Vreau să particip!

Pentru mai multe detalii:

Cristina Ghica

031.22.44.158

cristina.ghica@wolterskluwer.com

Retragerea și excluderea asociaților dintr-o societate comercială reprezintă atât o formă de pierdere a calității de asociat, cât și – în principiu – o formă de reducere a capitalului social. Din păcate atât teoria, cât și jurisprudența societară nu așează aceste două coordonate în corelația lor logică, fapt care generează probleme cu privire la  protecția celor două principale categorii societare: asociații rămași și creditorii sociali.

Seminarul tratează aceste probleme sub forma unor chestiuni generale, proprii atât retragerii, cât și excluderii. Retragerea și excluderea sunt, apoi, tratate individual, cu analiza fiecărui motiv de retragere, separat pentru societatea cu răspundere limitată și cea pe acțiuni, respectiv de excludere, cu trimiteri la numeroase exemple din practica judiciară, inclusiv critice, în scopul îndreptării acestei practici. De asemenea, seminarul conține și câteva analize de drept comparat (anglo-american).

Agenda evenimentului

Data:                     15 decembrie 2016
Program:               14:00 – 18:00
Loc desfășurare:  Sala de cursuri din sediul Wolters Kluwer, Bd. Tudor Vladimirescu 22, Cladirea Greengate
Preț participare:    450 RON + TVA
 
Prețul include:
 • diplomă de participare,
 • pauza de cafea,
 • voucher de 100 lei pentru înscrierea la evenimentele viitoare Wolters Kluwer,
 • voucher Acces iDrept Expert 30 zile,
 • 450 lei discount pt achizitie LexForce.

Nota: În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de mail cristina.ghica@wolterskluwer.com, cu minim 3 zile înainte de desfășurarea evenimentului, suma achitată poate fi realocată, fără a se restitui, pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer Romania. Realocarea către alt eveniment este posibilă o singură dată, pe o perioadă de 3 luni.

*Voucher-ul de 100 ron oferit pentru evenimentele viitoare poate fi folosit doar pentru seminariile și conferințele organizate strict de Wolters Kluwer, nu și cele în parteneriat, un voucher per participant și doar din costul întreg de participare (reducerile nu se cumulează). De asemenea, acestea au o valabilitate de 3 luni din data evenimentului la care îl primiți.

 

Teme de discuție

 • 1.      Protecția asociaților rămași după retragerea și excluderea unora

  2.      Protecția creditorilor sociali cauzată de reducerea capitalului social și, deci, a gajului lor general societar

  3.      Retragerea și excluderea vs. modificarea actului constitutiv

  4.      Retragerea dintr-o societate comercială vs. retragerea dintr-o societate simplă

  5.      Analiza dreptului societar de retragere (dissent and appraisal)

  6.      Retragerea vs. cesiunea titlurilor de participare

  7.      Prevenirea abuzului majorității acționariale (opression remedy) – principiu ce ar trebui extins și la societățile nelistate

  8.      Analiza individuală a fiecărui caz de retragere dintr-o societate cu răspundere limitată, cu o concentrare aparte asupra retragerii pentru motive temeinice (cel mai întâlnit caz practic)

  9.      Procedura tehnică a retragerii dintr-o societate cu răspundere limitată (situația părților sociale ale asociatului retras, structura capitalului social rezultată în urma retragerii, drepturile patrimoniale ale asociatului retras)

  10.  Analiza individuală a fiecărui caz de retragere dintr-o societate pe acțiuni

  11.  Procedura tehnică a retragerii dintr-o societate pe acțiuni (situația acțiunilor acționarului retras, structura capitalului social rezultată în urma retragerii, drepturile patrimoniale ale acționarului retras)

  12.  Păstrarea acțiunilor în trezorerie vs. anularea lor

  13.  (Ne)valabilitatea clauzelor statutare de excludere

  14.  Excluderea-sancțiune vs. excluderea-remediu

  15.  Analiza individuală a fiecărui caz de excludere, prevăzute atât de dreptul societar, cât și de dreptul comun, cu o concentrare aparte asupra excluderii asociatului-administrator (cel mai întâlnit caz practic)

  16.  Acțiunea în excludere

  17.  Procedura tehnică a excluderii (situația părților sociale ale asociatului exclus, structura capitalului social rezultată în urma excluderii, drepturile patrimoniale ale asociatului exclus)

 • Cunoști normele legale și problemele practice legate de retragerea și excluderea asociaților dintr-o societate comercială
 • Afli care sunt tendințele practicii judecătorești în acest domeniu și care au fost cele mai frecvente probleme deduse judecății
 • Ai siguranță în aplicarea normelor legale și eviți deciziile eronate, care pot avea efecte negative asupra activității societății
 • Interacționezi cu un specialist în domeniul dreptului societar capabil să îți ofere răspunsurile de care ai nevoie

 

Beneficiile participanților

Doar 20 de locuri disponibile. Rezervă-ţi locul din timp!

Trainer

 

Sebastian Bodu are o bogată experiență de jurist și avocat, finanțist și cadru didactic universitar, fiind specializat pe Drept societar, Dreptul contractelor comerciale, Piețe de capital, Privatizări, Drept bancar, și Drept fiscal. În 2002 a obținut titlul de doctor în drept comercial, lucrarea sa de doctorat având ca temă Regimul juridic al actiunilor emise de societățile comerciale.

În 2004 a absolvit cursurile de MBA, în cadrul Kennesaw University, Atlanta, Georgia, S.U.A./ASEBUSS. A predat cursuri de Dreptul Afacerilor și de Drept comercial în cadrul Academiei de Studii Economice și al Institutului Bancar Român/Universitatea Financiar-Bancară.

A fost Președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în perioada 2005-2007. Anterior a ocupat funcțiile de Director al Direcției Juridice și Compleanță din cadrul ING Romania,  senior lawyer în cadrul Romanian-American Enterprise Fund și consultant pentru corporațiile americane Carana Group, Inc. și Financial Markets International, Inc.

Este autorul a numeroase articole și lucrări de drept comercial, printre care amintim Tratatul de drept societar, vol. I - III (1.750 pagini) publicat de Editura Rosetti Internațional în perioda 2014/2015.

Fix the following errors:
Hide