Vreau să particip!

Completează datele de mai jos pentru înscriere!

 
Pentru alte detalii sau
înscrieri telefonice:
Andra Rosianu

 

© Toate drepturile rezervate SC Wolters Kluwer Romania SRL | RO8451308 | J40/4017/1996 | Telefon (031)2244195 | Email marketing@wkro.ro

Beneficii
 • Informație direct de la cei mai buni experți europeni în domeniu cu privire la ultimele directive transpuse și în legislația noastră, și exemple de practică în jurisdicții ce au implementat înaintea noastră aceste directive.
 • Timp - primești rapid soluții punctuale la situațiile reale, pe care le poți aplica în activitatea ta  fără deplasări sau cercetări extinse.
 • Parteneri avizați de discuție, schimb de experiență sau noi colaboratori – încurajăm comunicarea și schimbul de experiență printr-un pranz de networking la finalul conferinței

 

Trainer

Sue Arrowsmith este Profesor de Dreptul Achizițiilor Publice și Director al Grupului de Cercetare în domeniul Achizițiilor Publice din cadrul Facultății de Drept a Universității Nottingham. Sue a fost implicată în reforma dreptului achizițiilor publice de mulți ani, ca membru (din 1997) al Comitetului Consultativ al Comisiei Europene pentru Deschiderea Achizițiilor Publice. Ea este de asemenea membru al Grupului de Experți în Achiziții Publice al UNCITRAL, care se ocupă de reforma Modelului de Lege a Achizițiilor Publice aparținând UNCITRAL. Sue a fost membru al Grupului de Experți Internaționali al Băncii Mondiale, care a avut ca scop modificarea politicilor de achiziții publice ale Băncii Mondiale în țările în curs de dezvoltare, și a fost consultant pentru guvernul britanic, Organizația Internațională a Comerțului, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Banca Centrală Europeană, Organizația Internațională a Muncii, Comisia de Drept a Angliei și Țării Galilor, dar și pentru firme de avocatură și societăți private.

Virginie Dor este Partener Coordonator al practicii de achiziții publice a biroului din Bruxelles al uneia dintre cele mai prestigioase firme de avocatură internationale, și este, de asemenea, expert în cadrul Grupului de Experți în Achiziții Publice al Comisiei Europene. Ea acordă consultanță societăților private și autorităților contractante cu privire la toate etapele procedurilor de achiziții publice. Virginie este foarte cunoscută pentru numeroasele sale publicații și pentru seminariile și conferințele pe care le susține (aproape 40 de seminarii pe an, în engleză, franceză și olandeză), fiind autor și co-autor a numeroase articole și cărți vizând achizițiile publice, precum și transpunerea în legislația belgiană a directivelor europene.  

Agenda evenimentului:

08.45 – 09.30 Înregistrare Participanți

09.30 – 09.35 Deschiderea conferinței și prezentarea invitaților de către Raluca Nechimiș

09.35-10.30 Jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la procedura de atribuire, în special cu privire la:

 • situațiile când poate interveni un risc semnificativ de respingere a ofertei unui ofertant pentru neîndeplinirea unor cerințe de selecție și calificare, în special în cazul neachitării unor impozite, taxe sau contribuții la buget, sau neexecutării unor contracte anterioare;
 • cerințe de selectie și calificare (economico-financiare, tehnico-profesionale, etc.);
 • criterii de atribuire (inclusiv prezentarea sub-criteriilor și metodologia de evaluare);
 • condiții de contractare a subcontractanților.

10.30 – 11.30 Îndeplinirea cerințelor din documentația de atribuire prin intrarea în angajamente cu alte entități

 • aspectele pe care un ofertant trebuie să le ia în considerare atunci când trebuie să decidă dacă să încheie un acord de asociere, să intre într-un acord de subcontractare sau să solicite susținerea unui terț susținător pentru a asigura îndeplinirea cerințelor conținute în documentația de atribuire;
 • impactul asupra executării contractului a deciziei de a intra într-o asociere, acord de subcontractare sau angajament de susținere din partea unui terț susținător;
 • limitele dreptului autorității contractante de a restricționa intrarea în angajamente cu alte entități pentru a îndeplini cerințe ale documentației de atribuire.

11.30 – 12.00 Pauză de Cafea

12.00 – 13.00 Acordurile-cadru din perspectiva noilor Directive Europene vizând Achizițiile Publice

 • condițiile care determină utilizarea unui acord-cadru;
 • modul în care se aplică acordurile-cadru;
 • diferențele între modurile de reglementare a acordurilor-cadru la nivelul directivei privind achizițiile publice clasice și la nivelul directivei privind achizițiile publice sectoriale.

13.00 – 14.00 Modificări aduse contractului de achiziție publică

 • circumstanțele în care pot fi modificate contractele de achiziție publică înainte și după semnare, fără riscuri pentru ofertant;
 • limitări și posibilități de modificare a contractului de achiziție publică; posibile consecințe.

14.00 Prânz de Networking

Când?
26  ianuarie 2017 

 

Unde?
Crowne Plaza Hotel
Bulevardul Poligrafiei 
nr. 1 ,București

 

Preț participare:
880 lei (plus TVA) /participant
790 lei (plus TVA) / participant pentru minim 2 persoane înregistrate de către aceeași entitate

Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris cu minim 3 zile înainte de desfăşurarea evenimentului la adresa la andra.rosianu@wolterskluwer.com, suma achitatâ nu se va restitui.

 

În preț sunt incluse următoarele:

 • voucher de 100 lei pentru înscrierea la unul din atelierele practice viitoare Wolters Kluwer*,
 • voucher iDrept Expert (acces 30 zile),
 • voucher de 450 lei discount pentru achiziția soluției juridice LexForce.

 

Noul pachet legislativ în domeniul achizițiilor publice, intrat în vigoare în mai 2016, ridică o serie de probleme de interpretare și aplicare. Informațiile sunt noi, lipsesc cazuistica și  doctrina ca puncte de reper în interpretarea și aplicarea corectă a noilor directive.

În acest context, îți dorești să înțelegi rapid, eficient și  de la cei mai buni teoreticieni si practicieni europeni cum te poți adapta reformei din domeniu, pornind de la exemple din alte jurisdicții unde noile directive au fost transpuse mai devreme.

Conferința despre Noile Directive Europene privind Achizițiile Publice aduce la București experții europeni care au acordat asistență Comisiei Europene în domeniul Achizițiilor Publice.

Cu ajutorul lor, îți vei clarifica aspecte practice importante din domeniul achizitiilor publice vizând procedurile de atribuire, respingerea ofertelor, opțiunea pentru terți susținători, asociați sau subcontractanți, utilizarea acordurilor-cadru și modificarea contractului de achiziție publică. Și, mai important, vei face ca noua legislație să lucreze pentru tine cu ușurință, cu mai multă certitudine și claritate.

Participă la conferință și clarifică-ți (printre multe altele) următoarele:

 • aspectele pe care un ofertant trebuie să le ia în considerare atunci când decide dacă să încheie un acord de asociere, să intre într-un acord de subcontractare sau să obțină susținerea unui terț susținător pentru a asigura îndeplinirea cerințelor conținute în documentația de atribuire.
 • situațiile când poate interveni un risc semnificativ de respingere a ofertei unui ofertant pentru neîndeplinirea unor cerințe de selecție și calificare, în special în cazul neachitării unor impozite, taxe sau contribuții la bugetul de stat, sau neexecutării unor contracte anterioare.
 • modul în care se aplică acordurile cadru sau circumstanțele în care pot fi modificate contractele de achiziție publică înainte și după semnare, fără riscuri pentru ofertant.

Dacă ești ofertant în domeniu, sau consultantul acestuia, conferința a fost organizată pentru tine.

Câștigi la fel de mult participând, dacă te numeri printre reprezentanții autorităților contractante.

Conferința va fi ținută în limba engleză.

Fix the following errors:
Hide