 13.00 - 14.00: Delimitarea efectelor nulității față de părți și în raport cu terțe persoane și  implicațiile prescriptibilității cererii de reparare a prejudiciilor cauzate clientului prin intermediul clauzei abuzive;

 14.00 - 15.00: Determinarea posibilității de menținere a contractului prin înlocuirea clauzei abuzive cu prevederile legale aplicabile sau prin modificarea de către instanță;

 15.00 - 16.00: Analiza soluțiilor relevante  pronunțate de CJUE  privind interpretarea prevederilor Directivelor europene și ale Î.C.C.J. în  recursurile  în interesul legii, respectiv în soluționarea întrebărilor prealabile.

PUBLICUL ȚINTĂ

Seminarul se adresează atât profesioniștilor care activează în domeniul bancar cât și consumatorilor care sunt interesați de buna desfășurare a raporturilor de creditare. Sunt invitați să se înscrie la curs deopotrivă avocați, consilieri juridici, executori judecătorești sau alți practicieni sau teoreticieni ai dreptului, dar și persoane fizice care având credite în derulare urmăresc soluționarea eficientă a litigiilor generate de problematica clauzelor abuzive.

BENEFICIILE
PARTICIPANȚILOR

Participarea la acest seminar le va atrage cursanților următoarele beneficii:

 Cunoașterea cadrului legal ce asigură protecția consumatorilor în contractele bancare, prin intermediul expunerii sistematice a reglementărilor aplicabile la nivel național, în acord cu cadrul normativ european;

 Informarea  asupra cazuisticii de referință din practica judiciară națională în vederea identificării tuturor consecințelor înlăturării clauzelor abuzive;

 Identificarea  perspectivelor de unificare a practicii judiciare prin aplicarea deciziilor pronunțate de CJUE în materie; 

 Asimilarea  mecanismelor  de soluționare alternativă a litigiilor dintre consumatori și bănci prin intermediul centrelor CSALB,  în vederea identificării modalității de renegociere a contractului.

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial, atât telefonic cât și pe e-mail. Taxa de participare achitata se poate utiliza ca și compesare pentru un alt eveniment organizat exclusiv de Wolters Kluwer România sau poate fi returnată în termen de 10 zile lucrătoare, de la data emiterii facturii storno. 

Wolters Kluwer Romania SRL nu este răspunzătoare pentru costurile suplimentare (transport, cazare etc.) angajate de participanţi. Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

ÎNSCRIERE

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizica, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).