DESCRIEREA EVENIMENTULUI

Aşa cum ne-am obişnuit deja, închiderea unui exerciţiu financiar, în cazul în care entitatea nu abordează, prin politici şi proceduri contabile, o închidere de perioadă completă, reprezintă o suită de lucrări care crează stres.

Închiderea unui exerciţiu financiar are o deosebită importanţă nu numai pentru contabili şi fiscalişti, dar, mai ales, pentru conducerea entităţii deoarece reprezintă baza strategiilor de afacere şi bugetare viitoare. Astfel că toate lucrările aferente închiderii unui exerciţiu financiar sunt obligatorii, dintre acestea amintind:

⏹ Inventarierea patrimoniului cu evidenţierea rezultatelor inventarierii în contabilitate şi, implicit în situaţiile financiare;
⏹ Înregistrarea în contabilitate a estimărilor de cheltuieli aferente exerciţiului financiar care se închide şi care vor fi facturate în exerciţiul financiar următor;

Estimarea penalităţilor şi înregistrarea acestora, atât a celor comerciale, prevăzute în contractele încheiate cu partenerii, dar şi cele aferente plăţilor cu întârziere de taxe şi impozite (dacă este cazul);

⏹ Calculul de impozit pe profit;
⏹ Repartizarea rezultatului exercitiului financiar;
⏹ Elaborarea situaţiilor financiare şi auditarea lor, dacă este cazul;
⏹ Aprobarea situaţiilor financiare şi depunerea acestora.

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL 
Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

SEMINAR 15 FEBRUARIE 2019

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Alina Alexe: 031.22.44.158;

alina.alexe@wolterskluwer.com

Click aici pentru înscriere!

ASPECTE CONTABILE ȘI FISCALE PRIVIND ÎNCHIDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR 2018

PREȚURI


⏹  Early Booking (până la 30 ianuarie 2019) 350 LEI + TVA
⏹  Late Booking (din 31 ianuarie 2019) 450 LEI + TVA

Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de email alina.alexe@wolterskluwer.com, cu minim 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului, suma achitată poate fi realocată, fără a se restitui, pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer Romania. Realocarea către alt eveniment este posibilă o singură dată, pe o perioadă de 3 luni.

INCLUSE ÎN PREȚ


  diplomă de participare;
  pauză de cafea;
  voucher de 100 lei pentru înscrierea la unul 

     din evenimentele viitoare Wolters Kluwer*;
  voucher sintact.ro (acces 15 zile);
  voucher de 450 lei discount pentru 
achiziția soluției juridice LexForce.

* Voucher-ul de 100 lei oferit pentru evenimentele viitoare poate fi  folosit doar pentru seminariile și conferințele organizate strict de  Wolters Kluwer, nu și cele în parteneriat, un voucher per participant și  doar din costul întreg de participare (reducerile nu se cumulează). De  asemenea, acestea au o valabilitate de 3 luni din data evenimentului la  care îl primiți.

CÂND ȘI UNDE


  15 FEBRUARIE 2019

Orele 11:00 – 18:00
Sala de cursuri Wolters Kluwer România.


Bd. Tudor Vladimirescu 22,
Clădirea Green Gate, etaj 6, sector 5, București 

Cerasela Dragoș, consultant fiscal

Cerasela Dragoș are o experiență de consultant de peste 25 de ani, începându-și cariera în companii foarte cunoscute, precum Arthur Andersen sau Ernst & Young. De asemenea, a creat și condus echipa de consultanți de la ABS Financial Services din București, o firmă de consultanță fiscală și servicii de contabilitate. În cariera sa, de la Consultant la Senior Manager la Ernst & Young, precum şi în celelalte companii în care a lucrat, s-a dovedit mereu o persoană care a știut să comunice oportunitățile fiscale şi unui public de nespecialiști.

În această perioadă, de peste 25 ani de experiență în domeniu, a contribuit, prin cunoștințele ei în domeniul automatizării, la ridicarea standardelor de contabilitate și fiscalitate în România. Cerasela are un stil direct și practic, și a condus zeci de training-uri. Preferă grupuri mai mici, pentru că acolo se pot trata în mod interactiv problemele practice ale audienței.

SUNĂ ACUM!

⏹ Parcurgerea practică a activităţilor specifice închiderii exerciţiului financiar, aşa cum sunt prevăzute de legislaţia în materie, vă oferă suportul necesar eficientizării procesului şi de a avea ca rezultat, în final, întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare în conformitate cu legislaţia în vigoare

⏹ Fiind un seminar interactiv, susţinut de un lector cu peste 20 de ani experienţă în domeniu, dorim să vă împărtășim din experiența și expertiza noastră, dar şi a participanţilor

BENEFICIILE PARTICIPANȚILOR

DETALIILE EVENIMENTULUI

TRAINERUL EVENIMENTULUI

TEMATICA
EVENIMENTULUI

⏹ Lucrări premergătoare închiderii exerciţiului financiar, inclusiv dezbaterea cerinţelor legislative privind categoriile de entităţi raportoare, formatele situaţiilor financiare şi auditul acestora

⏹ Evaluarea principalelor poziţii bilanţiere, conform OMFP 182/2014 şi aspecte fiscale privind închiderea unui exerciţiu financiar conform Codului Fiscal

⏹ Profitul fiscal curent şi distribuirea rezultatului exerciţiului

Toate aceste lucrări sunt reglementate prin diferite acte legislative emise de Ministerul de Finanțe care prevăd reguli stricte, ele fiind subiectul de dezbatere în seminarul propus.