Actele administrative ale autorităților publice locale între dezideratele politice și exigențele juridice (II)

Răspunderea juridică aferentă actelor administrative potrivit dispozițiilor art. 240 din codul administrativ și a altor dispoziții legale incidente în materie

2 iulie 2024,

între 15:00 – 17:00

00days
00hours
00minutes
00seconds
00days
00hours
00minutes
00seconds

Lector: Cosmin-Radu Vlaicu

Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare în principiu de către INPPA. Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activitaților de pregatire profesională continuă, aprobată de Consiliul U.N.B.R.

Despre webinar

Acest al doilea modul al seminarului își propune prezentarea teoretică și practică a regimului răspunderii aferente actelor administrative, manifestări de voință ale autorităților unipersonale sau colegiale din administrația publică locală, din perspectiva prevederilor art. 240 din Codul Administrativ și a altor dispoziții legale incidente în materie. Seminarul relevă schimbarea de paradigmă survenită în ceea ce privește angajarea răspunderii aleșilor locali în cazul actelor administrative emise în mod nelegal și practic, încercarea (criticabilă în opinia noastră) de exonerare ab initio a oricărei forme de răspundere aferentă actelor actelor administrative în sarcina acestora atunci când actul administrativ dovedit ca fiind nelegal, este fundamentat (sub aspect tehnic sau legal), avizat sau contrasemnat de funcționari publici sau alți angajați contractuali din cadrul aparatului de specialitate al autorităților administrației publice locale, care urmează să răspundă în mod exclusiv. Acest tip de abordare intră însă în coliziune cu principiile generale ale răspunderii juridice și denaturează regimul juridic al actelor administrative în cadrul căruia, principiul legalității joacă rolul central.

De asemenea, seminarul abordează problema răspunderii administrative prin raportare la principiile generale care reglementează răspunderea juridică, în general.

Tematica


1. Considerații generale privind temeiurile răspunderii juridice in administrația publică locală.

2. Reglementarea răspunderii juridice aferente actelor administrative potrivit art. 240 din Codul administrativ

2.1. Răspunderea autorităților publice și limitele acesteia (relevanța operațiunii administrative a semnării, examinarea conceptelor necesitate și oportunitate în emiterea sau adoptarea actului administrativ, tipuri de răspundere ce poate fi angajată).

2.2. Răspunderea funcționarilor publici sau contractuali și limitele acesteia (relevanța operațiunilor administrative ale fundamentării, avizării și contrasemnării actului administrativ din punct de vedere tehnic sau legal,


reglementarea regimului refuzului funcţionarilor publici sau contractuali din aparatul de specialitate al primarului sau al consiliului judeţean de a semna, contrasemna sau aviza pentru legalitate actul administrativ şi dreptul de a formula eventuale obiecţii cu privire la legalitatea acestuia.

3. Necesitatea corelării dispozițiilor art. 240 din Codul Administrativ cu alte dispoziții legale în materia răspunderii juridice aferente actelor administrative [art. 16 din Legea nr. 554/2004, modificată și completată, art. 36 alin. (1) și (2) , art. 46 alin. (3) și art. 49 alin. (1) și (2) din Ordinul nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificat și completat].

4. Aspecte procedurale privind angajarea răspunderii aferente actelor administrative. Tipuri de răspundere.Public țintă

Participanții la acest modul vor avea ocazia ca în urma audierii tematicii prezentate, și a jurisprudenței relevante în materie, să își extindă/consolideze cunoștințele în ceea ce privește regimul juridic al răspunderii aferente actelor administrative emise sau adoptate de autoritățile administrației publice locale.

Speaker: Cosmin-Radu Vlaicu

Cosmin-Radu Vlaicu este doctor în științe administrative și ocupă funcția de Secretar General al Județului Sălaj. El este Președintele Asociației Secretarilor Generali ai Județelor din România și cadru didactic asociat la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din Cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj.

Detaliile evenimentului

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial.

PREȚ

450 lei

Diplomă participare

Voucher Sintact (15 zile)

Prețul nu include TVA (19%)

CÂND ȘI UNDE

2 Iulie 2024, orele 15:00 - 17:00

În cazul neparticipării în data de desfășurare a evenimentului, suma achitată nu se restituie, având posibilitatea de a vizualiza înregistrarea evenimentului timp de 5 zile de la data desfășurării acestuia.

Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului.

Actele administrative ale autorităților publice locale între dezideratele politice și exigențele juridice (II)

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ AFERENTĂ ACTELOR ADMINISTRATIVE POTRIVIT DISPOZIȚIILOR ART. 240 DIN CODUL ADMINISTRATIV ȘI A ALTOR DISPOZIȚII LEGALE INCIDENTE ÎN MATERIE

2 Iulie 2024, orele 15:00 – 17:00, online