Prezentarea seminarului

Dezlegarea unor chestiuni problematice 
în materia nulității actelor juridice

Modificări ale cauzelor de nulitate și ale regimului juridic. 
Distincții față de alte cauze de ineficacitate ale actului juridic civil. 
Aspecte procesuale. Invocarea pe cale de acțiune și de excepție. 
Excepția substanțială de nulitate - mijloc de apărare în procesul civil

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL
Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

CLICK AICI PENTRU ÎNSCRIERE

SEMINAR 5 IULIE 2017

Agenda seminarului

În dreptul privat, sancțiunea nulității actului juridic civil (contractului) a constituit o perpetuă provocare pentru orice jurist, indiferent de calitatea pe care o are (avocat, magistrat, consilier juridic, executor judecătoresc sau notar), iar în condițiile în care Noul Cod Civil aduce modificări importante, apreciem că interesul crește, cu atât mai mult cu cât, practica judecătorească grefată pe noile interpretări ale acestei instituții este abia în formare.

Seminarul are ca scop analizarea, într-un mod sintetic și aplicat, a instituției nulităților actului juridic civil, cu o trecere în revistă a tuturor elementelor de noutate legislativăca mai apoi, să acorde un loc important și aspectelor procesuale care derivă din acestea, în principal cu privire la invocarea și soluționarea nulității ca excepție substanțială (de drept material; apărare de fond), sub toate aspectele sale, indiferent de momentul invocării (în primă instanță sau în căile de atac ori pe calea contestației la executare). Un loc aparte este dedicat distincțiilor dintre nulitate și alte cauze de ineficacitatea a actului juridic civil (caducitate, rezoluțiune, reziliere, revocare, inopozabilitate), precum și distincției față de ratificare și rectificare. În mod particular, ne propunem să tratăm și o anumită aplicație care presupune  corelația dintre autoritatea de lucru judecat a considerentelor și atacarea doar a considerentelor hotărârii.

PREȚURI

Early Booking
(pană la 22 iunie)
350 LEI + TVA

Late Booking
(din 23 iunie)
450 LEI + TVA


Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris cu minim 3 zile înainte de desfăşurarea evenimentului la adresa la andra.rosianu@wolterskluwer.com, suma achitată nu se va restitui, însă poate fi folosită pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer România.

INCLUSE ÎN PREȚ

- diplomă de participare;
- pauză de cafea;
- voucher de 100 lei pentru înscrierea 
la unul din atelierele practice viitoare 
Wolters Kluwer*;
- voucher Sintact.ro (acces 15 zile);
- voucher de 450 lei discount pentru achiziția 
soluției juridice LexForce.

 * Voucher-ul de 100 lei oferit pentru evenimentele viitoare poate fi folosit doar pentru seminariile și conferințele organizate strict de Wolters Kluwer, nu și cele în parteneriat, un voucher per participant și doar din costul întreg de participare (reducerile nu se cumulează). De asemenea, acestea au o valabilitate de 3 luni din data evenimentului la care îl primiți.

CÂND ȘI UNDE?

5 IULIE 2017
Orele 14:00 – 18:00

Sala de cursuri
Wolters Kluwer România

Bd. Tudor Vladimirescu 22,  Clădirea Green Gate,
etaj 6, sector 5, București

Este profesor universitar doctor (Drept procesual civil) la Facultatea de Drept - Universitatea Titu Maiorescu din București, avocat în Baroul București din anul 1996 (co-fondator al societății de avocatură RĂDUCAN LICARI GIAMBAȘU ȘI ASOCIAȚII), formator la Institutul Național de Pregătire Profesională a Avocaților, expert-formator în proiectele de formare continuă a magistraților organizate de Consiliul Superior al Magistraturii - Institutul Național al Magistraturii, autor a numerose publicații de drept, key-note speaker – moderator la seminarii şi conferinţe naţionale și internaționale. Este redactor-șef al revistei “Pandectele Române”, editată de Wolters Kluwer România.

A absolvit Facultatea de Drept a Universității București în iunie 1996, a obținut un master în Dreptul afacerilor în anul 2004, în anii 2003-2005 a urmat cursurile Academiei de Drept European de la Trier, Germania (Drept penal internaţional şi al Consiliului de Apărare Provizoriu al Curţii Penale Internaţionale de la HAGA) și cursurile Institutului Diplomatic Român (Drept diplomatic și consular). A obținut titlul de doctor în drept - ”Magna cum laudae”, coordonator: Prof. univ. dr. Gabriel Boroi (”Nulitatea actului juridic civil în dreptul intern și în dreptul comparat european”).

 Dintre cele mai relevante cărți publicate, amintim: Drept procesual civil, Ed. ALL-BECK-2005, Nulitatea actului juridic civil şi în dreptul comparat european, Ed. Hamangiu, 2009; Dreptul executarii silite. Titlul executoriu european, Ed. Hamangiu, 2009 și 2010; Regulamentul CE n. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială. Comentat şi adnotat; în co-autorat cu Carolina Maria Niţă, Ed. Hamangiu, 2009 și 2011; Drept procesual civil român şi comunitar european, Ed. Hamangiu, 2009; Drept civil. Obligatiile.Curs universitar. Aplicatii; în co-autorat cu Gabriel Boroi, Ed. Hamangiu, 2009, Fișe de procedură civilă pentru admiterea în magistratură și avocatură, în co-autorat cu Mădălina Dinu (curs universitar), Ed. Hamangiu, 2014, 2015, 2016 (4 ediții); co-autor la : ”Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă”, Ed. Hamangiu 2012, la ”Noul Cod de Procedură Civilă. Comentariu pe articole” Coord. Gabriel Boroi, Ed. Hamangiu 2013 și la „Executarea silită – dificultăți și soluții practice. Volumul 1”, Ed. Universul Juridic 2016.

Introducere în tematica seminarului, prezentarea participanților

Detaliile evenimentului

14:00 - 14:15


14:15 - 15:15
15:15 - 15:4515:45 - 16:00


16:00 - 17:0017:00 - 17:45


17:45 - 18:00

Speaker-ul evenimentului

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Alice Catrina; Telefon: 031 22 44 151
E-mail: alice.catrina@wolterskluwer.com

Aspecte privind aplicarea în timp a sancțiunii nulității actului juridic civil. Elementele de noutate în materia reglementării nulității (I):

 •  modificări de regim juridic comparativ al nulității absolute și a celei relative,
 •  modificarea sancțiunii unor motive de nulitate: error in corpore, error in negotium, profitarea de stare de necesitate la încheierea actului, inexistența cauzei și cauza falsă, cauza ilicită și imorală, fraudarea legii 

Elementele de noutate în materia reglementării nulității (II):

 • nulitățile amiabile;
 • nulitatea parțială;
 • nulitatea clauzelor nescrise (distincții în arport de alte motive de nulitate absolută),
 • refacerea contractului;
 • conversiunea contractului;
 • distincții față de ratificare și rectificare; - distincții față de alte cauze de ineficacitate a actului juridic

Pauză de cafea

Invocarea nulității pe cale de excepție în căile de atac și pe calea contestației la executare- aspecte procesuale. Aplicații grefate pe excepția de nulitate a actului juridic civil raportat la corelația dintre autoritatea de lucru judecat a considerentelor și atacarea doar a considerentelor hotărârii

 • invocarea nulității pe cale de excepție substanțială (apărare de fond) în căile de atac și în contestația la executare silită (aspecte controversate); 
 • corelația dintre autoritatea de lucru judecat a considerentelor și atacarea doar a considerentelor hotărârii, relativ la invocarea nulității pe cale de excepție substanțială în primul proces

Invocarea și soluţionarea nulității pe cale de acțiune și pe cale de excepție substanțială. Apărările de fond. Deosebiri între excepțiile procesuale și excepțiile substanțiale (apărări de fond).

 • invocarea nulității pe cale de acțiune; 
 • invocarea nulității pe cale de excepție substanțială (apărare de fond) în fața primei instanțe; distincții;

Concluzii; închiderea seminarului 

Seminarul nostru vă propune posibile soluții, mai ales că abordarea problemelor se va face dintr-o perspectivă cu caracter practic accentuat.

Gabriela Răducan

14:00 - 14:15

14:15 - 15:15

15:15 - 15:45

15:45 - 16:00


16:00 - 17:00
17:00 - 17:45

17:45 - 18:00