Structurarea complexă a cursului are ca scop analizarea unor problematici de o dificultate ridicată, din perspectivă teoretică și practică. Seminarul pornește de la istoricul conceptelor consacrate în domeniul achizițiilor publice pe care le aprofundează prin referințe la cazuistica Curții de Justiție a Uniunii Europene și studii de caz. De asemenea, cursul abordează și ultimele modificări legislative aduse pachetului de legi privind achizițiile publice. Pe toată durata seminarului, cursanții sunt încurajați să soluționeze studiile de caz și să propună spețe noi. La final, participanții vor dobândi o înțelegere aprofundată a procesului de achiziții publice clasice și achiziții sectoriale, cât și depășirea dificultăților în interpretarea și aplicarea legislației.

Iuliana LEON

Iuliana Leon, avocat specializat în domeniul achiziţii publice, concesiunilor și parteneriatelor public-privat, are o experienţă relevantă de 13 ani în materia procedurilor de atribuire a contractelor publice. De-a lungul carierei, Iuliana Leon a acordat consultanţă juridică atât operatorilor economici participanți la procedurile de atribuire, cât şi autorităţilor contractante cu privire la pregătirea, organizarea şi desfășurarea procedurilor de atribuire a unor contracte publice cu obiect complex, în domeniul infrastructurii de transport rutier și maritim, energiei, serviciilor de utilități publice, achizițiilor din domeniul apărării și securității, achizițiilor cu obiect inovator. Expertiza deținută vizează și consultanță juridică acordată în etapa de implementare a contractelor publice. 

Iuliana Leon a făcut parte din echipa de experți juridici selectați de Banca Europeană de Investiții să asiste Ministerul Fondurilor Europene în vederea transpunerii în legislația națională a prevederilor Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, desfășurarea consultării publice naționale a proiectului de lege privind achizițiile publice, precum și asistența acordată în etapa de avizare a proiectului de lege.

* Veniturile obținute de lectorul evenimentului, doamna avocat Iuliana Leon, pentru acest seminar, vor fi donate în scopuri caritabile.

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

SEMINAR 18 IANUARIE 2019

  1. Pregătirea achiziției publice clasice și achiziției sectoriale

a) Consultarea prealabilă a pieței – beneficii și efecte;
b) Redactarea documentației de atribuire. Structurarea și redactarea contractului de achiziții publice clasice și achiziții sectoriale

  2. Achiziții publice clasice. Achiziții sectoriale

a) Domeniul de aplicare;
b) Excepții;
c) Particularități ale atribuirii in-house;
d) Jurisprudență CJUE.

  3. Criterii de calificare și selecție. Capacitatea ofertantului/candidatului. Motive de excludere a ofertantului/candidatului. Jurisprudență CJUE

  4. Documentul european unic de achiziție (DEAU) – ce reprezintă, cum se completează

  5. Entități pe capacitățile cărora se bazează/nu se bazează un ofertant/candidat

a) Terț susținător și/sau subcontractant;
b) Particularități referitoare la susținerea ofertanților în cazul contractului de furnizare;
c) Jurisprudență CJUE.

  6. Criterii de atribuire a contractului de achiziții publice/achiziții sectoriale. Factori de evaluare

  7. Finalizarea procedurii de atribuire. Desemnarea ofertantului câștigător. Anularea procedurii de atribuire

  8. Modificarea contractului de achiziții publice și achiziții sectoriale

a) Clauze de revizuire;
b) Modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale;
c) Înlocuirea contractantului;
d) Plata directă a subcontractantului;
e) Denunțarea contractului de achiziții publice și achiziții sectoriale;
f) Jurisprudență CJUE.

  9. Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice

a) Soluționarea contestațiilor depuse la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor; Cauțiune – constituire, cuantum, restituire;
b) Soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată;
c) Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor date în primă instanță;
d) Jurisprudență CJUE.

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Mihaela Ștefănescu: 031.22.44.151
mihaela.stefanescu@wolterskluwer.com

Click aici pentru înscriere!

Achiziții publice clasice și achiziții sectoriale. Controverse legislative și soluții

Seminarul răspunde provocărilor și controverselor legislative cu care se confruntă practicienii în achiziții publice clasice și achiziții sectoriale, adresându-se ofertanților, reprezentanților autorităților sau entităților contractante, cât și specialiștilor

       PREȚURI


Early Booking   (pană la 4 ianuarie 2019)    350 LEI + TVA
Late Booking 
   (din 5 ianuarie 2019)           450 LEI + TVA

Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de email mihaela.stefanescu@wolterskluwer.com, cu minim 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului, suma achitată poate fi realocată, fără a se restitui, pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer Romania. Realocarea către alt eveniment este posibilă o singură dată, pe o perioadă de 3 luni.

       INCLUSE ÎN PREȚ


  diplomă de participare;
  pauză de cafea;
  voucher de 100 lei pentru înscrierea la unul din evenimentele viitoare Wolters Kluwer*;
  voucher Sintact.ro (acces 15 zile);
  voucher de 450 lei discount pentru 
achiziția soluției juridice LexForce.

* Voucher-ul de 100 lei oferit pentru evenimentele viitoare poate fi  folosit doar pentru seminariile și conferințele organizate strict de  Wolters Kluwer, nu și cele în parteneriat, un voucher per participant și  doar din costul întreg de participare (reducerile nu se cumulează). De  asemenea, acestea au o valabilitate de 3 luni din data evenimentului la  care îl primiți.

       UNDE ȘI CÂND18 ianuarie 2019
Orele 10:00 – 16:00;
Sala de cursuri Wolters Kluwer România

Bd. Tudor Vladimirescu 22, 
Clădirea Green Gate, etaj 6, sector 5, București

SUNĂ ACUM!

DESCRIEREA EVENIMENTULUI

TEMATICA SEMINARULUI

DETALIILE EVENIMENTULUI

TRAINERUL EVENIMENTULUI

  1. Pregătirea achiziției publice clasice și 
     achiziției sectoriale

a) Consultarea prealabilă a pieței – beneficii și efecte;
b) Redactarea documentației de atribuire. Structurarea și redactarea contractului de achiziții publice clasice și achiziții sectoriale

  2. Achiziții clasice. Achiziții sectoriale

a) Domeniul de aplicare;
b) Excepții;
c) Particularități ale atribuirii in-house;
d) Jurisprudență CJUE.

  3. Criterii de calificare și selecție. 
     Capacitatea ofertantului/candidatului. 
     Motive de excludere a ofertantului/candidatului. 
     Jurisprudență CJUE

  4. Documentul european unic de achiziție (DEAU) 
     – ce reprezintă, cum se completează

  5. Entități pe capacitățile cărora se bazează/nu se 
     bazează un ofertant/candidat

a) Terț susținător și/sau subcontractant;
b) Particularități referitoare la susținerea ofertanților în cazul contractului de furnizare;
c) Jurisprudență CJUE.

  6. Criterii de atribuire a contractului de achiziție
     publică/achiziție sectorială. Factori de evaluare

  7. Finalizarea procedurii de atribuire. 
      Desemnarea ofertantului câștigător. 
      Anularea procedurii de atribuire

  8. Modificarea contractului de achiziții publice 
     și achiziții sectoriale

a) Clauze de revizuire;
b) Modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale;
c) Înlocuirea contractantului;
d) Plata directă a subcontractantului;
e) Denunțarea contractului de achiziții publice și 
achiziții sectoriale;
f) Jurisprudență CJUE.

  9. Litigii decurgând din procedurile de atribuire 
     a contractelor publice

a) Soluționarea contestațiilor depuse la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor; Cauțiune – constituire, cuantum, restituire;
b) Soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată;
c) Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor date în primă instanță;
d) Jurisprudență CJUE.