După primul seminar consacrat contenciosului administrativ, organizat în luna martie 2016, Wolters Kluwer continuă seria de evenimente dedicate acestei materii de maximă importanţă şi perpetuă actualitate.

Pe 24 noiembrie 2016, domnul conferenţiar universitar dr. Alexandru-Sorin Ciobanu, avocat în Baroul Bucureşti şi titular de curs la materiile „Contencios administrativ” şi „Drept administrativ” în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, va susţine prelegerea "Probleme, dileme şi capcane în materia contenciosului administrativ", în cadrul căreia vor fi abordate aspecte practice şi, deopotrivă, controversate privind:

 • Semnificaţia unor concepte prezentate la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 554/2004: act administrativ, autoritate publică, persoană vătămată, exces de putere, refuz nejustificat ş.a.;
 • Calitatea procesuală activă şi pasivă (privire specială asupra situaţiei terţilor şi a autorităţilor publice);
 • „Compatibilitatea” cererii de chemare în garanţie cu specificul litigiilor de contencios administrativ;
 • Admisibilitatea acţiunilor în care se invocă „interesul legitim public”;
 • Regimul aplicabil excepţiei de nelegalitate: obiect, termene, procedură de soluţionare, efecte;
 • Incidenţa „procedurii administrative prealabile” în cazul actelor administrative (privire specială asupra situaţiei actelor asimilate şi a reglementărilor din actele normative speciale) şi consecinţele neîndeplinirii acestei proceduri, prin raportare la dispoziţiile NCPC;
 • Suspendarea executării actelor administrative – comparaţie între actele administrative unilaterale şi actele administrative bilaterale, respectiv între actele administrative individuale şi actele administrative cu caracter normativ;
 • Interpretarea şi aplicarea practică a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 554/2004 – „Completarea cu dreptul comun”.
Vreau să particip!

Introduceți datele și vă contactăm noi

Pentru mai multe informații, colega noastră vă stă la dispoziție:

Alexandra Zamfirescu

(031) 22.44.156

în cel mai scurt timp!

Fii informat! Urmărește noutățile despre evenimentele viitoare Wolters Kluwer pe pagina noastră de Facebook!

Soluţiile care vor fi propuse în cadrul seminarului au avantajul de a avea o triplă legitimitate:

 • aparţin unuia dintre membrii echipei de specialişti care a elaborat Legea contenciosului administrativ şi Legea nr. 262/2007 de modificare a Legii nr. 554/2004;
 • sunt formulate de un cadru didactic al celei mai prestigioase facultăţi de drept din România (Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti), titular al cursurilor de „Contencios administrativ” şi „Drept administrativ”;
 • au în spate o bogată experienţă avocaţială în domeniul contenciosului administrativ, în calitate de membru al Baroului Bucureşti.

Important: Seminarul se doreşte a fi caracterizat, în primul rând, prin interactivitate între speaker şi participanţi. În consideraţia acestui fapt, participanţii vor putea să fomuleze şi să înainteze organizatorilor, pe adresa de email: florentina.dumitru@wolterskluwer.com, înainte de seminar, un număr de maximum 2 probleme de drept (în legătură cu tematica propusă) pe care doresc să le pună în discuţie. În funcţie de  timpul disponibil, acestea vor fi selectate şi dezbătute în cadrul seminarului, alături de alte întrebări care vor putea fi formulate ad hoc.

BENEFICIILE participanților:

 • vor fi la curent cu modalitatea corectă de interpretare a dispoziţiilor din materia contenciosului administrativ;
 • vor fi în măsură să înţeleagă mai bine concepţia legiuitorului cu privire la problemele de drept supuse dezbaterii;
 • vor cunoaşte riscurile procedurale la care se expun în cazul promovării anumitor cereri de chemare în judecată sau a neinvocării excepţiilor corespunzătoare;
 • vor cunoaşte interpretările jurisprudenţiale relevante;
 • vor putea să conceapă optim strategia de contestare a actelor administrative sau, după caz, vor putea să combată mai eficient pretenţiile îndreptate împotriva autorităţilor pe care le reprezintă;
 • în esenţă: vor avea o  imagine mai clară asupra instituţiei contenciosului administrativ.
 • 14.00 – 14.15 (Welcome Coffee)
 • 14.15 – 15.30 (Sesiunea 1)
 • 15.30 – 15.45 (Coffee Break, Finger food)
 • 15.45 – 16.30 (Sesiunea 2)
 • 16.30 – 16.45 (Coffee Break, Finger food)
 • 16.45 – 18.00 (Sesiunea 3 & Concluzii)

AGENDA EVENIMENTULUI

PROGRAM

Data desfășurare: 24 noiembrie 2016

Locație: București, Sala de curs din sediul Wolters Kluwer România (Bd. Tudor Vladimirescu 22, Clădirea Green Gate, etaj 6.

PREȚ PARTICIPARE

 • Early Booking (până la 10 noiembrie 2016): 350 LEI + TVA
 • Late Booking (după 10 noiembrie 2016):       450 LEI + TVA

În preț sunt incluse:

 • diplomă de participare,
 • pauze de cafea, finger food,
 • voucher de 100 lei pentru înscrierea la atelierele practice viitoare Wolters Kluwer România,
 • voucher Acces iDrept Expert 30 zile (cea mai bună soluție documentare juridică din România),
 • 450 lei discount la achiziția soluției juridice LexForce.

Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris la adresa de mail alexandra.zamfirescu@wolterskluwer.com, cu minim 3 zile înainte de desfăşurarea evenimentului, suma achitată poate fi relocată, fără a se restitui,  pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer România. Relocarea către alt eveniment este posibilă o singură dată.

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996; Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Trainer

Este autor a numeroase lucrări (cărți și articole de specialitate) în domeniul dreptului administrativ. În 2015 a obținut premiul Anibal Teodorescu, acordat de către Uniunea Juriștilor din România, pentru lucrarea Regimul contractelor de concesiune.

Alexandru Sorin Ciobanu

Este avocat specializat în drept administrativ și conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității București, Departamentul de Drept de drept public, titular al cursurilor Drept administrativ și Contencios administrativ.

Având o bogată experiență ca avocat, dl. Ciobanu a participat la redactarea proiectului de lege privind modificarea, în 2007, a Legii contenciosului administrativ, sub coordonarea Prof. dr. Antonie Iorgovan. A participat în calitate de lector la multiple programe de specializare/perfecționare în domeniul administrației publice, organizate de Institutul Național de Administrație, Departamentul Regional de Administrație Publică București, Transparency International și de către consiliile județene.

Fix the following errors:
Hide