PREZENTAREA SEMINARULUI

TEMATICA


1. Răspunderea penală a salariaţilor și funcţionarilor publici

1.1. Noţiunea de funcţionar potrivit Codului penal
1.2. Principiile răspunderii penale

2. Infracţiuni reglementate de Codul muncii - Legea nr. 53/2003

3. Infracţiuni reglementate de Legea nr. 62/2011 a dialogului social

4. Infracţiuni reglementate de Codul penal vizând nerespectarea unor hotărâri judecătorești

4.1. Privind plata salariilor
4.2. Reintegrarea în muncă

5. Alte infracţiuni reglementate de Codul penal vizând funcţionarii publici

6. Jurisdicţia muncii

6.1. Competenţă materială
6.2. Competenţă teritorială
6.3. Aspecte controversate din practică

7. Jurisprudenţă europeană (CEDO), privind soluţionarea unor litigii de muncă din România

LEGISLAŢIA PENALĂ A MUNCII

Aspecte controversate și practică judiciară

© Toate drepturile rezervate S.C. Wolters Kluwer Romania SRL
Cod Fiscal RO8451308 / Reg. Com. J40/4017/1996;
Tel: 031.224.41.95; Email: marketing@wkro.ro

Dezbaterea va trata, în detaliu, atât jurisdicţia muncii 
cât și jurisprudenţa internă și europeană relevantă 
(cazurile României la CEDO)

CLICK AICI PENTRU ÎNSCRIERE

Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție!
Andra Roșianu; 031.22.44.149
andra.rosianu@wolterskluwer.com

SEMINAR 30 IUNIE 2017

DETALIILE EVENIMENTULUI

Vechile mijloace sancţionatorii, specifice dreptului muncii au devenit insuficiente, astfel încât legiuitorul a trebuit să opereze o serie de modificări: s-a înlocuit răspunderea materială a salariaţilor cu o formă de răspundere civilă contractuală, cu anumite particularităţi determinate de specificul raportului de muncă în care salariatul răspunde integral; s-a triplat numărul contravenţiilor în materia raporturilor de muncă și au fost reglementate infracţiuni noi. Unele se regăsesc în Codul muncii și Legea dialogului social, iar altele în Codul penal.


Modalitatea  în care sunt reglementate raporturile de muncă, dinamica pe piaţa  forţei de muncă, situaţia economico-financiară a societăţilor  comerciale/autorităţi publice - toţi acești factori au condus la o explozie a jurisprudenţei în domeniu, o supraaglomerare a instanţelor pe litigii de muncă și inevitabil la săvârșirea unor infracţiuni.


Calitatea de reclamant, în litigiile de muncă, aparţine, de regulă, salariatului, iar cea de pârât angajatorului, astfel încât este foarte important pentru orice angajator, persoană fizică sau juridică, să cunoască pașii ce trebuie urmați pentru a evita o astfel de situaţie. Practica a demonstrat că în multe situaţii concrete, salariatul/funcţionarul poate fi subiectul activ al unor infracţiuni. Astfel, pe lângă pierderea locului de muncă, aceștia se pot regăsi în situaţia mult mai gravă de a-și pierde chiar libertatea sau de a avea o amendă penală.

BENEFICII

Afli care sunt infracţiunile privind relaţiile de muncă şi actele normative care le reglementează

Aprofundezi noţiunile relevante privind răspunderea penală în dreptul muncii precum și elementele specifice infracțiunilor din acest domeniu

Beneficiezi de o abordare practică, bazată pe jurisprudenţa relevantă naţională şi europeană

Interacţionezi cu un specialist în domeniu, capabil să îţi ofere răspunsuri avizate pentru problemele întâlnite în practică și să îți semnaleze aspectele controversate ce necesită o atenție suplimentară

PREȚURI

Early Booking
(pană la 30 mai)
350 LEI + TVA

Late Booking
(din 31 mai)
450 LEI + TVA

Notă: În cazul neprezentării nenotificate în scris cu minim 3 zile înainte de desfăşurarea evenimentului la adresa la andra.rosianu@wolterskluwer.com, suma achitată nu se va restitui, însă poate fi folosită pentru un alt eveniment organizat de Wolters Kluwer România.

INCLUS ÎN PREȚ

- diplomă de participare;
- pauză de cafea;
- voucher de 100 lei pentru înscrierea 
la unul din atelierele practice viitoare 
Wolters Kluwer*;
- voucher iDrept Expert 
(acces 30 zile);
- voucher de 450 lei discount pentru achiziția 
soluției juridice LexForce.

 * Voucher-ul de 100 lei oferit pentru evenimentele viitoare poate fi folosit doar pentru seminariile și conferințele organizate strict de Wolters Kluwer, nu și cele în parteneriat, un voucher per participant și doar din costul întreg de participare (reducerile nu se cumulează). De asemenea, acestea au o valabilitate de 3 luni din data evenimentului la care îl primiți.

CÂND ȘI UNDE?

30 IUNIE 2017
Orele 14:00 – 18:00

Sala de cursuri
Wolters Kluwer România

Bd. Tudor Vladimirescu 22,  Clădirea Green Gate,
etaj 6, sector 5, București

SPEAKER-UL EVENIMENTULUI


Conf. univ. dr. Radu Răzvan Popescu

Este avocat şi cadru didactic în învăţământul juridic superior, cunoscut în calitate de specialist în domeniul dreptului muncii și securităţii sociale precum şi în dreptul penal al muncii. Este autorul a peste 40 de cărţi şi studii de specialitate.

Este doctor în Dreptul muncii şi conferenţiar universitar la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din Bucureşti precum și la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative.

De asemenea, este formator la Institutul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Institutul Notarial Român și Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Are experienţă practică şi didactică de peste 15 ani în domeniul dreptului.

Domeniile pe care s-a axat în cariera didactică și în activitatea de avocat sunt: dreptul muncii, dreptul securităţii sociale, drept social european și contencios administrativ.

TEMATICA


1. Răspunderea penală a salariaţilor și funcţionarilor publici

1.1. Noţiunea de funcţionar potrivit Codului penal
1.2. Principiile răspunderii penale

2. Infracţiuni reglementate de Codul muncii - Legea nr. 53/2003

3. Infracţiuni reglementate de Legea nr. 62/2011 a dialogului social

4. Infracţiuni reglementate de Codul penal vizând nerespectarea unor hotărâri judecătorești

4.1. Privind plata salariilor
4.2. Reintegrarea în muncă

5. Alte infracţiuni reglementate de Codul penal vizând funcţionarii publici

6. Jurisdicţia muncii

6.1. Competenţă materială
6.2. Competenţă teritorială
6.3. Aspecte controversate din practică

7. Jurisprudenţă europeană (CEDO), privind soluţionarea unor litigii de muncă din România