Agenda evenimentului

⏹  Legea 98/2016 privind achizițiile publice clasice/modificări legislative;
      Proceduri de atribuire;
      Stabilirea necesităților și a programului anual de achiziții publice;
      Stabilirea valoarii estimate;
      Identificarea surselor financiare pentru implementarea contractului;
      Instrumente și tehnici speciale;
      Subcontractarea;
⏹   Modificarea contractului etc.
⏹   Legea 101/2016 - remediile și căile de atac;
⏹   
Discuții libere/spețe.

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL;
    Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
    Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Alina Alexe: 031.22.44.151
alina.alexe@wolterskluwer.com

Trainerul evenimentului

Răzvan Purdel are o experiență de 8 ani în domeniul achizițiilor publice. A activat 3 ani ca expert în achiziții la o autoritate contractantă (public), iar timp de 5 ani a fost consultant în achiziții publice pentru autorități contractante și operatori economici (privat). Este recunoscut pentru experiența sa de aproape 4 ani în formare în domeniul achizițiilor publice, cu peste 200 de cursuri, atât cursuri practice SEAP/SICAP, cât și cursuri de Expert Achizitii Publice.

Ca membră a grupurilor mixte de lucru (reprezentanți ai direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, respectiv ai consultanților), a participat la elaborarea și modificarea Codului fiscal, respectiv a Codului de procedură fiscală.

Acest seminar este dedicat în special autorităților contractante

Iată câteva motive pentru care merită 
să participi la acest seminar:

Vei înțelege concret modul în care se stabiliște necesitatea și care sunt responsabilitățile compartimentului Achiziții publice în identificarea surselor financiare pentru implementarea contractului.

Vei centraliza cu ușurință Referatele de necesitate și realiza PAAP-ul

Vei putea întocmi cu ușurință o Documentație de atribuire și o Strategie de contractare.

Când și unde

28 noiembrie 2019; Orele 13:00 – 18:00;
Sala de cursuri Wolters Kluwer România, 
Bd. Tudor Vladimirescu 22, Clădirea Green Gate, 
etaj 6, sector 5, București

Incluse în preț

 diplomă de participare;
pauză de cafea;
voucher de 100 lei pentru înscrierea la unul 
din evenimentele viitoare Wolters Kluwer*;
voucher sintact.ro (acces 15 zile);
voucher de 450 lei discount pentru achiziția 
soluției juridice LexForce;
⏹ un volum din literatura juridică de specialitate.

* Voucher-ul de 100 lei oferit pentru evenimentele viitoare poate fi  folosit doar pentru seminariile și conferințele organizate strict de  Wolters Kluwer, nu și cele în parteneriat, un voucher per participant și  doar din costul întreg de participare (reducerile nu se cumulează). De  asemenea, acestea au o valabilitate de 3 luni din data evenimentului la  care îl primiți.

Wolters Kluwer România SRL are dreptul să modifice datele de desfășurare ale evenimentelor sau să anuleze evenimentul, aceste informații fiind transmise în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită inițial, atât telefonic cât și pe e-mail. Taxa de participare achitata se poate utiliza ca și compesare pentru un alt eveniment organizat exclusiv de Wolters Kluwer România sau poate fi returnată în termen de 10 zile lucrătoare, de la data emiterii facturii storno. 

Wolters Kluwer Romania SRL nu este răspunzătoare pentru costurile suplimentare (transport, cazare etc.) angajate de participanţi. Efectuarea plăţii pentru participarea la un eveniment Wolters Kluwer Romania semnifică acceptarea termenilor şi condiţiilor privind organizarea evenimentului. 

Înscriere

Înscrierea constă în emiterea unei facturi fiscale în baza căreia puteți achita taxa de participare. Factura poate fi emisă fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică (societate, cabinet, PFA).

Detaliile evenimentului

Prețuri

Early Booking 
(până la 13 noiembrie 2019)

350 lei + TVA

Late Booking
(din 14 noiembrie 2019)

450 lei + TVA

Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de email alina.alexe@wolterskluwer.com, cu minim 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului, suma achitată poate fi realocată, fără a se restitui, pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer Romania. Realocarea către alt eveniment este posibilă o singură dată, pe o perioadă de 3 luni.

VREAU SĂ PARTICIP!

Seminar 28 noiembrie 2019
București

VREAU SĂ PARTICIP!

Achiziții publice. 
Stabilirea similarității necesităților. Stabilirea valorii estimate.

VREAU SĂ PARTICIP!Sună acum!

Seminarul îşi propune să familiarizeze personalul din compartimentele ce derulează achiziții publice în cadrul Autorităților Contractante cu procedurile specifice.