Agenda evenimentului

CÂND:         Luni, 4 aprilie 2016

UNDE:         București, Hotel RIN, Sos Vitan Bârzești nr. 7D, Sector 4

PROGRAM: 9,30-10,00 – Welcome coffee. Înregistrarea participanților.

                     10,00 – 11,30 Sesiunea I de dezbateri – Noua legislație a achizițiilor publice. Strategia de contractare și modificarea contractului (Dl. Cicerone Stan, Specialist în achiziții publice); sesiune de întrebări și răspunsuri

                     11,30 – 12,00 Pauză de cafea

                     12,00 – 13,30 Sesiunea II de dezbateri - Implicații practice ale noii legislații. Criteriile de calificare și implicarea terțului susținător (Dna. Ecaterina Dobrotă,  Asociația Experților în Achiziții); sesiune de întrebări și răspunsuri

                     13,30 – 14, 30 Prânz

                     14,30 – 16,00 Sesiunea III de dezbateri – Documentul unic european. Căi de atac și remedii în domeniul achizițiilor publice (Dl. Dumitru Viorel Pârvu - Consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice)

                     16,00 – 16,30 Pauză de cafea

                     16,30 – 17,30 - Sesiunea III de dezbateri:

 • Achizițiile publice din punct de vedere juridic (Dna. Oana Gavrilă, Țuca Zbârcea & Asociații) - Demonstrarea cerințelor referitoare la experiența profesională, data de referință în demonstrarea îndeplinirii cerințelor de calificare și în determinarea legii aplicabile, efectele produse de certificatele constatatoare.
 • O perspectivă a mediului de afaceri asupra conflictului de interese și trucării licitațiilor în noua legislație a achizițiilor publice (Dna. Ligia Cecilia Popescu, Wolf Theiss)
 • sesiune de întrebări și răspunsuri

                     17,30 – 18,00 CONCLUZII

PREȚ:           350 LEI + TVA

În preț sunt incluse următoarele:

 • voucher de 100 lei pentru înscrierea la unul din atelierele practice viitoare Wolters Kluwer,
 • voucher iDrept Expert (acces 30 zile),
 • voucher de 450 lei discount pentru achiziția soluției juridice LexForce.

Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris cu minim 3 zile înainte de desfăşurarea evenimentului la adresa la alexandra.zamfirescu@wolterskluwer.com, suma achitată nu se va restitui, însă poate fi folosită pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer România.

 

Completează datele de mai jos pentru înscriere!

Vreau să particip!
 
Pentru înscrieri telefonice sau pe email:
Alexandra Zamfirescu
031.22.44.156
 

Achiziții publice. Noul pachet legislativ

Noul pachet legislativ în domeniul achizițiilor publice (achizițiile clasice, remediile și căile de atac, sectoriale, concesiunile de servicii și lucrări) intră în vigoare în aprilie 2016. Sunt transpuse cele mai noi Directive ale Uniuni Europene, ceea ce determină o adevărată reformă în acest domeniu.

În cadrul Conferinței Achiziții publice. Noul pachet legislativ, specialiști în achiziții publice, reprezentanți ANAP, CNSC și avocați de prestigiu vor explica elementele de noutate pe care orice persoană interesată trebuie să le înțeleagă pentru a aplica corect noua legislație. Pe lângă explicarea punctuală a noilor concepte și proceduri participanții vor primi sfaturi avizate și informații esențiale despre punerea în practică a noilor reglementări.

 • Dobândești o imagine clară asupra noii reglementări și siguranță în aplicarea ei în practică.
 • Beneficiezi de o prezentare structurată și completă a modificărilor esențiale din domeniul achizițiilor publice.
 • Interacționezi cu profesioniști recunoscuți și practicieni.
 • Primești sfaturi, atenționări și informații care te vor ajuta să eviți greșelile de interpretare a legislației.

 

BENEFICII

PARTICIPANŢI

 

Din temele de discuție...

© Toate drepturile rezervate SC Wolters Kluwer Romania SRL | RO8451308 | J40/4017/1996 | Telefon (031)2244195 | Email marketing@wkro.ro

Speakerii evenimentului

 

Milica Ecaterina Dobrotă este Vicepreședintele Asociației Experților în Achiziții (AEXA). Are o bogată experiență ca lector în cadrul evenimentelor dedicate achizițiilor publice și este autoarea a numeroase articole de specialitate. Doamna Dobrotă este economist specializat în verificarea procedurilor de achiziţie publică finanţate din fonduri comunitare şi de stat, urmărirea derulării principalelor etape ale procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii (după iniţierea procedurii şi până la atribuirea contractului).

 

Ecaterina Dobrotă

Conferința se va desfășura la BucureștiHotel RIN, Sos Vitan Bârzești nr. 7D, Sector 4

 • Noua Strategie Națională în Domeniul Achizițiilor Publice 2015-2020;
 • Explicații ale noilor concepte, dintre care amintim, cu titlu de exemplu: „value for money” în criteriile de atribuire, oferta cea mai avantajoase din punct de vedere economic, obligativitatea utilizării mijloacelor electronice pe tot parcursul procedurii de atribuire, documentul unic de achiziție european în format electronic (DUAE), lista oficială de operatori economici agreați, studiilor de fundamentare, redefinirea “conflictului de interese“;
 • Modul de funcționare a noului SEAP;
 • Modalitățile practice de implementare a noilor reglementări;
 • Căi de atac și remedii în domeniul achizițiilor publice;

Oana Gavrilă

Managing Associate ŢUCA, ZBÂRCEA & ASOCIAȚII, este avocat pledant cu o experienţă de 12 ani în litigii comerciale şi civile, precum şi litigii fiscale. În ultimii ani, şi-a concentrat activitatea pe reprezentarea clienţilor firmei în cauze de contencios administrativ, îndeosebi acţiuni având ca obiect anularea/contestarea actelor administrative emise de autorităţi contractante în diverse proceduri de achiziţii publice.

 

Cicerone Stan - Specialist în achiziții publice

Dumitru Viorel Pârvu

Este jurist de profesie, actualmente deținând funcția consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice din 2006. Are o bogată experiență ca formator și lector în cursuri de formare în domeniul achiziţiilor publice. Domnul Pârvu a publicat în calitate de autor și coautor numeroase lucrări de specialitate și articole.

 

Ligia Cecilia Popescu

Este avocat asociat (Partener) în cadrul biroului Wolf Theiss Bucureşti şi coordonator al grupului de practică Litigii şi Arbitraj. Ligia şi-a început cariera ca diplomat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, specializându-se în diplomaţie economică şi drept diplomatic şi consular la Ecole Nationale d'Administration/Institut International d'Administration Publique (IIAP/ENA), Paris, Franţa. Este membră a Baroului Bucureşti din anul 1994, acumulând o experienţă substanţială ca avocat în Bucureşti cât şi în Londra. Ligia este absolventă a Universităţii Bucureşti şi deţine o diplomă de Master (LL.M) în Dreptul Afacerilor şi Drept European (Drept instituțional și constituțional al Uniunii Europene/Dreptul concurenței în UE/Dreptul Internațional al Afacerilor/Servicii financiare în UE) la London School of Economics and Political Science (LSE).

Please correct the following errors: